?

Log in

No account? Create an account
beerzins
04 May 2011 @ 12:37 am
Helmsing&Grimm
fonds 1764
Dibinātāji J.Helmsings (holandiešu pēctecis) un E.V.Grimms.Kompānija dibināta 1835. gadā.Nodarbojās ar lauksaimniecības preču eksportēšanu un angļu mašīnu importēšanu.Augot apgrozījumam 1899. gadā tika nodibināta firma Krievu - Baltijas kuģniecība (fonds
7212) un 1901.gadā Rīgas ātrgaitas kuģu biedrība.Filiāles darbojās Liepājā (kopš 1888.g.), Ventspilī (kopš 1902.g.), Pērnavā, Arhangeļskā un citur.Kompānijai piederēja 16 kuģi, no kuriem 6 apkalpoja maršrutus no Rīgas uz Lielbritāniju.
Pirmā pasaules kara laikā
Helmsing&Grimm zaudēja savus kuģus un uz kādu laiku kļuva par mākleru kompāniju. Vēlāk daļu savas flotes izdevās atgūt.Kompānija bija arī Krievu - Baltijas kuģniecības kuģu līdzīpašniece un akciju sabiedrības Ziemeļaustrumi kuģu rīkotāja (1930.-1932.g.) 1935. gadā Krievu - Baltijas kuģniecība pārdeva savus kuģus un pārtrauca pastāvēšanu.1940. gadā Helmsing&Grimm rezidence tika pārcelta uz Dancigu (tolaik Vācijā).Patlaban tā atrodas Hamburgā.

P.Dannenbergs
f.2698
Dibinātājs Pēteris Dannenbergs dzimis 1877. gadā Valmieras pagastā.1895. viņš iestājās K.Ohsa kokmateriālu eksporta firmā par mācekli, paralēli mācījās Rīgas tirdzniecības biedrības vakara kursos.
Vairākus gadus vēlāk Dannenbergs jau bija kļuvis par ietekmīgu cilvēku firmā un panāca tās pāreju savā īpašumā. Kādu laiku firma vēl nodarbojās ar kokmateriāliem, bet ap 1910. gadu Dannenberga interese pievērsās kuģniecībai.Eksporta ienākumi ļāva iegādāties anglijā ražotus tvaikoņus Balva ( ražots 1885. nopirkts 1911.), Biruta (būvēts 1889., nopirkts 1912.), Velta (būvēts 1890, nopirkts 1914.)
Sākoties pirmajam pasaules karam kuģniecības konpānijas valde pārcēlās uz Petrogradu.Arī pats Dannenbergs ar ģimeni devās uz turieni.Rīgā viņš atgriezās 1918. gadā. 1919.-1920. gadā ieņem Jūrniecības departamenta direktora vietu.Drīzumā dibina un izrīko Latvijas tirdzniecības un rūpniecības banku (f.4815) un atjauno savas kuģniecības kompānijas darbību.Rīgā viņa kuģniecības kompānijas kantoris tika atvērts 1921. gadā un tai piederēja tikai viens kuģis, ko izdevās reevakuēt no Petrogradas - Velta.


DANNEBERGS Pēteris * 47. g. v. + 19.07.1925. Berlīnē
                Konsuls,
                Firmas „P. Dannebergs“ šefs,
                Nopelniem bagātais reiders,
                Latvijas jahtkluba dibinātājs un valdes loceklis,
                Latvijas tirgotāju savienības galvenās valdes loceklis,
                Spedicijas un transporta A/S „Teka“ dibinātājs un revīzijas komisijas loceklis,
                Rīgas biržas vecākais un komitejas loceklis,
                A/S „Lateksim“ valdes loceklis,
                Latvijas tirdzniecības un rūpniecības bankas valdes loceklis,
                Latvijas kuģu īpašnieku savienības priekšnieka biedrs,
                Apdrošināšanas un transporta A?S „Latvijas Lloids“ valdes loceklis,
                Rīgas ostas kuģniecības biedrības valdes loceklis,
                A/S „J. Taube“ valdes loceklis,
                A/S „Valters un Rapa“ revīzijas komisijas loceklis,
                Tvaikoņu „Biruta“, „Velta“ un velkoņu „Kaija“ un „Akots“ līdzīpašnieks.
                25.07.1925. Jāņa draudzes kapos R.
http://www.biographien.lv/D_nekro.html

Pēc Pētera Dannenberga nāves visu darbību manto vecākais dēls Pauls.Tagad kompānijai jau pieder vēl divi kuģi Balva II (būvēts 1884. Anglijā) un Konsuls P.Dannenbergs (agrāk Dungeness, 1904.g.)
Flote turpina pieaugt.1933. gadā tajā jau ir seši kuģi.Kopumā kompānijai piederējuši 13 kuģi, kas veica reisus uz Rietumeiropu ar ogļu un koksnes kravām. Interesanti ka Konsuls P. Dannenbergs bija pirmais Latvijas kuģis uz kura uzstādīta ierīce, kas ļauj noteikt kuģa atrašanās vietu ar radio palīdzību.
Kompānija pastāvēja līdz 1940. gada29. oktobrim, kad to nacionalizēja. Viens no kompānijas velkoņiem Mednis (būvēts Dānijā 1893. gadā) strādāja Rīgas ostā līdz pat 1970. gadam.

Brāļi Zēbergi
Latvijas jūrniecības un kuģniecības biedrības, sabiedrības un firmas (f. 2373)

   

Andrejam Zebergam (1828 - 1881) piederēja neliels uzņēmums, kas nodarbojās ar kuģu uzkraušanu, un divi buru kuģi.To arī var uzskatīt par ģimenes biznesa pamatu.No 1874. gada viņš pamatā sāka nodarboties ar kuģniecību un 20 gadu laikā uzbūvēja 13 buru kuģus. Kārlis Heinrihs (1859- 1928)  sāka savu uzņēmējdarbību kā "štaueris", tas ir, kuģu kravu uzņemšanas speciālists. Kopā ar brāli Robertu (1860- 1909)  uz mantoto tēva burinieku un kapitāla bāzes 1898. gadā izveidoja kuģniecību "Brāļi Seeberg". Tajā pašā laikā kompānija iegādājās pirmo
- vismaz 30 gadus ekspluatētu Anglijā būvētu tvaikoni General Totleben. 1900. gadā - General Skobelew. 1912. gadā kompānijai jau pieder 13 tvaikoņi.Pavisam 40 gadu pastāvēšanas laikā (1898. - 1939.)  kompānijai piederēja 12 buru kuģi un 17 tvaikoņi.
Pirmais pasaules karš Zēbergu biznesu iedragāja. 1918. gada nogalē, lieliniekiem tuvojoties Rīgai, Kārlis Zēbergs kopā ar ģimeni pārcēlās uz dzīvi Vācijā, kur arī mira no sirdsslimības 1928. gada 5. septembrī. Vectēva un tēva darbu turpināja Kārļa dēls Arturs
(1888- 1964).
Artūrs kompānijas vadību pārņēma 1920. gadā. Savulaik viņš bija studējis Leipcigas augstākajā tirdzniecības skolā. 
1919. gadā viņu arestēja Padomju vara apvainojot spiegošanā, bet pat pēc nāves soda pasludināšanas Artūram tomēr izdodas izglābties.
Kopš 1924. gada A.Zēbergs ir kuģniecības firmas
Latvijas-Beļģijas līnija līdzīpašnieks, ko viņš pats arī ir dibinājis.No 1926. - Somijas ģenerālkonsuls Latvijā, vēlāk Latvijas kuģu īpašnieku savienības un Rīgas biržas komitejas priekšsēdētājs.
Leipcigā iegūtā izglītība iespaidoja viņa lēmumu pārcelt savu darbību uz Vāciju.1939. gadā viņš pārceļas uz ščetinu, kur dibina firmu Artur Seeberg Shiffsmakler.Pēc 10 gadiem A.Zēbergs pārceļas uz Beļģiju.1954. gadā, lai viņam piederošie kuģi varētu kuģot zem britu karoga, Lielbritānijā tiek nodibināta firma  Beltyne Shipping Co, bet 1959. gadā viņš pilnībā pārceļas uz Kanādu.

F.Grauds
(f.2373)
Tālbraucējs kapteinis Fricis Grauds (1888- 1942) 1913. gadā ar tālbraucēja kapteiņa grādu beidza Ventspils jūrskolu un kuģoja uz burukuģiem un tvaikoņiem, kas piederēja viņa tēvam E.Graudam (1863- 1911), kā arī uz pašam piederošajiem kuģiem.Līdz 1. pasaules karam F.Grauds piedalījās buru kuģu būvē un pats bija dažu burinieku īpašnieks.Kara sākumā Fricis atradās Arhangeļskā.
Nākot pie varas komunistiem, Grauds devās uz Angliju, bet pēc Latvijas neatkarības pasludināšanas atgriezās dzimtenē un aktīvi sāka tirdzniecības flotes atjaunošanu, sasniedzot vislabākos rezultātus, un buru sporta attīstīšanu.
1921. gadā dinātajai kuģniecības kompānijas F.Grauds kapitāls bija 500 tūkstoši latu.Kompānijas pastāvēšanas laikā kopskaitā tai piederēja 23 tvaikoņi, Fricim Graudam un tā ģimenes locekļiem kopumā piederēja 25 tvaikoņi.Viņš bija lielākais Latvijas kuģīpašnieks, kurš pats faktiski vadīja visu, arī ģimenes locekļiem formāli piederošo, kuģu ekspluatāciju.Bizness ritēja veiksmīgi - kad 1940. gadā, pēc okupācijas visi īpašumi tika nacionalizēti, firmai parādu nebija, bet tās kontos atradās apmēram 600 tūkstoši latu.
Zaudējis visu īpašumu un ienākumus Grauds kādu laiku strādāja par zemesmēlāja Kurzeme kapteini. 1941. gada 14. jūnijā viņu arestē un izsūta. Fricis Grauds mirst 1942. gadā Solikamskā.
Pēc 2. pasaules kara Grauda mantinieki atguva īpašumā kuģus, kas nebija rekvizēti, jo atradās ārpus Latvijas - Everagra (agrāk Curonia, būvēts 1911. ), Evertons un Ķegums (agrāk Everest, 1911.), un dibināja Ņujorkā kompāniju F. V. Grauds Shipping Company, kas pastāvēja līdz 60-ajiem gadiem.

(Izmantots Vladimira Orehovskija raksts http://www.chas-daily.com/win/2009/10/01/g_013.html?r=32&printer=1&)
 
 
beerzins
27 August 2010 @ 01:46 am

Sabiedriskā stāvokla apzīmēšanai: W, Wth - saimnieks (Wirth); Wtn, Wn - saimniece (Wirthin); Hftr, Halbw - pušelnieks (Hälftner, Halbwirth); Kn, K - kalps (Knecht) J - neprecējies kalps, puisis (Junge); M - neprecējusies kalpone, meita (Magd); Wb - sieva, parasti kalpa sieva (Weib); Lostr, Lstr - vaļinieks (Lostreiber); Bstbr - pirtnieks (Badstüber); Einw, Ew - piedzīvotājs (Einwohner); Inv - nespējnieks (Invalid). Radniecības un ģimenes stāvokla apzīmēšanai: Vtr, Vt, Vr - tēvs (Vater); Mtr, Mr, M - māte (Mutter); S - dēls (Sohn); T - meita (Tochter); Br, Bd - brālis (Bruder) ; Schw - māsa (Schwester) ; s. W. - viņa sieva (sein Weib); Schwg. S. - znots (Schwiegersohn); Wttr, Wr - atraitnis (Wittwer, Wittiber); Wtte, Wtb - atraitne (Wittwe, Wittibe); Halbwb - nelaulāta sieva (Halbweib). Kristībās: P, Tfz, Gev - kūmas (Paten, Taufzeuge, Gevater); P. L. - turienes mācītājs (pastor loci); Vorm, K. V. - pērminderis (Vormund). Apbedīšanā: J., M., W., T. - gadi, mēneši, nedēlas, dienas (vecums); Est - laulībā bijis (Ehestand)
 
 
beerzins
22 August 2010 @ 01:12 am
 
Alt-Pebalg - Vecpiebalga 
Arrasch – Āraiši 
Aulenberg – Auļukalns (Drustu pg.) 
Auzem – Auciems (Raiskuma pg.) 
Birkenruh – Bērzaine (Cēsīs) 
Brinkenhof – Briņģi (Drustu un Inešu pg.) 
Daiben – Daibe (Stalbes pg.) 
Drobbusch – Drabeši 
Drostenhof – Drusti 
Duckern – Dukuri (pie Cēsīm) 
Eschenhof – Eži (Kaives pg.) 
Fossenberg –Ķēči (Nītaures pg.) 
Freudenberg - Priekuļi 
Friedrichshof – Baižkalns (Raunas pg.) 
Gotthardsberg – Gatarta (Drustu pg.) 
Groß-Rop – Lielstraupe (Straupes pg.) 
Hohenbergen – Veļķi (Vecpiebalgā) 
Johannenhof – Jāņmuiža (Priekuļu pg.) 
Jürgensburg – Jaunpils, tg. Zaube 
Kallenhof – Kalnmuiža (Cēsīs) 
Karlsruhe – Kārļi (Drabešu pg.) 
Kayenhof - Kaive 
Klein-Rop – Mazstraupe (Straupes pg.) 
Kosenhof – Kosa (Skujenes pg.) 
Kudling – Bānūži (Taurenes pg.) 
Kudum – Kūdums (Raiskuma pg.) 
Lenzenhof – Lenči (Raiskuma pg.) 
Ligat - Līgatne 
Lindenhof – Liepa 
Lipardshof – Dukuri (pie Cēsīm) 
Lissenhof – Lisa (Raunas pg.) 
Lodenhof – Lode (Taurenes pg.) 
Marzenhof – Mārsnēni 
Meyershof – Meijermuiža (pie Cēsīm) 
Moritzberg – More 
Nervensberg – Leimaņi (Kaives pg.) 
Neu-Pebalg - Jaunpiebalga 
Nietau – Nītaure 
Nöetkenshof – Nēķens, Nēķins, Taurene 
Orellen – Ungurmuiža (Raiskuma pg.) 
Paltemal – Paltmale (Līgatnes pg.) 
Raiskum - Raiskums 
Ramelshof – Rāmuļi (Vaives pg.) 
Ronneburg – Rauna 
Ronneburg-Neuhof – Jaunrauna (Priekuļu pg.) 
Roop – Straupe 
Rosenbeck – Rozbeķi, Rozula (Stalbes pg.) 
Rutzky – Rucka, tg. ietilpst Cēsīs 
Schujen – Skujene 
Schloß-Wenden – Cēsu pils 
Serben –Dzērbene 
Sermuss – Sērmūkši (Skujenes pg.) 
Skangalshof – Skangaļi 
Sparenhof – Spāre (Amatas pg.) 
Strikenhof – Strīķi (Raiskuma pg.) 
Sohsenhof – Zosēni 
Stolben – Stalbe 
Teutschenbergen –Teiču kalns jeb Vāckalns (Inešu pg.) 
Weißenstein – Veismaņi (Vaives pg.) 
Wesselshof – Veselauska, Veselava 
Zirsten – Cirsti (Inešu pg.) 

 
 
Current Location: Olaine
Current Mood: working
 
 
beerzins
25 May 2010 @ 11:23 am

Tags:
 
 
Current Location: Latvija, Rīga
Current Music: swh radio
 
 
beerzins
03 May 2010 @ 10:09 pm

Tabakava / Tabakhof
Tabalava / Tabolau, Tabolowo, Tobolowo, Tabalowa
Tabinas / Tabbing
Tabora / Tabor
Tabuli / Tannul
Tabuni / Tabun
Tadaiki / Taddaiken, Tadaiken
Tadinava / Thäenhof
Talatas / Thalatta
Talči / Talzen
Talcini, Talsina, Talsu muiža / Talsingen
Talse / Talsen
Talsi / Talsen (+ - Arween)
Talsini / Talsingen, Talsing, Widberghof
Talsnieki / Talseneek
Tammes muiža / Tammenhof
Tampas / Tampe
Tanenfelde / Tannenfeld
Tanisi / Martinihof, Martinshof
Tapilnieki / Tappel
Tapilnieki / Tappeln
Tapilnieki 2 / Thiergarten
Targale / Tergeln
Tarnisas pomuiža / Tarnishof
Taroza / Tarrosen
Tarpanti / Tarpanten
Tartaki / Tartak, Tartax
Taržeka / Turgeln, Torschok
Taržeki / Tartschock
Taši / Taschen
Taši 2 / Telsen
Tašu Padure / Tels-Paddern
Taujeni / Taujan
Taunaga / Tawnoga, Neulesna
Tauras / Tauren
Taurene / Nötkenshof
Taureskalns / Tauerkaln
Taurini 1-3 / Tauring
Taurkalne / Tauerkaln, (+ -Lipsche)
Taurupe / Taurup, (+-Lemmesch)
Tautieši / Tautesch
Tautonas / Tautonen
Tauvene, Tauveni / Taubenhof
Teceni / Tetzen
Tecenu pomuiža / Taetzen
Tedengofa / Tadeenhof
Tedini / Rujenbach
Tegaži / Tegasch
Teicija / Teitzien
Teilani / Teilen
Telukalns / Tellekaln
Tempeli / Tempel
Teni / Tenne
Teniši / Tennisch
Tenki / Tenke
Tennes / Tennens
Tenni / Tenne
Teranda / Terwenden
Terebova / Terebau, Terebowa
Terehi / Terech, Terechy
Tereški / Theresienhof
Tereškova / Tereschkowo
Terneja / Rujen-Torney
Ternejas / Torney
Tērvete / Hofzumberge, Hofzumberg
Tešaini / Teeschain
Teseles / Tessel
Teskava / Teskau
Tetele / Tittelmünde, Tetelmünde
Tetelminde / Tetelmünde, (+-Plinkschen , -Taymen)
Teteri / Tetter
Teteris / Tetter
Tevenjani / Tewenjan, Tewenjany
Tevini / Tewin
Ticnieki / Titzneek
Tidi / Tidden
Tidini / Thiedingen
Tidriki / Diedrichshof
Tieces / Tietzen
Tiegaši / Tiegasch, Tauseldorf
Tieltini 1 / Steinbruck
Tieltini 2,3 / Tiltingen
Tiepole / Wittkop
Tigas 1,2 / Tigwen
Tigeli / Tiggeln
Tikaini (Karlinava) / Karlinenhof
Tikas / Friedrichsfeld
Tikmenri / Charlottenhof
Tilas / Thielenhof (Kandava)
Tilas 2 / Thile
Tileni / Tihlen
Tilgali / Tilgallen
Tilikas / Cilligen
Tilikas 2 / Tilik
Tiliki / Tilik Amutte
Tilmani / Tilmannshof
Tilsneši / Tilsnitz
Tiltagals / Taltigal, Talty-Gola
Tilti 1,2 / Tilte, Tilten
Tiltini 1-3 / Tilten
Tiltova / Tyltowa, Tiltau
Tiltsargi / Tiltsargen
Tilumuiža / Thielenhof
Tilža / Kokrow, Kokrau
Timbras / Timbern
Timele / Tippelen
Timermani / Timmermannshof
Timmas / Timmen
Timšani / Timschen
Timseni / Timsen
Timši / Timschen
Tingere / Tingern
Tinuži / Lindenberg
Tipele / Tippelen
Tiraine / Bellevue
Tirami / Stackeldangen
Tireli / Tirel
Tireli 1 / Dexten (Iecava)
Tireli 2 / Tyrol
Tireli 3 / Tirul (Kuldiga)
Tireli 4 / Tirehl (Veczvarde)
Tireli 5 / Tirehl (Kekava)
Tirinu muiža / Thüringshof
Tirlauki / Tirlauken
Tirumbaltgalvji / Baltgalwe
Tirumbarzdaini / Barsdain
Tirumi / Tirum
Tirumi 2 / Peterwald (Skrunda)
Tirumnieki / Tirumneek
Tirza / Tirsen
Tirzieši / Tirsitten
Tiržumu pomuiža / Tirschum
Tiši / Tisch
Tiskadi / Tikat, Tikaty, Sokolowka
Tisleri / Tischlerhof
Tismeri / Pofkaisen
Titaleja / Titalei
Titani / Titten
Tjugi / Tjugi, Tück
Toce / Tootzen, Tootzenhof, (+-Lappa)
Todaiži / Todaischen
Tojati / Tojaten
Tokari / Tokar, Tokary
Tolka / Tolkenhof, Elderenhof, Tiesenhausen, (+-Laudohn 2 )
Tome / Tomsdorf, Thomsdorf
Tomeikas / Tomeiken
Tomeni / Tomen
Tomeni / Tomendorf
Tomens / Tohmen
Tomuži / Tomuschhof
Topkrogi / Topen
Tore / Thoren
Torgale / Torgallen
Torkava / Torkhof
Torki / Torkenhof
Tornakalns / Thorensberg
Tosele / Toszell
Tosmare / Tosmar
Tožas / Tauschen
Tožini / Tosching
Trakšas / Trakschen
Trakši / Trakschen
Trakškini / Trakschin
Trape / Breeden
Trapene / Trapehn, Trappenhof, Treppin
Trapšas / Trapschen
Traupis / Troupe
Treiči / Treitzen
Treidas / Treysa, Treyden
Treikaniški / Treikanischek, Treikanischky
Trekni / Trecken
Trenči, Trenčmuiža / Trentzen
Trepe / Treppenhof
Tresteniški / Trestenischek, Trestenischky
Tribunava / Tribunawa, Tribunau, Tribunowa
Tridiki / Tridiken
Trikata / Trikaten, (+-Starke)
Trikopci / Trikopitzhof, Trikopetz
Trileči / Trilitz
Triškani / Gryschan, Gryschkany
Trizelnieki / Triselnik, Triselneek
Troniški / Tronischken, Tronischek, Tronischky
Tropeles / Tropehlen
Tropini / Tropping
Troškas muiža / Espenhöhe, Trost, Charlottenhain
Troški / Traschken, Troschek, Troschke, Troschky
Truiki / Welden, Rungundshof (+- Charlottenhof)
Trulleva / Trullewa
Trumpji 1,2 / Trumpe
Trusli / Truschel
Tucene / Tutzen
Tuceni / Tutzen
Tuči / Tutsch
Tuči 2 / Tutschen
Tuja / Kragenhof (Aluksne)
Tuja 2 / Sophienruhe
Tuja 3 (Limbaži ) / Taubenhof
Tujani / Alsup
Tujas / Taubenhof
Tukas / Tackelnberg
Tukiši / Tukisch
Tukumamuiža / Tuckumshof
Tukumi / Tuckumshof
Tukums / Tuckum
Tulas / Thule
Tulderes / Tuldern
Tuli / Tull
Tulpi / Tulpen
Tumaniški / Tumanischek, Tumanischky
Tume / Tummen
Tumes / Budendickhof
Tumpeli / Tumpel
Tumšie / Tumpschen, Schroezerhof
Tumsinas / Tumpsinen
Tumšupe / Tumschuppen
Tunaiki / Tunaik
Tunki / Tunkenlandt, Tunke
Tunkuni / Tunkun
Tunni / Tunne
Tupiki / Tuppick
Tupini / Tupping
Turaida / Treyden, Treiden
Turcinš / Turzing, Turzin
Turkalne / Turkaln
Turki / Althof
Turlava / Turlau
Turna / Thurnau, Turneshof
Tuteni / Tuten
Tutini / Tuttin, Tuttiny
Ubagova / Ubagau, Ubagowa
Ubeja / Ilsenmühle
Ubeles / Karlsberg
Ubeli / Ubbeln
Uda / Udden
Udadži / Udads
Udenieki / Uhden
Udiki / Uhdiken
Udraji / Udray
Udrande / Udrennen
Udri / Badenhof
Udri / Udder
Udri 2 / Uddern (Jekabpils)
Udrini / Uddring
Udrusala / Uddersall
Udulava / Judulau, Uduljawa
Udze / Udsen
Ugale / Ugahlen
Ugraji / Ugrey
Ugriniki / Ugrinik, Ugrinniky
Ugulava / Ugulau, Uguljowa
Ugunciems / Uggunzeem
Uguni / Ugusehm, Uguzehm, Uggenzeem
Ukenesciems / Uhken
Ukri / Uckern, Ukry
Ukru / Kuckern, Uckern
Ulas / Uhlen
Ulasi / Ullasen
Ulbroka / Bickern, Ullbroken, Stubbensee, Ulenbrock, Uhlenbrockshof
Ulbrokas pomuiža / Stubbensee Farm, Stubbensee Ziegelei
Ules / Ullen
Uli / Uhlit
Ulianengofa pomuiža / Julianenhof
Uličnieki / Uhlitschneck
Uljanova / Julianau, Julianowa
Ulmale / Ullmahlen
Ulpesmuiža / Ulpen
Umernieki / Ummerbach
Umurga / Ubbenorm
Unguri / Orellen
Ungurini / Ungurin
Ungurmuiža / Limenen, Lemenen
Ungurmuiža 2 / Ungershof (Salacgriva)
Ungurpils / Pürkeln
Unkšas / Unkschen
Upe / Bächhof
Upenaji / Uppenay
Upenieki / Bächhof
Upenieki 2 / Malmuttenhof
Upenieki 3 / Truiken
Upeniekuciems / Uppeneeken
Upes 1,2 / Bächhof
Upesciems / Wimbs
Upesgrivas / Trimünde, Uppegriwe
Upeskakts / Katharinenhof
Upeslejas / Uppelegen
Upesmuiža 1-4 / Bächhof
Upespils / Kewel
Upesvadi / Uppewade
Upiši / Neustädchen
Upite 1,2 / Uppit
Upites / Odern, Ohdern
Upites 2 / Schöneck (Kartuži)
Upites 3,4/ Upit
Uplejas / Bächhof
Upmala / Upmal
Upmalas (Daugagriva) / Upmal
Upmali 6 / Grünenerodt
Upmali 1-5 / Bächhof
Upsede / Upseden, Wisseden
Uralde / Oralden, Aralden, Araldenwald, Heiligenbusch
Urbaniški / Urbanischek, Urbanischki
Urči / Urtschen
Urga / Orgishof, Idellhof, (+-Radsin)
Urgas / Urgen
Uriekste / Urreixt
Urmali / Neuhall
Urzuli / Urseln, Jursalem, Jerusalem
Usaiki / Usseeken
Uši / Kesper
Usinas / Usingen
Uškinieki / Uschkenek
Usma / Usmatehn, Usmaiten
Usmani / Ausmannshof
Usminieki / Preegen
Ustabnieki / Ustabneek
Ustinova / Ustinowa, Ustinau
Ustrone / Ustrone
Ustupene / Ustupen
Uteni / Utten
Uzani / Ussen
Užava / Hasau, Hassau
Uzeni / Ussen
Uzini / Usingen
Uztupji / Ustop
Uzvara / Uschwarren, Uschwarden
Vabali / Woballen
Vabole / Wobollenhof
Vaboles / Waybalen, Wepelen
Vaci / Deutsch Waldförsterei
Vacieši / Watzieschen
Vacieši 1,2 / Deutschhof
Vackalni / Teutschenbergen, Deutschenbergen
Vadakste / Wadaxen, Waddaxen, Waddaxten, Waddax, (+ - Dannenhof)
Vadani / Menkenhof
Vadzeles / Wadsel, Wadseln
Vadzi / Wadsen
Vadzits / Wadsin
Vagales / Wagallen
Vagali / Waggal
Vagalis / Waggul
Vagani / Augustenhöhe
Vagani 2 / Waggan
Vagas / Wagenhof
Vagas 2/ Wögen
Vagavi / Wagau
Vagi / Wagenhof
Vaguli / Waggul
Vahelis / Wahheli
Vaici / Martinsberg
Vaiculeva / Waitzelau, Wajtzulewa
Vaidasciems / Waiden
Vaidava / Waidau (+ - Annenhof)
Vaidavas / Weidau
Vaide / Waiden
Vaidelotes / Weitenfeld 2
Vaideri / Weidershof
Vaigaši / Waigasch
Vaikuljani / Waikuljen
Vainagi / Steinhausen
Vainagi / Wainagen
Vainava / Wainau, Vojnowo Wajnowo
Vainiži / Wainsel
Vainode / Wainoden
Vairogi 1,2 / Wairoggen
Vaišli / Waischel
Vaivadi 1,2 / Wajwudy, Wojwod, Wojwodenhof
Vaivadi 3 / Waiwud, Wajwudy
Vaivari / Weiwar
Vaive / Weissenstein
Vaivieši / Heinrichshof
Vaivodi / Waiwoden
Vajeikas / Wajeiken
Vaki / Wahken
Valata / Walaten, Wallaten, Wallod
Valbergu muiža / Falkenberg
Valcini 1,2 / Waltzingen
Valda / Waldau
Valdava / Waldau
Valdavas / Waldau
Valdavas / Waldheim
Valdeki / Waldeck
Valdenburga / Waldenburg
Valdenes pomuiža / Balden-Heikingen, Balden-Eikinischek, Balden-Eckenschek
Valderi / Waltershof
Valdgale / Waldegallen, Waldegalen
Valdhofa / Waldhof
Valdovka / Waldhof
Valdrava / Waldruh
Valdšteina / Waldstein
Vales / Semmgall, Wahlenhof
Valgaci / Walgatzen
Valgalciems / Wahlgalzeem
Valgale / Wahlgalen, Walgalen, Zabelhof, Weggen
Valgales / Ruschendorf
Valgis / Walge
Valgumi / Walgam
Valgunde / Wolgund, (+ -Bächhof)
Valka / Walk
Valki 1 / Wallhof (Aizpute)
Valki 2 (Kulldiga) / Schwellgoden, Schwälkeden, Swelgode
Valki 3 / Walken
Valki 4 / Lohnze-Walk
Valle / Wallhof
Valmani / Wallmannshof, Wallmar
Valme / Walmeshof
Valmiera / Wolmar
Valmieriši / Wolmarshof
Valmiermuiža / Wolmarshof
Valmierumuiža / Wolmarshof
Valmji / Walmen
Valodes / Wallaten
Valodzes / Walladsen
Valola / Wallol
Valpene / Walpenen, Walpen
Valški / Walschken
Valstakalni / Walstekaln
Valtaiki / Neuhausen, (+ - Dranne, - Draween)
Valteki / Waldeck
Valteri / Waltershof
Valtermuiža / Waltershof
Valtini 1,2 / Walting
Valtini 3 / Adsirnmunsten
Vanadzini / Arzelhof
Vanadzini 2 / Mühlenhof (Malpils)
Vanaga Pereklis / Wanaggen
Vanagi 1- 4 / Wonog
Vanagkalni / Wanagkaln
Vandani / Wanden
Vandzene / Wandsen
Vane / Wahnen
Vanga 1 / Wangen
Vanga 2 / Wangenhof (Limbaži)
Vangaži / Wangasch
Vanka / Croye, Kroyen
Vanki / Wanke
Vanki / Wanke
Vanumi / Jahnup
Varaklani / Warkland
Varasnieki / Wersicken
Vardavka / Wordau, Kleinwordau, Wardowka
Vardupe / Warduppen
Vare / Wahrenhof
Vareni / Verenwald, Währenwald
Varenieki / Warren
Vari / Wahre
Varieba / Wariben, Warriben, Warben
Variki / Warik
Varini / Wahring
Varkali / Warkal
Varkava / Warkau
Varke / Warken
Varki / Warken
Varma / Wormen
Varmas mežamuiža / Waldhof
Varme / Wahrmen
Varnas / Warnen
Varnas 1,2 / Wahrne
Varnaskalns / Rabenburg, Rabenberg
Varnava / Wahrenbrock
Varnaviči / Warnowitz, (+ -Lassenbeck)
Varniški / Warnischek
Varnkalns / Wahrneskaln
Varnumuiža / Wahrenhof
Varoni 1,2 / Warohn
Varpas / Dorotheenhof
Varpas 2 / Worpenhof (+ - Lafontain)
Varpas 3-5 / Worpen (Daugavpils)
Varsbeka muiža / Wahrsbeck
Varteni / Wartenburg
Vartnieki / Wartenhof, Wartneek
Varve / Warwen, (+ -Lucksbude)
Varži / Absenau
Varžuciems / Warschesem
Vasarini / Wassaring
Vasarinjas / Wassarinien
Vasarnieki / Wassarneek
Vasi / Wassenhof
Vaski / Waske
Vasukalns / Waldeck
Vasušnieki / Wasuschnik
Vatrane / Wattram
Vatrānes muiža / Dunsberg
Vaugas / Wauggen
Vaveres / Wawern
Vaveresciems / Wawer
Vaveri / Wawern
Vaverites / Wahwerit
Vaverkalns / Quellenhof
Vazdiki / Tannenhof
Veca Zala Pušča / Alt –Selenapuschtscha
Vecaduliena / Alt Adlen
Vecaiskrogs / Altenkrug
Vecaki / Wezahken
Vecamuiža 1-5 / Althof
Vecamuiža 6 / Althof – Linderuh bei Lindenruh, -Nerekschin
Vecamuiža 7 / Padeggen (Graudupe)
Vecannas muiža / Alt Annenhof
Vecapgulde // Alt Abgulden
Vecapsites / Alt Absiht
Vecapuze / Altappussen
Vecares / Arishof, Arischhof
Vecarpji / Harfenhof
Vecasdzirnavas / Mühlenkrug
Vecate / Alt - Ottenhof
Vecauce / Alt Autz
Vecbaldini / Baldwinshof, Baldingshof
Vecbata / Altbahten
Vecbaznica / Wezbasnitz
Vecbebe / Bebben
Vecbebre / Alt Bewershof
Vecberški / Wetzberschke
Vecbilska / Alt Bilskenhof
Vecbirzaki / Alt Birsack
Vecbormani / Alt Bohrmann
Vecborna / Altborn
Vecbumburi / Bumbern
Vecbutani / Wezbuttan
Vecciecere / Alt Zezern
Vecciems / Votzen, Vetzen
Veccirceni / Alt Zirzen
Vecdreimani / Altdreimannshof
Vecdreimanis / Alt Dreimann, Wez-Dreimann
Vecdrusti / Alt Drostenhof
Vecdukši / Alt Dukschen
Vecdzerve / Alt Dserwen
Vecdzinas / Kodlecht
Vecdziras / Alt Dsirren
Veceli / Wetzel
Vecezeri / Alt Essern
Vecgaiki / Gaiken
Vecgeronimova / Neu-Alt Hieronymau, Hieronymowa
Vecglažskunis / Altglashütte
Vecgrinvalde / Alt Grünwald, (+ -Katharinenhof)
Vecgulbene / Altschwanenburg, (+ -Lutzemuische)
Vecjerceni / Neu Wohlfahrt
Vecjurkini / Alt Jürgenshof
Veckagi / Wilkenpahlen
Veckaibalas / Kaibel, Kaibeln
Veckaimini / Wetzkaimin
Veckaleji / Alt Kalley
Veckalsnava / Alt Kalzenau
Veckarki / Alt Karkell
Veckažoki / Altkaschok
Veckeipene / Altkaipen
Veckevele / Alt Keweln
Veckolosi / Alt Kolossen
Veckrape / Alt Kroppenhof
Veckriki / Alt Kriegshof, Krekgs
Veckrogs / Altkrug, Altenkrug
Veckuldiga / Alt Goldingen
Veclaicene / Altlaitzen
Veclaši / Altlassen
Veclaža / Alt Laschen
Veclepij / Lipalken
Veclikupeni / Alt Likoppen
Veclive / Bixtensee
Veclukas / Pestenkull
Večmaja / Kronenberg
Vecmaja / Tiesenhausen
Vecmangas / Alt Mangen
Vecmaraji / Wetzmarey
Vecmeiceni / Alt Meitzen
Vecmelluži / Altmellusch
Vecmelsala / Alt Melsall
Vecmemele 1,2 / Alt Memelhof
Vecmikeli / Dehseln
Vecmilgravis / Altmühlgraben
Vecmislas / Altmischel
Vecmokas / Alt Mocken
Vecmuiža 1-11 / Althof, (+ -Saken)
Vecmuiža 12 / Firckshof (Kuldiga)
Vecmuiža 13 / Neugut (Bauska)
Vecmuiža 14 / Sussikas (Limbazi)
Vecogre / Alt-Ogershof
Vecoktes pomuiža / Alt Okten, (+ -Peweken)
Vecošini / Wanzuschen
Vecozoli / Hoheneichen
Vecpakauši / Alt Pakauschen
Vecpelči / Alt Peltzen
Vecpeterkalns / Alt Peterberg
Vecpiebalga / Alt-Pebalg
Vecpils / Altenburg
Vecpils 3 / Oldenburg 2
Vecpils 2 / Oldenburg
Vecplang’i / Alt Plangen
Vecrezas / Alt Rehsen, Aisgal
Vecružina / Altruschino
Vecsaikava / Alt Saikau, Alt Saikow
Vecsalaca / Alt Salis
Vecsaliene / Alt Sallensee
Vecsate / Wehsaten
Vecsatiki / Alt Satticken
Vecsaule / Alt Rahden
Vecserene / Alt Sehren
Vecsesile / Sessilen
Vecsieksate / Alt Sexaten
Vecsilnieki / Alisilleneek
Vecsimani / Alt Simonishof
Vecskanuli / Alt Skannul
Vecsloboda / Stara Sloboda, Silley, Staraja Sloboda
Vecstružani / Altenhof, Wetzmuisch
Vecsvente / Altsswenten
Vecsvirlaukas / Alt Bergfried
Vectaurupe / Alt Tauerbach, Alt Tauruppen
Vectilža / , Liebensternhof
Vectokari / Takar, Tokary
Vecturlava / Alt Turlau
Vecumi / Watzam, Wattzam
Vecumi 2 / Wetzum
Vecumi 1 / Marienhuasen
Vecumi 2,3 / Gulbing, Wetzum (Varioba)
Vecumnieki / Neugut
Vecupes / Wetzuppen
Vecurgas / Adeneck
Vecvagares / Wetzwagar (Jaunpils)
Vecvagares 2 / Wetzwagger (Bene)
Vecvagari / Wetzwagger
Vecvale / Alt Sackenhof
Vecvarieba / Alt Wariben
Vecvarma / Alt Wormen
Vecveči / Altwetsche, Wezwetsche
Vecvidini / Alt Widding
Vecvietas / Wetzwieten
Veczvarde / Alt Schwarden
Vede 1,2, Veda / Weden, Woden, Wehden
Vederini / Wedringen
Vedzeles / Wättzel
Vegas 1 / Nabben 2
Vegas 2 / Weggen
Vegas 3 / Fehgen, Fegen (Kuldiga)
Vegeri / Wegern
Vegi 1-3 / Weggen, Wegge, (+ -Lasse)
Veibeni / Waiban
Veidumuiža / Waidenhof
Veiguli / Weigul
Veiguri / Weigern
Veiki / Klein Potkaisen
Veintuli / Wientul
Veipi 1,2 / Weippen
Veiši / Weissenhof, Weischen
Veiskums / Weisskum
Veismani / Weissenstein, Weissmann
Veiti / Sonnenhof
Vejava / Fehgen, Weggau
Vejini / Kirkas, Kirches
Vekteri / Wechtershof
Velde / Welden
Veldene / Wilden
Veldres / Weldern, Weldren
Veldves / Wittwenhof
Veldze / Welsen, Walsen, Weldsen
Veldzes / Weldsen
Velena / Wellan, Wellen, Wellon
Velina maja / Velimen, Vielienen
Velini / Wejen
Velki / Hohenbergen
Velki 2 (Valmiera) / Welkenhof, Völckersahm
Vellamuiža / Wellerhof
Velmeri / Wellmershof
Vendes / Wenden
Vendzava / Wensau
Veneni / Wehnen
Ventasmuiža / Gross Windaushof
Ventava / Schloss Windau
Ventnieki / Wenteneek, Windaushof
Ventspils / Windau (+ - Atzeniten, -Redsenick)
Vepri / Wepper
Verchovje / Werchowje
Verdini / Wartenhof
Verdini 2 / Ferding, Ferdentzen
Veremi / Weremhof, Werema, Weramy, Weram, Wjarimo
Verene / Fehren
Vergale / Wirginalen, Virginahlen, (+ -Rimtai)
Veriši / Wehre
Verm / Wermn
Vermi / Wehrm
Vernati / Wernath
Vernava / Wernau
Verni / Wernshof
Vernieki / Wehrneek
Verpji / Werpenhof
Verši / Werschen
Versiši / Wersischen
Veršumuiža / Wehrschumoise
Vertalava / Wertelau, Wertolowo
Vertežnieki / Wertusch
Vertmuiža / Wörth
Vertukšna / Wertukschen
Verumi / Wjarum, Wjaramy, Wjarimy, Wjaromy
Verveliški / Werwelischek, Werwelischky
Verzemnieki / Schöning
Verzemnieki 2 / Wersemneek
Verži / Ochsenhof
Veselava / Wesselshof, (+ -Mehllusis)
Veserova / Weserau, Weserowa
Veseta / Wessethof
Vesetnieki / Wessetneek
Veskas / Weske, Weska
Vesmas / Wesmen
Vestiena / Festen
Vestinsala / Westingsall
Vetras / Bewert – Schwethof
Veveraja / Wehwer, Wehwerar
Veveri / Kirch, Masjack
Veveri 2 / Dorotheenwunsch
Veveri 3 / Wewern (Zlekas)
Veveri 4,5 / Wewershof
Veverite / Wehwer
Veverkalns / Wewerkaln
Vevermuiža / Webershof
Veži / Wemsch
Vežugrivas / Weschegriwen
Vežukrogs / Krebsenkrug
Vibas pomuiža / Wiebe
Vibini / Wibingen, Wiebingen
Vibroka / Sudden, Suddenhof, Buddenbrockshof
Vibuljas / Wibulgen
Vičaki / Witschak
Vicburga / Würzburg
Viceži / Vitzehden
Vicupi / Wihzup
Vidaga / Webershof
Vidale / Widoln
Vidalesciems / Wiedeln
Vidi / Bergkrothen
Vidi 2-6 / Mittelhof
Vidini / Widding
Vidmas / Sessausche Forstei – Widme, Unterforstei Sessau
Vidna / Widna
Vidri / Widder
Vidriča / Friedrichshöfchen
Vidriži / Widdrisch
Vidsala / Bullenkrug
Vidsmuiža / Galen
Viduči / Widutsch
Vidukšas / Widukschen
Viduli / Widdul
Vidus / Mittelhof
Viduskartini / Neuhöffchen, Neyhöfken
Viduskartini / Widenkartin
Vidusmuiža 1- 7 / Mittelhof
Vidussala / Neu Annenhof
Vidusseta / Wieden
Vidzemnieki / Widsemneek
Vidzenieki / Paukel
Viebene / Wiebingen
Viebeni / Wieben
Viebroki / Suddenhof, Wibbroke
Viecdroga / Alt Drogen
Vieciši / Wezitten, Veltzen, Vetzendorf
Viecitas / Wezitten
Viekis / Weecke
Viekstini / Wehtzen
Vierpes / Wierpen
Viesalguciems / Weesalgen
Viesate / Weesaht
Viesati / Weesahten
Vieseli / Wessel
Viesena / Fehsen
Viesite / Wehsit
Vieskuri / Weskur
Viesturi / Brandenburg im Lilienfeld (Bauske)
Viesturi 2 / Westerwald
Viesturi 3 (Pavilosta) / Western
Viesturi 4,5 (Kuldiga, Malpils) / Weestur
Viesulens / Weesolen
Vietalva / Fehteln
Vietulnieki / Witolneek
Vigande / Wiegandshof
Vigante / Stabben, Wigandt
Viganti / Wiegandshof
Vigoda / Wygoda, Wygod
Vigori / Wigor
Vija / Wiege
Vijciems / Wiezenhof, Wiezemhof
Vijspuke / Wiegehof
Viki / Zarnau, (+ – Wikken)
Viki, Vikukrogs / Wickenhof
Viksele / Wixeln, Wiexeln
Viksna / Wiexnen
Viksnas / Wiexnen
Vikstene / Wieksten
Vikstrauti / Wixtrauten
Vikstrauti 2 / Wixtraut (Kevele)
Viktorija / Viktorienhof
Viktorovka / Malmuttenburg
Vikuleni / Wickulan
Vikuli / Finkenhof
Vilaka (Mariengauzen) / Marienhausen, Villack
Vilandi / Wieland, Witlandshof
Vilani / Wilon, Welonen
Vilanniški / Wilannischek
Vilcani / Wiltzen, Wiltzan
Vilcani / Wilzahn
Vilce 1,2 / Wilzen am Wilzenbach (+-Mittelhof, Wilze 2)
Vilceni / Wiltzen
Vilces / Wilzen
Vilcini / Mittelhof (Tukums)
Vilcini 2-5 / Wilzing
Vilcinš / Wilzin
Vildavas 1,2 / Wildenstein
Vildini / Wilding
Vildoga / Nurmis 2
Vilgale / Wilgalen, Willgahlen
Vilgaleskrogs / Kurische Könige
Vilgati / Wildenzeem
Vili / Willen
Viljetes / Wildenau
Vilkaiši / Gemaurtenhof, Gemaurthof
Vilkaji 1-3 / Wilkajen
Vilkajos / Wilkaten
Vilkamajas pomuiža / Wilke
Vilkares / Wilkar
Vilkašu pomuiža / Wolfshof
Vilkej / Wilkagen
Vilkene / Wilkenhof
Vilki 1 / Wolf
Vilki 2 / Wolfsberg (Bauske)
Vilki 3 / Ignati (Kurzeme)
Vilki 4 / Althof
Vilki 5 / Wilks (Dursupe)
Vilki 6 / Wilkenhof
Vilksalas / Wilxallen, Wilksaln, (+ -Paiga)
Vilkumiests / Ägypten, Egipten
Vilkumuiža / Wolfshof
Vilkupes pomuiža / Wilkup
Villas / Willen
Villas muiža / Willishof
Vilni / Mühlenbeck (Ozolpils)
Vilni 2 / Wihlen
Vilniši / Wilnisch
Vilpulkas / Neuhof, Wilpulcken
Vilu pomuiža / Wilhelmshof
Viluma pomuiža / Wilhelmshof
Vilumi / Axelshof, Kaulbarsch
Vilumi 2 / Wilhelmshof (Zaube)
Vilumuiža / Wilhelmshof
Vilupi / Philippshof
Vilzeni / Wilsenhof
Vimenieši / Wymenisch
Vindava / Windau
Vindezes / Windetz
Vindriži / Windrisch, Windrischy
Vingri / Wingern
Vinkalni / Weinberg
Vinkelmani / Winkelmannshof
Vinkelmuiža / Winkelhof
Vinki 1,2 / Winken, Winke, Winkenhof
Vinneni / Winnen
Vinni / Maihof
Vinšenki / Weinschenken
Vinterfelde / Winterfeld
Vintieži / Winteesch, Wintees
Virane / Butzkowsky
Viranes / Wirronitz
Virbi / Würben, Wirben
Vircava / Würzau, Krons-Würzau, (+ - Benitahof)
Vireši / Wirresch
Virga 1,2 / Wirgen, (+ - Annenhof)
Virgas pomuiža / Klein Wirgen
Viri / Wirren
Virkeni / Würken, Wirken
Virkus / Gross Heyden
Virni / Wirne
Virpe / Weerpen
Virpe 2/ Wirpen
Virpes / Iwirpen
Virpini / Wirpen
Virpinu pomuiža / Wirpen
Virši / Hirschenhof
Virsite / Wirsitten
Virteli / Witteln
Virtiki / Eichhof
Virzas / Freiberg, Wirsen
Virziki / Wersiken, Wirsicken
Visagals / Wolfsmoor
Višele / Wischeln
Višinki / Weinschenken
Viskali / Fisklahof
Viskali / Ramdan, Ramdans
Viskalni / Wihskaln
Viškeri 1,2 / Wischkern
Viški / Wischk, Wischky
Viški 1,2 / Wyschki, Wyschk, Wyschek
Viškjeri / Wischkjoren
Viškuli / Wischkul
Višli / Wischeln, Wisseln
Vismins / Wisminnen
Vistuki / Wistacken
Vite / Wittenhof
Viteikas / Wittecken
Vitenbergi 1,2/ Wittenbeck, Wittenberg
Vitenheima-Susejas / Wittenheim-Sussey
Vitini / Weitenfeld (Dobele)
Vitini 2 / Vietinghof
Vitini 3 / Witting (Auce)
Vitinkalns / Wihtin
Vitinš / Witin, Witzeem
Vitoli / Reck
Vitolini / Brockhausen, Bruckhausen (Kuldiga)
Vitolini / Witteling
Vitolini 2 (Jelgava) / Witteling
Vitols / Wihtol
Vitrupe / Witterbach, Witterbeck
Vitrupes / Witterbeck
Vitvite / Wihkwitte, Wickweiken
Vizbuli / Wisbuln
Vizdangas / Mangen
Vizenheim / Wiesenheim
Vizentale / Wiesenhof, Wiesenthal
Vizikums / Wisikum
Vizla / Friedrichshof
Vizuli / Riegmannshof
Vjadane / Wjadan
Vjarimi / Weremhof
Vociši / Woitisch
Voitani / Ehnau
Voiti / Woit, Woity
Voitiški / Woitischek, Woitischki
Voksles / Ockseln
Volciši / Brunnshof (Aluksne)
Voleri / Wohlershof
Volfarti / Wohlfahrt
Volkova / Wolkenhof, Wolkau, Wolkowa
Volnova / Wolnau, Wolnowa
Vorkali / Workul
Voroža / Woroscha, Worosche
Vorslova / Worslau, Worslowa
Vorzova / Worsau, Worsowa
Voveri / Wawer, Wawery
Vučani / Wutschany
Vuk / Johannshof
Vungas / Wungen
Vutnani / Wutnen
Zabaki / Sabacken
Žabaki / Schabach
Zabalotije / Zabolottje
Zabegi / Sabeggen
Zabolotje / Sabolotje
Zabolotniki / Sabolotnik
Zaborja / Saborja
Zadzene / Sassen, Sadsen, Saadsen
Žagari 1- 4 / Schagarren, Ugger
Žagatani / Schagatten
Žagatas / Schagatten, Schogotten, Schogoty
Žagatnieki 1 / Sagotten
Žagatnieki 2 / Zagathen, Sagothe, Sagatneek
Zageni / Sahgen
Zagodi / Sagoden
Zahari / Zachary
Zahodi / Sachody, Sachoden
Zaiceva / Saitzewa
Zaka pomuiža / Sakke, Sacke
Zakakrogs / Sakke
Žakari / Zachariashof
Zaki / Augustenthal (Valka)
Zaki 2,5 / Sakke (Ikskile)
Zaki 3 / Sparenkrug (Jekabpils)
Zaki 4 / Karr, Karra (Vecsalace)
Zakis / Zacken
Zakiši / Sakisch
Zakiši 2 / Sakischen
Zakukalni / Zakkekaln
Zakumuiža / Friedrichswerk
Zakumuiža 2 / Waldenrode (Riga)
Zakusala / Hasenholm (Riga)
Zakusalas / Zackensallen
Zalaki / Sulaka, Sulack
Zalaki 2 / Schoenberg
Zalamuiža 1-4 / Grünhof
Zalani / Sallen
Zalapmuiža / Salubben, Sallubenshof
Zaļenieki / Grünhof, (+ -Deppen)
Zalenieki 2 (Pampali) / Salleneck
Zalesje / Salessje
Zalgauska / Selgowsky
Zālīte / Annenburg
Zalites 1,2 / Salis
Zalkalni / Grünberg, Osolkaln
Zalmeži / Grünwalde, Salmeeschen
Zalmežnieki / Salmeschnik
Zalmuguri / Sahlmugur
Zalmuiža / Grünhof
Zaltes / Salten
Zalukšni / Annenhof
Zalukšni / Salukschne
Zalumi / Neuhof
Zalve / Salwen
Zalve 2 / Salwe (Mazsalve)
Zalvite / Salwit
Zambe / Samben
Zamšoviki / Samschowik
Zana / Friedrichshof
Zanani / Sahnen
Zanas / Sahnen
Zandani / Jehrke
Zandari / Weidenbaum
Zanderi / Alexandershof
Zani / Sahnen
Zante / Santen
Zantini 1,2 / Santingen
Zapas / Sophienhof
Zapas muiža / Sophienhof
Zapolniki / Sapolnik
Zarini / Pemme (Aizpute)
Zarini 2 / Sarne
Zarini 3 / Dreymann
Zarini 4 / Sahring, Saarin
Zaroškina / Saroschkino
Zarosli / Ilagen, Sarosli, Sarosel
Zasa / Weesen, Weessen, (+ - Althof)
Zasas / Saassen
Zases pomuiža / Sassenhof
Zastenski / Sastensky, Sastenskije
Zasulauks / Sassenhof
Žatagaskrogs / Schaggat
Zatiši / Sattisch
Zatiški / Satischek, Plesau, Plesawa
Zaube / Jürgensburg
Zauri / Sauerhof
Zebra / Subern, Sebbern
Zebrene / Rengenhof
Zegi / Segen
Žeguri / Schegurren
Zeidriši / Ratzeburg
Zeigova / Seedorf
Zeili / Seyl, Seily
Zeimuli / Seimul
Zeiniši / Darsen
Zeklera muiža / Secklershof
Zelčava / Seltschewa, Seltschewo
Zelenauka / Selenowka
Zelenki / Selenki
Zelenopole / Gabelsberg
Zeleuci / Sellewitz, Selewzy
Železnaki / Witkupowa
Železniaki / Schelesniak
Zelki / Selke
Zelmeni / Selmen, Selmenhof
Zelta Dibens / Selten
Zeltakalns / Herzogenstein, Seltkaln
Zeltakalns / Seltkaln
Zeltini / Selting
Zeltini 2 (Aluksne) / Seltinghof
Zeltini 2 / Selting
Zeltkali / Seltkaln
Zeltkalni / Jocke
Želvji / Schelwe
Zemdegi / Semdegen
Zemele / Sehmel
Zemesgoli / Semgol
Zemgali 1,2 / Feldhof
Zemgali 3 / Endenhof (Kandava)
Zemini / Seymen
Zemitani / Semiten
Zemite / Samiten
Zemites / Semitten
Zemnieki / Semneecken
Zemturi / Elisenhof
Zemturi 2 / Semtur
Zentas / Senten
Zentene / Senten, Senden
Zenteri / Senterhof
Žerkli / Scherkel, Scherkel-Sloboda
Ževaldi / Schewald
Zibeni / Sibben
Žibenieki / Schibenik
Žibis / Schibben
Žibji Schibbenhof
Zidernieki / Sidderneek
Židina / Schading, Schadino, Schadin
Ziedani / Ewalden
Ziedani 2 / Sonnenberg
Ziedi / Katharinenhof
Ziedi 2 / Seeden
Ziedini / Natalienhof (Kaive)
Ziedini 2,4,5,6 / Seedin
Ziedini 3 / Blumenhof
Ziedkalni / Seedkaln
Ziedoni / Ixtrum
Ziemciems / Seemzeem
Ziemelblazna / Rinnusch
Ziemeli / Siemel
Ziemeli 2 / Sumallen (Ervale)
Ziemeli 3 / Grenzhof (Zasas)
Ziemeli, Ziemeluciems / Seemeln (Kuldiga)
Ziemeri / Semershof
Ziemupe / Seemuppen
Ziepniekkalns / Seifenberg
Žievalti / Ewalden
Žiguri / Siegur
Ziji / Zey
Zijukalni / Siokaln
Ziki / Zick
Zilaiskalns / Blauberg
Žilani / Schillen
Zilani / Silan, Silanhof, Sillen
Zile / Sillen
Ziles 1,2 / Sillen
Ziles 3 / Sedlen
Ziles 4 / Mühlhausen
Zili / Sihlenhof
Zili 2 / Sill
Zilini / Silling
Zilites / Silitten
Zilkalni / Silkaln
Zilupe / Rosenau, Rosenhof, Rosenowo
Ziluži / Aurelsberg
Ziluzis / Sillus
Zilvani / Silwen
Ziras / Sirgen, Sirren
Zirgi / Syrg, Syrgi
Zirgubirzs / Rossgarten
Zirnaites / Sirnaht
Zirni / Erbsenhof
Zitari / Sittar
Zizmas / Sismen, Huhnenhof
Zjabki / Sjabek, Sjabky
Zlekas / Schleck
Zleki / Schleck
Znotini / Snutin
Znotini 1,2 / Snottin
Žocene / Schozen, Buschsotzen
Zofija / Sophienthal
Žogi / Schogen
Žogorevo / Schogorewo
Žogotas / Schogot, Schagat, Schogoty, Schagaty
Zolitudes muiža / Solitude
Zonepe / Fersen, Sohnep
Zonepes / Sohnep
Zorgu muiža / Klein Sorgen
Zosna / Sossen, Sossenhof
Zosuli / Sosul
Zosupji / Sosuppe
Žoži / Schoschen
Žubes / Schuben
Žubieri / Schumberg
Žubites / Schubitten, Schubiht
Zuji / Zwy
Žuldini / Schuldingen
Zundani / Sunden
Zundi / Zundin
Zuras / Suhrs
Žuravka / Schurawka, Schurawek, Schurawki
Zuri / Suhrs
Žurkumuiža / Schurkenhof
Zusani / Sussen
Zuši / Suschenhof, Suschen
Zusini / Suhsing
Zuškini / Friedrichshof
Zutene / Sutten
Zuzas / Rattenau
Žuženi / Schuschen
Zvaguli / Schwaggul, Swaggul
Zvaigznes / Schwaigsnen
Zvani / Schwanenhof
Zvanini / Schwanenhof
Zvanitaji / Kirchberg
Zvanveveri / Schwanwewern
Zvarde / Schwarden
Zvare / Schwarren
Zvargis / Sparge
Zvarinci / Swarinowitz, Swarinowzy
Zvarite / Swarrit
Zvartava / Adsel-Schwarzhof, Schwartzhof
Zvejmajas / Sweije
Zvejniekciems / Fischdorf
Zvejnieki / Sweineek, Schweineck
Zvenjekligavas / Schweinekelgau
Zverini / Schwering
Zverzdovo / Swersdowo, Swersdowa
Zvidzeciem / Switzseem
Zviedrapi / Waldheim
Zviedreni / Schwedenhof
Zviedri 1 / Schweden, Schwedischhof
Zviedri 2 / Altschwedischbrück am Peddetz
Zvirbuli / Sperlingk
Zvirgsdine / Swirgsdino
Zvirgzde / Swirgsden
Zvirgzdes / Swirgsden
Zvirgzdini / Swirgsdin
Zvirgzdukalni / Swirgsdekaln

http://exonyme.bplaced.net/Board/printthread.php?tid=39
 
 
 
beerzins
03 May 2010 @ 10:02 pm
Nabas / Nabben
Nabe / Nabben
Nacurpi / Natschnop
Nadežda / Nadeschda
Nageles / Nagelshof
Nagla / Nagelshof
Naglani / Naglan, Naglany
Naglas / Naglen
Nagle / Naglen
Nagli 1,2 / Nagel, Nagli
Nagliena / Ahrnenhof, Wassilissa
Nagliši / Naglyschi, Naglyschen
Naglumuiža / Nagelshof
Nalobna / Nalobnja
Nameiši / Nameischen
Namiki / Namicken
Namkalns / Annenbach
Narati / Natalienruh, Narrat
Narinciems / Narinsem
Nariši / Narenen, Aarenen
Nartiši / Nartisch
Narvenica / Narwenitz
Naudeli / Naudeln
Naudite / Nauditen, Naidell
Naujene / Altdünaburg, Josefowo
Naukšeni / Naukschen
Nauri / Nauern
Navinskije / Nawinske
Negaidani / Negaiden
Negli / Nagel, Nagli
Neibade / Neubad
Neicenieki/ Grendel
Neidni / Neiden
Neifelds / Neufeld, Neufeldt
Neigutes / Neuhof
Neilands / Neuland
Nekene, Nekens 1,2 / Nötkenshof 1,2, + Kokeskaln
Nekšeni / Nekschen
Nemguli / Nemgall
Nemviri / Nammewir
Neratni / Neraten
Nereta 1,2 / Nerft
Neretas-Susejas pomuiža / Nerft-Sussey
Nerza / Nersa 1
Nesalnieki / Nesselneek
Nesaule / Sonnenberg
Nesava, Nesavasmuiža / Nassau
Nesteri / Nesterhof
Neustädchen Wandsen
Neveja, Nevejasciems / Newejen, Nimwegen
Nevejas / Newejen
Nica / Nieder Bartau
Nicciems / Nitzsem
Nicgale / Nitzgall
Nidasciems / Nidden
Niderkuni / Niederkuhnen
Niduli / Niddul
Niedras / Luisenhof
Niedre / Needern
Niedriši / Niederschen
Niedrumala / Niedermal
Niedrumuiža 1,2 / Neederhof
Niedrurati / Niederurat
Niegalis, Niegal / Nizgal, Nitzgall
Nigales / Nigallen
Nigranda / Niegranden
Nikolajeva / Nikolajewa
Nikolajevka / Nikolajewka
Nikolskas / Nikolsky
Nikrace / Nikratzen, Niekrazen
Nikta / Nichten
Nikte / Nitten, Nickenshof
Nikucis / Nikutz
Nikuži / Karlshof
Nirza / Nersa , Nersen
Nitaure / Nitau, ( + -Rawit)
Nivniki / Niwnik
Nizere / Neu Sorgen
Nodega, Nodagi / Nodaggen
Nodenes / Noden
Nogale / Nogallen ( + Augustenhof)
Nogali / Nogall
Nogluži / Nogluschen
Nomali / Ilsenberg
Nora / Karlsrode
Noras 1,2 / Norren, Nohren
Nori / Noor
Norini / Nohring
Norkalni / Norendagen
Norkalni 2 (Saldus) / Norkaln
Noskini / Noskin
Nosovo / Nosau, Nossowo
Notra / Nottern
Notri / Nater, Noter, Natry, Notra, Notry
Novadi / Nowad
Novadi / Tebber
Novadnieki / Nawadneck
Novaja / Nowaja
Novlani / Nowljany, Nowljan
Novosilki / Nowoselek, Nowoselki
Nuki / Blankenfeld
Nuki 2 / Nukken, Nukke
Nukši / Nuksche
Nurkas pomuiža / Nurk
Nurmi / Nurmis
Nurmiži / Nurmis 1
Nurmuiža / Nurmhusen, Nurmhausen
Obeleva / Obelewa
Oboruni / Oborun
Obulderi / Oboldern
Odene / Odensee
Odi / Ohde
Odigjani / Odigjen, Odigjany
Odre / Odern, ( + Sonnenburg)
Odrini / Odern
Odzeni / Odsen
Odziena / Odensee 1
Odziena 2 / Odsen (Madona)
Ogaini / Neuhof
Ogas / Ogwen
Oglaine 1,2 / Oglei, Ogley
Ogolnieki / Ogalnik
Ogre / Oger
Ogre 2 / Ogershof (Koknuse), ( + Smehdes )
Ogresgala /Oger-galle, Ogermünde
Ogresgalni / Ogerkaln
Ogresziedi / Anrepshof
Ogrini / Ogershof
Ogrini 1,2 / Ogernshof
Ogsils / Beerenheide
Ogureckaja / Oguretzkaja
Okniste / Aknist
Okra / Okra
Oksele / Oxeln
Okte / Okten
Oktobris / Treuland
Olaine / Sankt Olai
Oleri / Ohlershof, Ollershof, ( + - Ehrneek, -Bersin)
Oleški / Oleschke
Olgasili / Olges, Olge
Oli / Ohlenhof
Olinas / Breithausen
Olini / Ohling
Olnieki / Althacken
Omberga / Hohenberg
Omiki / Omicken
Omuļi / Homeln
Onti / Onte, Ante
Opačnosts / Opatschnost
Opoli / Oppul, Woppul
Opugi / Oppug
Opuli / Oppul
Orbenki / Orbenek
Ordanga / Ordangen
Orinai / Orinisch
Orki / Ork
Orlava / Orlau ; Orlowa
Orlavas Varti / Sumpf
Orlini / Orling
Ormani / Armannshof
Ornauka / Wornewka
Ornicani / Hornitzen
Orši / Orschen
Ortuški / Ortuschek
Osagali / Ossogal, Wissegal
Osani / Ossen
Osas / Inet
Ošaures / Burgwald
Ošc / Oschitz
Ošenieki 1-3 / Oschenecken
Oši / Eschenholm
Oši 2 / Eschenwiek (Lielsvitene)
Oši 3 / Oschen, Osche
Ošini / Oschin
Osinovka / Klein Ossinau, Osinowka
Osiši / Osisch
Osiši 2 / Weschen, Buckenvorde, Buchenfurth
Oškalni / Ziegelsberg
Oskarkalns / Oskarshöhe
Ošleja / Oschley
Ostes / Ohsten
Ostnieki / Ostneeck
Ostrani / Ostran, Ostrany
Ostrava / Ostrau, Jescheburg, Ostrowo
Osunieški / Ossunischek
Ošupij / Uschur
Ošupij 2 / Dagomar
Osve / Oswe
Otanka / Otanken
Otanki / Otanken
Otrais / Attradsen
Oviši / Lyserort
Ozbaka / Ostbach, Osteleyden
Ozola muiža / Eckhof
Ozolaine / Eckhof
Ozolaines / Eckhof
Ozolbunci / Dornack
Ozoleni / Thimruthshof
Ozoli 1 / Absenau (Riga)
Ozoli 10 / Moorhof (Zasa)
Ozoli 11, 12 / Osel,
Ozoli 13 / Ohsol (Rokaiši)
Ozoli 14 (Eleja) / Eichhof
Ozoli 15 (Priekule) / Eckenburg
Ozoli 16 / Eichenberg (Zasa)
Ozoli 2 / Eckau in Livland
Ozoli 3 / Ziegelei
Ozoli 4 / Eckhof (Eleja)
Ozoli 5 / Gross Oseln
Ozoli 6 / Lappier (Valmiera)
Ozoli 7 Eichhof (Jelgava)
Ozoli 8 / Ohseln (Kuldiga)
Ozoli 9 / Osole (Ivade)
Ozolini 1,7 / Osoling
Ozolini 2 / Wihhof
Ozolini 3 (Kirbiži) / Eichenrode
Ozolini 4 / Eichhof (Sesile)
Ozolini 5 (Aizpute) / Osolin
Ozolinš / Ohsoling
Ozolinš / Osolin
Ozolkalni / Eichenberg
Ozolkalni 2 / Neuhof (Tukums)
Ozolkalni 3 / Eichenrode
Ozolkalns / Eichenberg
Ozolkrasti / Eichenstädtl
Ozolkrogs / Eichenkrug
Ozolmuiža 1 / Osoling
Ozolmuiža 11 / Osolshof (Brukna)
Ozolmuiža 11 / Paulsgnade (Jelgava)
Ozolmuiža 2a.b / Ohselshof a, b (Madona)
Ozolmuiža 3 / Ockseln
Ozolmuiža 4 / Eckendorf (Tukums)
Ozolmuiža 5,6,7 / Eckhof (Saldus, Barbere, Jekabpils)
Ozolmuiža 9-10 / Eichhof, Oseln (Vecmemele, Nereta)
Ozolnieki / Eckhof
Ozolnieki 8 / Eichenhof
Ozolnieki 2 / Eichenhof bei Kroppenhof
Ozolnieki 3,4 / Eichhof (Sigulda, More)
Ozolnieki 5, Ozolmuiža / Hoheneichen (Cesis)
Ozolnieki 6 / Eckhof (Limbaži)
Ozolnieki 7, Ozolkalna pomuiža / Sophieneichen (Kalsnava)
Ozolpils / Eckendorf
Ozols / Osol
Ozolsala / Wallhof L
Ozupine / Josefinenhof L
Pabaži / Pabbasch
Paberži / Birkensee
Paberži 2 / Pabersen
Pabraukli / Pobraukel
Pace / Pahzen, Battern
Pacesciems / Pahzen, Patzen
Pačkalni / Patschkaln
Packule / Patzkuln
Padomi / Padohnen
Padone / Padohnen
Padure / Paddern (+ - Andemay)
Paduri / Paddern 1,2
Paegli / Endenhof
Paegli 2 / Paegle
Paimi / Paim
Paipe / Paibs
Paišas / Paischen
Pakaiši / Potkaisen
Pakalni / Pakaln
Pakalni 2 / Sassenhof
Pakalnieši / Frankendorf, Pawasser
Pakalnini / Jochemshof
Pakalniški / Pakalnischken
Pakauši / Pakauschen
Pakeni / Wartberg, Packen
Paki / Pagalmin
Pakoda / Pakod
Pakodes / Pakoden
Pakuli / Pakul, Pakuln
Pakulišli / Pakulischek, Pakulischky
Pakuls / Pakul
Palakori / Palakorren
Palanga / Polangen
Palangas / Polangen
Palata / Pallat, Pallad
Pale / Sepküll, (+ -Klawing, Klawin, -Lihze )
Palejas / Pallai
Paleji / Palley
Paleni / Pahlen
Palgas / Polgen
Palici / Palitzen
Palsas / Palsen
Palši / Palsch
Palsis / Palsche
Palsmanis / Palzmar, (+ - Daugul)
Palšu muiža / Palsche
Paltes / Palten
Paltmale / Paltemal, (+ - Sille)
Pampali / Pampeln, (+ -Luhssen)
Pamūšas muiža / Pommusch
Pamuža, Pomuša / Pommusch
Paneli / Osthof
Panemone / Ponemon
Pani / Bane, Baanen
Pankopi / Pankoppen
Pankše / Pankhorsten
Panteliški / Pantelischek, Pantelischky
Pantene / Panten, Schnellengut, (+ -Klahwe)
Pantinš / Pantin
Papana muiža / Pappan
Pape / Papenhof
Papenmuiža / Rosenblatt
Papermuiža 2 / Peppershof
Papesciems / Papensee
Papesmuiža / Rosenblatt, (+ -Sprestul)
Papinas / Papenhof
Paplaka / Paplaken, Paplacken
Papuli / Pappul, Papul
Papulnieki / Swenshof
Papurnieki / Pappurneek
Parizes / Paris
Paruži / Parrusch
Parventa / Rothof
Pasede / Passeden
Pasiekste / Passeexten, (+ -Bodin)
Pasiene / Possin, Posinja, Possinja
Pasilesciems / Passeln
Paskava / Paskau
Paškelški / Paschkelischek
Paški / Paschke
Pasta muiža / Klauenstein, Postmestershof
Pastamaja / Jerküll
Pastende / Postenden
Patarnieki / Patarnik
Pates / Pahten
Patkule / Gilsen
Patkule 2 (Cesvaine) / Patkuln
Patkules pomuiža / Patkul
Patmalnieki / Patmalik, Patmaliky, Patmoliky
Pauda / Pauden, Paudern
Paugas / Karlsberg
Paugas 2,3 / Paugen
Paukas / Pauneck
Pauki / Meisendorf
Pauki 2 / Pauke, Paucka
Paula pomuiža, Paulis/ Paulenhof
Pauli / Pauren
Paulinesmuiža / Paulinenhof
Paulis / Paulisberg
Paulumuiža / Paulenhof
Paupji / Pauppe
Paures / Pauren
Pauris / Paur
Paurupe / Pauruppen
Pauzeri / Pauser – Forstei
Pavasari 1,2,3,4 / Pawassern
Paveni / Pawen L
Paventi / Pawenten
Pavila muiža / Paulhof
Pavilosta / Paulshafen
Pavlinova / Paulinowa
Pavloviči / Paulowitsch, Pawlowitschy
Pavlovska / Paulowsky
Pavulani / Paulshof
Pavulis / Pahwulit
Pazupi / Pasuppen
Pededze 3 / Peddetzhof
Pededze / Ponkul an der Peddetz
Pededze 2 / Peddetzhof
Pedele / Peddeln, (+ -Kingel)
Peileni / Peilen, Peulen, Peilan
Peinagali / Peinagall
Peipini / Peipin
Peisava / Peysau, Pejsowa
Peitas / Peiten
Pejuti / Pejut
Pekas / Peken
Pelči / Pelzenberg, Pelzen
Peleči / Pelitschen
Peleši / Pellesch
Pelinova / Bitzensee, Bitzansee
Pelites / Bellevue
Pelni / Pellen
Pelnupe / Pelnuppen
Peltes / Marting
Pemperi / Pempern
Penči / Penzen
Pendiga / Gut Bentens
Pengi / Brunnshof
Penkule / Pankelhof
Penteres / Penteren
Perbone / Perbohnen
Perdeli / Perdel, Perdul, Perduly
Perkones / Perjuhnen
Perkoni / Grundsen (Tukums)
Perkoni / Perkohnen
Perkoni 2 (Liepaja) / Perkuhnenhof, Lizenthof
Perkoni 3 / Perkuhenhof, Perkunen, (+ -Kramzeem)
Perkoni 4 / Perkohn
Perles / Pehrle, Perlen
Permani / Permannshof
Peršaki / Perschak
Perveliški / Perwelischek, Perwelischky
Peržas / Perschen
Peski / Dünhof, Pojekenhof
Peterbušas pomuiža / Peterbusch
Peterciems / Petendorf
Petereni 1-3 / Peterhof
Peterfeldes pomuiža / Peterfeld
Peteri 1,2 / Peterhof
Peteriši / Peterhof
Peterkalne 1,2 / Peterberg
Peterkalns / Peterberg
Peterlauki / Peterfeld
Petermuiža / Peterberghof
Petermuiža 2-5 / Peterhof
Peternieki / Peterhof
Petertale / Peterthal
Peterupe / Peterskappelle, Sankt Peterskap
Petervalde / Peterwalde
Petervaldes pomuiža / Peterfeld
Petrani / Petersdorf
Petrovka / Petershof
Petrovščina / Petrowitz
Petručeni / Pittel
Petrucenki / Grenzpetershof
Petunava / Petunau, Petunowa
Peumes / Schmeisen
Pežani / Thimrodshof
Pičupes / Pitschuppen
Pidole / Fircks-Pedwahlen, (+ -Grigguln
Pidrika muiža / Friedrichshof
Pidriki / Didrichshof
Pidriki 2 / Pidrik
Piebalga / Pebalg-Neuhof-Orisar
Piebalgas / Piebalgen
Piekupi / Piekuppen
Pienava / Pönau
Pienavnieki / Tuckum-Pönau
Pienini / Piening
Piepini / Piepping
Pieraini / Bolwigshof, Bolschwin
Pieti / Peeete
Pietnieki / Pietneek
Pievikas / Pewiken, Pöwicken
Piguli / Pigul
Pikas / Picken
Pikeini / Pieking
Pikeli / Pickelhof
Piki / Picken
Pikoli / Teufelshof
Pikoli 2 / Teufelsberg
Piksari / Krüdenershof
Piksari 2 / Piksar
Pikšas / Pikschen
Pikstere / Pixtern
Pikstere 2 / Pixter (Selpils)
Pikukalna pomuiža / Pikkukaln
Pikuli / Pickuln
Pikuli 2 / Pikkuln, Pickeln
Pilagi 1,2 / Pillagen
Pilati / Pillaten
Pilatu pomuiža / Pihlat
Pilcani / Pilsberg, Schlossberg, Piltzan
Pilcene / Pilzenhof
Pilda / Pylda
Pili / Marienhof
Pili 2 / Pillen
Piliki / Pillick
Piliški / Pillischek, Pillischky
Pilnieki / Pilneck
Pilpij / Marzingshof
Pilpij / Pilpe
Pils – Rundale / Schloss Ruhenthal
Pilsbergi / Felixberg
Pilsciems / Burgdorf
Pilskalne / Schlossberg (Ilukste)
Pilskalne / Schlossberg, Pillkaln
Pilskalni / Moritzberg
Pilskalni 2 / Schildberg (Zasa)
Pilskalns / Schlossberg,
Pilsmuiža / Friedrichshof (Lielivande)
Pilsmuiža / Schlosshof
Pilsnieki / Grünheiden
Pilsnieki 2 / Pilsköln
Pilsrauna / Ronneburg (+ – Neuhof)
Pilsupe / Schlossbach, Pilsuppen
Piltene / Pilten, (+ -Ledemen)
Piltenesciems / Zirspönen
Pinavi / Penen
Pinces / Pinzendorf
Pinci / Pinetz, Pinzy
Pincis / Pintzen
Pinkas / Pinken
Pinki / Pinkenhof
Pinki 2 / Piknaten (Kuldiga)
Pinnas / Pinnen
Pinti / Pinthof
Pipini / Pippin
Pipiri / Pipir
Piragi / Mirbachshof
Pirati / Pirrag L
Pirdova / Pyrdowa, Pyrdau
Pireli / Pielern
Piskari / Piskar
Pitragaciems / Pitraggen
Pitrags / Petragge
Pitrsgari / Pirtgahr
Pizani / Pissan, Pisany
Pizas / Pissen
Pizeni / Pissen
Plabnieki / Plabneek
Placene / Platzen, Platzing, Plotzen
Placeni / Platzen
Plachtireva / Plachtirewa
Placini / Platzing
Placis / Grosswald
Placis 2 / Platzberg 2
Plani 1, 4 / Planhof
Plani 2 / Plahnen (Tukums)
Plani 3 / Planhof (Valga)
Planice / Planetzen, Planezen, Deutsch Planetzen
Plankukalni / Plankeskaln, Blankekaln
Planupe / Planup
Plaskina / Plaskino, Schloss Lettin
Plaskums / Ploskum
Platači / Platatsch
Platači 2 / Platatzen
Platenieki / Platteneek
Platere / Weissensee (Koknuse)
Plates / Plahten
Plates / Wissel
Platevas / Platewa, Platthewe
Platgale / Plattgalln
Platinava / Plittinau
Platkaji / Plattkey
Platone / Neu-Platohn
Plaudiši / Plawdisch, Plawdischy
Plauki / Plaucke
Plava / Wiesenhof
Plavaraji / Lyones
Plavas / Plawen
Plavinas / Plawingen
Plavinas 2 / Stockmannshof, (+ -Lapinsky )
Plavinuciems / Plawen
Plavmalas / Johannisfeld
Plavniekalns / Plaunek
Plavnieki 1,2 / Plawneecken, Plawneek
Plavumuiža / Plawen
Plavumuiža 2, Plavnieki 2 / Wiesenhof (Jelgava)
Pleči / Pletsch
Plegznas / Plegsnen
Pleikas / Pleiken
Pleiki / Pleike
Plenčeva / Plentschewa
Plepij 1,4 / Pleppen
Plepji 2 , Ozolplepji / Pleppe (Ropaži)
Plepji 3 / Pleppenhof (Dobele)
Plešas / Pleschen
Plesas / Plesen
Plešaunieki / Pleschauneek
Plešava / Pleschau, Pleschowa
Pleši / Plesch
Pleskodale / Pleskodahl
Plešulauži / Pleschelauschen
Plesumi / Plesum
Pletenbergi / Plettenberg
Pleznas / Plessen
Plicani / Plitzen
Plienciems / Bad Plönen
Plieni 1,2,3 / Plönen
Plienuciems / Plönesem
Plikuciems / Plickendorf, Plicken
Plintes / Plinten
Plintini / Dend
Plites / Plitten
Plitka / Plitgen
Plivči / Pliwitsch
Ploce / Plootzen
Ploči 1 / Plohze
Ploči 2 / Plotsche (Grauzde)
Plocini / Plotzin
Ploki / Plokke, Plockenhof
Ploskene / Plosken
Ploskums / Ploskum
Plošnieki / Ploschneecken
Plostmuiža / Fährenhof
Plostnieki / Plostneek
Plotniki / Plotnik, Plotniky
Pluči / Kudling
Pludumi / Pluddum
Pludupji / Pluduppen
Plukis / Plukke, Plugge
Plumites / Klein Lenzenhof
Plunki / Schwanenfeld
Plupini / Plupping
Pluskova / Pluskau, Pluskowo
Poboikava / Poboikau, Pobojkowo
Pobužas / Pobuschen
Pobuži / Pobuschen
Pocelujevka / Potzelujewka
Pociems / Posendorf
Podakajas / Podekay, Pohdekahje
Podi / Ixtrum
Podi 2 / Podsem
Podini / Ungenade
Podins / Hoflage
Podnieki / Georgenhof (Talsi)
Podnieki / Podneek
Podnieki 2 / Podneeken
Podunaji / Podunay
Podvinka / Podwinke
Podzeni / Potzen, Podsem
Podzenis / Podsem
Pogas / Poggen
Pogi / Wittringen
Pokani / Paiking, Paicken
Pokas / Pocken
Poki / Pohke
Polačenki / Polatschenik, Polatschenko
Polakas / Pollacken
Polanka / Polanka
Poli 1,2 / Pohle
Poliši / Bolschack, Polischen
Polkarna / Polkarn
Pommerlande / Pommerland
Popaji / Pappay
Pope / Popen
Popervale / Poperwahlen
Poprage / Popraggen
Popsuiki / Popswik
Popundiki / Papundiken
Pordari / Porder
Porieši / Porisch
Porka, Porkas / Rutenberg
Porkali / Porkahl
Portekas / Porteken
Porzas / Schwarzleiten
Poržeča / Porschetz, Porschowitz
Posene / Pohsen
Poslovas / Poslau, Poslowa
Postariški / Postarischek
Posti, Posta / Possenhofen
Postmuiža / Possenhofen
Potini / Potting
Pozdnakova / Posdnakowa
Pramnieki / Pramneek
Pramoniški / Pramonischek, Pramonischky
Pratnieki / Dumpjahn, Dumpjat
Prauliena / Praulen
Praulini / Prauling
Pravinas / Prawingen, (+ -Uppiten)
Precinieki / Krugland
Predeli / Predeln
Predites / Ruthenberg
Preili / Prelle, Preil, Prely
Prejias / Preie Nemgall
Prezma / Presma L
Prezma / Presmhof
Priči / Pritzen
Pričimova / Pritzimau, Pritzimowo, Pritzomowo
Pridesti / Pridest
Priedaine / Dannenfeld
Priedaine 2 / Kiefernhalt
Priediengalaciems / Endenhof
Priedini / Prieding
Priedite / Preedit
Priedites / Preediht
Priedkalni / Preedkaln
Priednieki / Predneeken, Priedneek
Priedriengalanciems / Siebenbergen
Priedruja / Pridrujsk
Priedula / Pridullen
Prieduli / Feldhof
Priekšares / Prekschern
Priekšene / Prekschen
Priekule / Preekuln
Priekules Asites / Preekuln – Assieten
Priekuļi / Freudenberg
Prieškani / Prieschen
Priezbogi / Mennickhof
Prieži / Preedenhof, Bredenhof
Prieži 2 / Preeschen (Ivande)
Priežkalni / Preeschkaln
Priežumuiža / Dannenhof
Prikuli / Priekuln, Prekuln
Prikuli / Prikul, Prokul, Prokuli
Prinči / Erbprinzenhof
Prinduli / Prindel, Prindul
Prišnicas / Priesnitz
Prode / Prohden
Prunkeni / Eichhof (Garsene)
Prusuciems / Prussendorf, Prussen
Prušukrogs / Zimmermann
Pubuli / Pubbul
Pubuži / Pubuschen
Puces / Putzen
Pučkalns / Putzen, Putzenberg
Pučurga / Gallandfeld, Galandfeld, +Jurrat
Pudani / Pudden
Pudinava / Pudinau, Pudinowo
Pudini / Puding
Puduri / Bunder
Pudzulis / Pudsel, Pustil
Pugači / Pugatsch
Puiškalni / Kalkenhof
Pujati / Pujet, Pujety
Pujkule / Puikeln, Puickeln
Pukes / Pucken
Puki / Kurtenhof
Pukites / Luisenhof
Pukites / Pukitten
Puksteni / Pukstein
Pukukalni / Puckukaln
Pukuli / Puckeln
Pula / Puhla
Pulani / Pullandorf
Pulas / Pullen
Pulkartne / Pulkarn
Pulkas / Pulken
Pulpi / Pulpen
Pulsani / Brodisch
Pulskani / Pullskalln
Pumpari / Galgenberg (Tukums)
Pumpji / Pumpe
Pumpurc / Rösthof
Pumpuri / Kalmann
Pumpuri 2,3 /Pumpur (Pavilosta)
Punas / Puhnien
Puncali / Punzal
Punči / Punzhof
Punculi / Punzul
Pundikas, Pundiki / Pundicken
Punduri 1,2 / Pundern, Ponder, Pondor
Pungas / Peynis
Puni / Puhnen-Oldenburg
Puniki / Steingarten
Punini / Puhning
Punkas / Punken
Punpe / Kirchberg
Punti / Gärtnershof, (Gaiki)
Puntuli / Puntul
Pupaji / Puppay
Pupki / Pupek
Pupoli / Carlottenberg
Pupoli 2 / Gusmannshof
Pupoli 3 / Pupylischek, Puplyscvhki
Pupuri / Pupurren
Pure / Puhren, (+ Buschhof)
Purezers / Moorsee
Purgaili 2 (Ledurga) / Eichenbergl
Purgailu / Helfenburg
Purgali / Pürkelsdorf
Purini 1- 3 / Puhring
Purini 4 / Puren, Pureny
Purkalne / Purkalln
Purkalnini / Purkalning
Purmalas / Purmallen
Purmali / Purmallen
Purmali 1 / Hornhausen (Rujena)
Purmali 2,3 (Riga, Lubana) / Purmallen
Purmalites / Kabbul
Purmsati / Wormsaten, Promsathen, Pormsaten
Purnas / Purnen
Purnava / Purnau, Purnowa
Purseni / Pürkelsdorf
Purvciems / Purwezeem
Purveiti / Grabenhof
Purvi / Purwe
Purvini / Purwing
Purvinieki / Purwineek
Purvmala / Bakowo, Bakau
Puša / Puscha, Puschen
Pušalina / Poschlin
Pusari / Wildau
Pušmiucova / Puschinzau, Puschnizowo, Puschinzowo, Poschmuzowa
Pusmuiža / Ernsthof
Pusmuiža 2 / Middendorf
Pustina / Pustin
Pustinki / Pustinek
Pustola _ Jaseneca / Pustosch-Jassenetz
Pustoška / Pustoschek, Pustoschky
Putani / Putten, Putany
Puteli / Putelen, Pudelndorf
Puteri / Puttern
Putini / Putting
Putki / Puttke
Putlači / Putlatsch
Putnene / Puttnen, Putting
Putni / Fernandshof
Putni 2 / Putten
Putnini / Orellen
Putnini 2 / Putning (Atasiene)
Putraimi / Rossenmünde
Putras / Puttern
Putrinieki / Putterneek
Puzaki / Pusak
Puzas / Poschuwka, Poschau
Puze / Pussen
Puznieki / Pusseneeken

Rabaka / Rabak
Račani / Ratschan
Racari, Ragares / Ragahr
Raceni / Ratzen
Račeva / Ilse
Račeva / Ratschewa
Radalka / Glauenhof, Rudolfshof
Radopole / Radopol
Radoviški / Radowischek, Radowischky
Radze / Wittenheim
Radzinciems / Rauden 2, Gross Rauden
Ragaciems / Raggasem, Raggazeem
Ragaiža / Rogaisch
Ragamaja / Raudenhof
Ragana / Raggenhof, Hexenberg
Ragaviki / Ragawik
Ragazovka / Rogosau, Rogosowka
Ragi / Dilnhof
Ragi 2 / Raggenhof
Raibamuiža / Bunthof
Raibi / Raiben
Raicene / Raitzen, Raitzin
Raima saimn. / Springhöffchen, Springenhof
Raina / Rainis
Raini / Kihlhof
Raini 2 / Rainhof
Raipole / Rajpol
Raiskums / Raiskum
Rajeni / Rajen
Rakmentes pomuiža / Raftermünde
Rakova / Rakau, Rakowo
Raksala / Racksall, Raksall
Rakte / Rackten
Rakupe / Rakuppen
Rama / Rammenhof, Tyrsen
Ramanis / Ramman
Ramava / Rammenhof
Ramavas / Remau
Ramji / Ramgen
Ramji / Ramme
Ramnieki / Ramneek
Ramnieki 1,2 / Ramneeken
Ramši / Ausin
Ramslova / Ramslau, Ramslowa
Ramuksti / Ramuxten
Ramuli / Ramelshof
Ranava / Ronau, Ranowa
Rancani / Rantzen
Randate / Randaten
Ranguči / Rangatsch
Ranka / Ramkau
Ranki / Ranken
Ranki 2 / Neuhaus, Rankenhof
Rapas / Rappe
Rapatciems / Rapaden
Rasas / Rahsen
Rasica / Rositz
Rasici / Rassitzky
Rasmani / Roßmannshof
Rasnuli / Rasnul
Rasutes pomuiža / Rassuthen
Ratniceni / Ratnitzen
Ratniceni / Turniersfeld
Ratnieki / Peterskapelle
Ratnieki / Ratneek
Ratnieki 2-4 / Ratteneck, Rattenek
Ratsmuiža / Ratshof
Rauda / Rauden (Tukums)
Rauda 2 / Raudenhof (Valga)
Rauda 3,4 / Rautensee (Ilukste), (+ -Patilin)
Raudas 1,2 / Rauden
Raudovka / Kleinraudau, Raudowka
Raudovka / Raudowien
Raudupes / Rauduppen
Rauna / Ronneburg
Raunas / Raunen, Rauen
Raunieši / Raunisch
Rauši / Marienbach
Rauši / Rauschen
Rausinas / Jürgenshof
Rauza / Rausenhof
Rauži / Rauden
Rauzina / Rausenhof
Rauzinas / Rausenhof
Rauzseleja / Rausetal, Rauselei
Rava 1-4 / Rawen, (+ -Krugshof)
Ravas / Rawen
Ravini / Rawin
Ravlicas / Rawlitz
Ražotaji / Steinhausen
Reči / Retsch
Rečina / Retschina
Rečnija / Retschnija, Rien
Redenieki / Rethe
Redzeni / Redsen
Regi / Reggen, (+-Windau)
Reiciems / Meschegal
Reiki / Reichenhof
Reiki 2 / Rejk, Rejky
Reini / Reine
Reinišky / Reinischek, Reinischky
Reizeni / Reisen, Reisenburg
Rejeva / Rejewa
Reki / Ahlenhof
Reki / Reck
Rekis / Rickhof
Rekova / Rykowa
Rembate / Rambothen, Ringmundshof, Rungundshof, Menzdorf
Rembergi / Ringenberg
Remesi 1,2 / Remessen
Remesi 3 / Berghof
Remine / Remmin
Rempji / Rempen
Remplina / Remplin
Remte / Schloss Remten, Remten
Renbergas muiža / Renneberg
Renceni / Lubbert-Renzen
Renceni 2 / Rentzen, Randsen (Valmiera)
Renceni 3 / Dukershof
Renči / Rentschen
Renči 2 / Rimseln, Rinseln
Renda / Gross Rönnen
Renge / Rengenhof
Renge 2 / Ringenberg
Renge 3 / Ringen
Renges / Renge
Rentes / Rehnten
Rentu muiža / Rente
Repjakalns / Reppekaln, Repkalshoff, Reppjakaln
Rešala / Reschall
Rešetnikava / Reschetnikau, Reschetnikowo
Rešetnikava / Turn Guban
Resgali / Reesgall
Rešni / Reschen
Revizeri / Revisorshof
Reza / Resenhof
Rezaka / Rehsack – Alexandershof
Režas / Reschenhof
Rezekne / Rositten
Rezeni / Rössehn
Rezesciems / Rösen
Rezesciems 2 / Rössensem (Stende)
Reži / Reschenhof
Rezi / Reschenhof 1, Resthof
Ribatinki / Ribatinka
Rideli / Riddelsdorf, Riddeldorf
Rideri / Riddershof
Ridzenes / Ridsen
Riebeni / Riebehn
Riebiki / Rehberg
Riebini / Arensberg, Rebnershof, Renershof
Riegi / Regen, Reegen
Rieksti / Reekst
Riekstini / Troyst, Nussberg
Riekstini 2,3 / Nussberg (Tukums)
Riekstusala / Rixtensall
Riekstusala 2 / Rixtosals
Riemeni / Riemen
Riepaldi / Riebalden, Riebaldshof
Riesti / Reest
Riestpuri / Reestpuhren
Rieveni / Günthersberg
RIGA / RIGA (+ Gravenhof, Grawenhof, Krustenkrug, Neuhof, Poortenshof)
Rigalis / Rigal
Rijas 1 / Brenz (Oleri)
Rijas 2 / Riwen
Rijnieki / Reineck
Rijnieki 2 / Renek, Reneki
Rikava / Richhof, Rikau, Altrykow
Rikmani / Reichmannshof
Rikopole / Rikopol
Rikuli / Riekul
Rimeikas / Jakobshof – Rimneecken
Rimmas / Rimme
Rimša / Rimsch
Rimšas 1-3 / Rimsche
Rimši / Rimsche
Rimstavas / Rinstau
Rinda / Angermünde
Rinda 2 / Klein Angermünde
Rinde / Anger
Rindzele / Rindseln
Rindži / Rindschen
Rinkule / Rinkuln
Rinuži / Rinnusch, Rinusch
Ritas / Ritten
Ritausmas / Schripsten, Skripsten
Rite / Süssenhof
Ritenavka / Rittenau, Rittenawa, Rittenhof, Ritenowka
Riteri / Grütershof, Richtern
Rites / Ritenhof, Ritterhof
Ritini / Ritin
Ritini, Riteni / Ritting
Ritumi / Rittum
Ritupe / Schlockhof, Schoghof
Rivas / Riwen
Rivas 2 / Priewe (Kuldiga)
Rivšini / Riwschin
Rizemes / Rissemen
Rižova / Rischau, Rischowo
Robežmuiža / Grenzenthal
Robežnieki / Grenzhof, Ehrenberg
Robežnieki 2 - 8 / Robeschneek, Robesneek (Lielplatone, Puze, Eleja)
Robežnieki 3 (Indra) / Jasjulken, Jasjulki
Roceži / Rothseden
Roči / Rotzen
Rocova / Rotzau, Rotzowa
Rocures / Rotzuren
Rodes / Schützen
Rodikeli / Rodickel
Rogas / Darsesem
Rogas / Rohgen
Rogovka / Rogau, Rogowka
Roja / Rohjen
Rokaini / Kleberg
Rokaiži / Rokaischen
Rokas Birzes / Behrshöfchen, Piersdorf
Rokpelni / Rockpellen
Rolava / Rohlow, Rohlau, Roloff, (+ -Marienhof)
Rolava 2 /Rohlau (Grobina)
Roma / Roms
Romaniški / Romanischek
Romas / Romen
Romeškalns / Romeskaln
Romeži / Romeschen
Roni / Rohnen
Ropas / Ropenhof
Ropaži / Rodenpois
Roperbeki / Roperbeck
Ropiki / Ropiken, Ropick
Ropini / Ropenhof 1,2
Ropji / Ropen
Roplaini / Helfreichshof
Rosme / Rosmehn
Rotas / Rotenberg
Rotkali / Rotkaln
Rozalino / Rosalino, Rosalin
Rozališki – Mežmuiža / Rosalischek – Lilien, Rosalischki-Lilien
Rožancowo / Roschanzau, Roschanzowo
Rozas / Roseneck
Rozbeki / Rosenbeck, Rohsberg
Roze / Lubar, Lohbarn, Lubarhof (Cesis), (+ -Rublekaln)
Roze 2 / Rosenhof
Rozenbete / Rosenbeck
Rozeni / Koddiack, Koddiachhof
Rozeni 2, Rozula (Rozbeki) / Rosenbeck
Rozenmuiža /Rosenhof
Rozentova / Rosenthof, Rosantowo
Rozes / Rosenhof
Rozes 2 / Rosenthal
Roži / Rosche
Rozites / Rossitten
Rožkalni / Bergshof (Skulte)
Rožkalni 2 / Rosenberg
Rožukalns / Roschenkaln
Rozula / Roselhof
Rožumuiža / Rosenhof
Rožupe / Rosenbach
Rožupole / Rosenfeld
Ruba / Ringen
Rubenauci / Rubenowitz, Rubenowzy
Rubene / Papendorf
Rubeni / Ruben
Rubeni 1-4 / Rubinen, Rubing
Rubeniški / Rubenichk, Rubenischky
Rubeži / Robesch
Rubiki / Rubick
Rubuli / Rubul
Rucava / Rutzau
Ruceni 2 / Rutzen
Ruči / Rutzen
Ruciši / Rutzisch
Rucka / Rutschhoff, Rutzky, Gigingen, Gigingk
Rucka 2 / Würzenberg
Rucupe / Rutzuppen
Rucuveni / Waldheim
Ruda / Rudden
Rudaci / Rudatzen
Rudbarži / Rudbahrsen, Rudbahren
Rude / Rudden, (+ – Agnesenhof, -Danner)
Rudekas / Johannenhof, Rudek
Rudeni / Ruddingen
Rudenmuiža / Ruddingen
Rudes / Rudden
Rudineva / Rudinewa, Rudenewa
Rudini / Rauding
Rudini 2 / Rudding
Rudkeviča / Rudkewitsch
Rudki / Rudek
Rudoškes / Rudoschek
Rudoški / Rudoschek, Rudoschky
Ruduči / Rautschen
Ruduki / Ruduk
Rudzeti / Rudzäti, Rudsat
Rudzi / Rudsemuische
Rudziši / Rudzisch
Rudziši 1,2 / Rudsischen
Rugaikalns / Luisenhof
Rugaji / Rugoi
Rugatnieki / Rugatneek
Ruikas / Ruicken
Rujiena / Rujen, (+ - Iggal, -Pleckum)
Rukaini / Rukainen
Rukeni / Heidehof
Rukeni 2 / Rucken
Ruki / Rucken
Rukiši 1,2,3 / Zwergenberg
Ruklas / Kischhof
Rukmani / Rockmannshof, Rukmany
Ruknani / Ruknany, Ruknan
Rukums / Ruhkum
Ruleva / Rulewo
Rulli / Rullenhof
Rumba / Rummel
Rumbas / Rumbenhof, (+-Mescheneek, Mescheneeken )
Rumbula / Rummelshof
Rumbumuiža / Rumbenhof
Rumene / Ruhmen, Rumen
Rumnieki / Manderen
Rumpani / Korwenhof
Rumpiški / Rumpischek
Runa / Ruhnen, Ruhne
Runči / Runtschen
Rundale / Ruhenthal, (+ - Bükschenhöfchen)
Rundeni / Runden, Rundany
Rungi / Rungen
Runtes / Runten
Ruperta muiža / Rupertshof
Rupnieki1-3 / Ruppneck
Rusački / Rusatschek, Rusatschky
Rušciems / Karlsberg
Rušeni / Monbijou
Rusenica / Rusenitz
Rušenieki / Ruschenick
Rusini / Russing
Ruskulava / Ruskelhof, Ruskulau, Ruskulowo
Ruskuli / Ruskul
Rušoni / Ruschon
Rustuži / Rüssel
Rute / Ruthenhof
Ruteli / Rosenkrug
Rutenes / Rutingen
Rutes / Ruhten
Rutki 1,2 / Ruttken
Ruzari / Rusar, Rusary, Rusor
Ružas / Ruschen
Ruženi / Ruschen
Ruži / Gartenhof (Daugavpils)
Ružu muiža / Ruschenhof
Sabdaga / Subdagen
Sabdagas / Sabdaggen
Sabergu pomuiža / Seeberg
Sabiles / Zabeln
Sabilesmuiža / Zabelhof
Saboli / Zabelhof
Sabolina / Sabolin
Sabri / Blechershof
Sadumi / Saddum
Sahmani / Sachmannshof
Saides / Seidentez
Saidi / Seydten
Saikava / Friedrichswald
Saitiški / Saikischeck
Saka / Sackenhausen
Sakarni / Zuckerhof
Sakasleja / Sackenhausen
Sakaspils / Sackenhof, Schlosshof, Sackenhausen
Šakini / Schakkin, Schakiny
Saksi / Saks, Deutschendorf
Saksmale / Teutschau
Saksonija / Sachsen
Sakstagals / Deutschberg, Sakstygal
Saku pusmuiža / Missholm, Mistholm
Šakuri / Schakur, Schakury
Sala / Holmhof (Riga)
Salacgriva / Salismünde
Salagali / Sallagall
Salajkalni / Sallaikaln
Salakas / Sallacken
Salamuiža / Holmhof
Salanaja / Sallonay
Salančani / Sallantschen
Salandzeja / Klein Sallensee
Salapus / Salubben
Salas / Holmhof (Daudseze)
Salas / Holmhof 2
Salas 2 / Sallenhof
Salas 1 / Buschholm
Salas 3,4,5 / Holmhof
Salas pomuiža / Salla
Salasmuiža 1,2 / Holmhof
Salaspils / Kirchholm
Saldenie / Saldin
Saldenieki / Saldeneek
Saldus / Frauenburg, (+-Muischazeem)
Saleni / Sallien
Salenieki / Grisalnik
Salenieki / Salleneek
Salenieki 2,3 / Sallineek (Lasdona, Barkava)
Saleniki / Sallenik
Salgale / Sallgalln
Salgene / Sallgaln, Salgalen
Saliena 1 / Salenen, Salleenen
Saliena 2 / Sallensee
Salinas / Salle
Salinas 2 / Selling
Salinas pomuiža / Sellinghof, Sellin
Salinieki / Sallineek
Salinjas / Salingen
Salinkalns / Gypsbruch
Šalka / Wohlershof
Salkalni / Salkaln
Šalkas 1,2,3 / Schalken
Salkskalni / Sallekaln
Salmaji / Almahlen
Salmini / Salming
Salnas / Salnen
Salnava / Salnhof
Salngrieži / Dorfhof
Salni / Sallenhof
Saloši / Salisch, Soloschniek, Soloschnieky
Šalteni / Schalten
Saltupe / Saltupp
Saltupji / Saltupit, Saltupp, Soltup
Salukalns / Sallukaln
Salumi / Sallum
Šambali / Schambol
Samieši / Klein Sernaten
Sampanava / Somponowa, Somponau
Šampert / Champeter
Samugals / Samagol
Sandari / Sandern
Sanderi / Sander
Sankli / Neu Christinenhof
Santi / Santenhof
Sapali / Sappeln
Sapas pomuiža / Sophienhof
Sapiki / Sophienhof
Sapini / Sophienhof
Saraika / Sarrayken
Saraiki / Saraiken, Sarreiken
Šaraki / Scharrack
Sarcene / Sahrzen
Sari / Irken
Sarini / Sahring
Sarkanaiskrogs / Rotenkrug
Sarkaņi / Heydenfeld (Cesis)
Sarkani / Sarkany, Rothof am Zirmansee
Sarkani 2,3 / Rothhof
Sarkani 4 / Rotenhof
Sarkani 5 / Sedsern
Sarkankrogs / Rothhof
Sarkanmuiža 1,2 / Rothhof
Sarkaste / Sarkasten
Šarlaka / Charlottenhof
Šarlate 1,2 / Carlottenberg, Carlottenhof
Šarlati / Charlottenhof
Šarlote 1,2,3 / Charlottenhof
Šarlotes 1,2 / Charlottenhof
Sarmas / Sarmen
Sarnate / Sernaten
Sarni / Sahrnen
Sarteni / Sarten
Sarumi / Saarum
Sarupe / Saruppen
Sasile / Sassilen
Saslauka / Sesslauken, Schlötters Gut
Sasmaka / Sassmacken, Sasmacken
Sasnica / Sosnitz
Sati / Saaten, Sahten
Sati 2 / Sahte (Zvarde)
Satini 1,2 / Sahtingen
Šauci / Schawitz
Šaugales / Schaugallen
Sauka / Saucken (Alt-, Neu-, Mtt- )
Sauka 2 / Saucken, Saucke
Saulaine / Aahof
Saule / Rahden
Saule 2 / Saulen
Saules muiža / Libaushof, Stadthof
Sauleskalns / Sonnenberg
Saulesmuiža, Saulites / Sonnenhof
Saulgoži / Ernsthof
Saulgrieži / Unterforsteien
Sauli / Saulegg, Saulek
Saulieši / Saulit 2
Sauliki / Saulicken
Sauliši / Sophienhof
Saulites / Kahrenbeck
Saulites 2 / Katherinenhof (Kekava)
Saulites 3 / Sauliht
Saulkalne / Schippenkrug
Saulrieti / Neuhof
Saulsvales / Saulwallen
Saulzari / Buchholz
Saunags / Saunaggen
Saurieši / Schulzenhof
Sauši / Sausch
Sausneja / Saussen
Sausnieki / Saussinek, Sawtschenky
Sausteresciems / Saustern
Sautini / Sauting
Šautini / Schawtin
Savarini / Beatenthal
Savelas / Sawellen
Savelis / Saweel
Savenieki / Saweneeken
Saviena / Sawensee
Ščedrati / Schedrat
Ščiglava / Schtschyglowa
Sebeži / Sebesch
Sebežniki / Sebeschnick
Sebravilcinš / Sebberwiltzing
Sebuli / Sebbul
Sece / Setzen, Sezzen
Seda / Sedden
Sedelnieki / Seddelneek
Šedere / Schödern
Sedvini / Sedwen
Segrumi / Siegershof
Seili / Seyl, Seyly L
Seilusala / Seilsal
Seimuškas / Seimuschky, Seimowsky
Seisuma pomuiža / Heinrichshof
Seja / Engelhardtshof
Seja / Zögenhof
Sejas / Zögenhof
Sejati / Rewel
Sejini / Seyn
Seki / Seckenhof
Seku / Seckenhof
Selaiši / Schwarden
Selgas / Selgen
Seli 1-3 / Sellen, Sehlen
Seliši / Sellischen
Seliškas / Selischka
Selpils 1,2 / Selburg (Alt-, Neu-), Selonia Castrum
Semani / Sehmannshof
Semani / Simonshof
Sembes / Semben, Zemben
Seme / Sehmen
Semgali / Semgall
Semjonavas / Semjonowa
Senali / Senahl
Šenberga / Schönberg, (+ -Memelhof)
Šenheida / Schönheiden
Šenini / Schöninghof
Senkuli / Senkul
Šentales / Schönthal
Sepene / Seppen
Serdini / Strombergshof
Serene / Sehren (Alt – Neu-)
Sergina / Serino, Serin
Šeri / Scherrshof
Sermite / Sergemiten
Sermuiža, Sermuižnieki / Sarenhof
Sermukši / Sermus
Sermuli / Sermul
Sesile / Klein Sessilen, Sassilen
Sesili 1,2 / Cecil 1,2
Seski / Matisenhof
Setnieki / Setneek
Severinki / Sewerinek
Siatene / Silten
Sibilina / Sobolin, Sobolina, Sobolino
Sidgunda / Siggund, (+ -Wanzusch, Wansuss)
Sidrabe / Blankenfeld 2
Sidrabini / Uddeneck
Siecienieks / Seezenek, Schetzeneck, Setzneck
Sieksate / Sexaten, Sixten, Saxten
Sieramuiža / Käshof
Sietini / Setting
Sietnieki / Setneek
Sigati / Sigat
Sigulda / Segewold, (+ - Kempe, - Kempenhof, -Kunal)
Sijalany / Solujen
Sikele / Sickeln, Vexnen, Vuxen
Sikle / Sickeln
Sikrags / Sickraggen, Sikragge, Sickeragge
Siksala / Siksall
Sikšna / Sixen, Sichsen, Siksne
Sikšni / Vaucluse
Sikšni 2 / Sixnen
Sikšni 3 / Sixten (Barta)
Sikstuli / Sixtul
Sikuli / Sihke
Sikulu / Sihkul
Sikumi / Sikkum
Silaciems / Sillaseem, Silleseem
Silaciems 2 / Sillesehm
Silacirši / Sillazirschen
Siladzirnavas / Mühle, Waldmühle (Jaungulbene)
Silagals / Sillagall, Syla-Gola
Silagrunti / Sillegrund
Silajani / Sillajan
Silakalni / Sillakaln
Silakrogs / Neukrug
Silamala / Sillamal
Silamikeli / Michaelsberg
Silamuiža / Heideberg
Silamuiža 2 / Heidenhof (Vietena)
Silamuiža 3 / Heydenhof (Odziena)
Silamuiža 4 / Neuhof (Ergli)
Silanki / Sillanken
Silaraji / Sillerajen
Silaraji 2 / Munischrey (Pievikas)
Silaraši / Sillarasch
Silava / Sillau, Silowa
Silavas / Domahn
Silberzi / Silbehrsen, Silbehrs
Silciems / Waldhiem
Sildazinarvas / Amwegen
Šilderi / Schilderhof
Sile / Sessilen
Sileji / Mittelhof (Remte)
Sileji 2 / Silley
Silene / Borauken 2, Borowka
Silene 2 / Sillenen (Tervete)
Silenes Jaunamuiža / Sillendorf
Sileni / Eisenhof
Sileni 2 / Essen-Lehle
Silenieki 1-4 / Sillenecken, Sileneek, Silleneecken
Silenieki 5 / Silnik
Silenieku kroggs / Sillenkrug
Siles / Sillen
Silgaiki / Waldhof
Silgaili / Mühlenhof
Šili / Schillhof
Sili / Sihle
Sili 2 / Sillamuisch
Šili 2 / Witzeden
Sili 2-7,9 / Sillen (Talsi, Pope, Stende, Madona)
Sili 8 / Sille (Aizpute)
Silini 7 / Meckenberg
Silini / Sillin
Silini 2- 6 / Silling
Siliniki / Sillineck
Silis / Sihlis
Siliši / Sillisch
Siliški / Silischek
Siljani / Hirschenhof
Silk / Sillen
Silkaleji / Sillkalley
Silkalna pomuiža / Sillekaln
Silkalni / Sillekaln
Silkene / Silken
Silkina / Silkin, Silkino
Šilkori / Lissenhof
Silkumpani / Sillekumpen
Silli / Sillendorf
Silmala / Malta
Silmala / Sillemal
Silmali / Sillemahl
Silmices / Sillmitz, Johannenhof, Sillmetz, Sillemitz
Silmuiža / Sillen
Silnieki / Sillneek
Silpači / Silpatsch
Šilteresciems / Schlieterhof
Siluči / Karlsruhe
Silumuiža / Sillemuische
Silupite / Sillupit
Silva / Altenburg
Silva2 / Tannhof
Silvas / Silwen
Silvesti / Silwest
Silzemnieki / Sägemühle
Simani / Simonshof, Sihmann
Simani 2 / Simonshof (Liepaja)
Simanitis / Simonshof, Simonsberg
Simukliški / Simuklischek
Sinepes / Sineppen
Sinole / Sinohlen
Šintava / Sempten
Sipele / Ziepelhof
Sipini / Sipping
Sipis / Sippe
Sipki / Sipke
Sipoli / Polinsen
Sipolini / Altwelke
Sirgumi / Sirken, Sirgum, Sirgun
Sirmeles muiža / Sirmeln
Siruteva / Sirutewa
Sise / Sissen
Sises / Sissen
Siševa / Sischewa
Sita / Sitten, Sitte, Sitta
Sivanova / Siwanau, Siwanowo
Šivari / Sievershof
Siveci / Siwetz
Sivergols / Siwergol
Sjalani / Solujen, Solujeny
Skabarži / Skabarschen
Skabji / Skabe
Skaistas / Isabellenhof
Skaistkalne / Schönberg
Skakukalns, Skaki / Freudenhöhe
Skalbe / Skalben
Skalbes / Skalben
Skalini / Skallin
Skalnkalns / Kolberg
Skamikeli / Marienstein
Skangali / Skangal
Skaņkalnes / Kolberg
Skanstenieki / Ewstschanzhof
Skapari / Skapper
Skapji / Schkappe
Skaras / Greenzhof-Skarre
Skares muiža / Elisenhof
Skatri / Skattern
Skatrumi / Skatrum
Škaune / Ober-Landskron, Polischtschino
Skautini / Libleischen, Lievenlitauer
Škede 1-3 / Scheden, Skeden, Schöden
Škeleni / Ropermünde
Škeltava / Schkeltau, Schkeltowo
Škerstani / Schörstein
Škersti / Schkersten
Škesteni / Schkesten
Šketeni / Schketten
Škibe / Schippenhof
Šķibe 2 / Alexandershof, Schippenhof, Scheubben
Škilbeni / Schilben, Schkilbany, Schkilbany, Schkilban
Škilderi / Skilder, Schilter
Škilinas muiža / Schbillingshof
Skilini / Schillingshof
Škilini 1,2 / Schillingshof
Škiltas / Schilten
Škilteri / Schilderhof
Škinči / Schkentsche
Skinči / Skintsch, Skintschy
Škinči 2 / Wormaischen, Wornaischi
Škipi / Schkipp
Škirani / Schirren
Škiras / Schkirren
Škirbasmuiža / Skirbes, Schierpen
Škiri / Schkirren
Škirotava / Segeberghof
Škirpani 1,2 / Schkirpan, Schkirpany
Skirstini / Jndrick
Škirstini / Napkull, Noopkullhof, Nabekol
Sknabe / Sknaben
Sknape / Sknaben
Skobuliena / Skobulin, Skobulino L
Skola / Schulland
Skoli / Schulhof
Škorlupova / Schkorlupowo, Schkorlupau
Skostene / Feodorau, Feodorowna, Feodorowa
Skostene 2 / Skosten
Škrabi / Schkrjab, Schkrjaby
Skradali / Skradal, Skredel
Skramani / Skramann
Skrastini / Ellis (Valmiera)
Skrastinu pomuiža / Krastin
Skratenciems / Masskratensem
Skrauči / Skrautsch, Skrawtschy
Skrebeli / Skrebel
Skreites / Schreiten
Skritesciems / Schritzen
Skriveri / Römershof
Skriveri 2 ( Zasa) / Schreibershof
Skrivermuiža / Abgunst
Skrudaliena / Skrudalina, Skrundeljina, Skrudeling
Skrunda / Schrunden
Skrundas / Skrundenhof
Skrundenieki / Schrundeneek
Skruntes / Skrunten
Skruvesmuiža / Skruwesmuisch
Skruži / Kruschen
Skruzmani / Schrussmannshof
Skubinava / Freimannshof
Skudnovka / Skudnowka
Skudras / Schuddern
Skudreni / Skudran
Skuja / Friedberg
Skujani / Skujen
Skujas / Schujen 2
Skujas 1,3,4,5 / Skujen (Engure ezers, Kuldiga, Jekabpils)
Skujas 2 / Klein Strutteln (Strutele)
Skujas pomuiža / Skuja
Skujatnieki / Skujatneek
Skujatnieki / Skujetnik
Skujene / Schujen
Skujenieki / Schujeneek
Skujnini / Schujnin
Skulbergi 1,2 / Kolberg
Skulte / Pleskodahl
Skulte 2 / Feldhof
Skulte 3 / Adiamünde
Skultes / Palen (Beberbeki)
Skultes 2 / Skulten bei Palen
Skuodas / Schodern
Skurbenieki / Skurben
Skursteni / Schorstädt
Skuškava / Skuschkau, Skuschkowska
Skuskava / Skuskau
Skutani / Skuten, Skutany
Skutani 1,2 / Schuten
Skuteli / Skutel
Skutuli / Skutul
Slabada / Sloboda
Slagune / Schlagunen
Šlakani / Seehof
Slakteri / Slaktern
Slampe / Schlampen
Slamste / Slamsten
Slamsti / Slampsten
Slanas / Weisskirch
Slani / Jakobsruhe
Slapsiles / Schlapsillen
Slate / Schlottenhof
Slaveikas / Schlaweiken
Slaviki / Slawik
Slavites / Slawitt
Slazi / Schlassen
Sleiki, Sleikas / Sleike
Sleiži / Sleischen
Slenči / Carlottenhof
Slenči / Slentsche
Slengi / Karlshof
Sleperi / Sleepern, Schlepern
Sliadeva / Sljadewo
Šlideri / Schlidershof
Sliepe / Schliepenhof
Slieters Baka / Slitter Becke
Slipes / Schlippen
Slipie / Schlippen
Slipini / Schliepenhof
Sliseri / Slisser
Sliši / Sliesch
Sloboda / Sloboda
Sloka 1,2 / Schlock
Slokas / Schlockhof
Slokas muiža / Schlockhof
Slokatni / Schlokatten
Slokenbegas / Schlockenbeck
Slotukalns / Slottekaln
Slujas / Schlujen
Sluki / Schlukke, Sluken
Šlukums / Schluckum, Schluckumhof
Smagana / Schmegenberg
Smaiži / Scmaisen
Šmalini / Schmolling
Smarde / Schmarden
Smedeni / Smeddenhof
Smelteni / Neu Sussie
Smeltes / Schmelten
Smidene, Smides / Schmieden
Smides / Schmieden
Smikši / Smikkschen
Smiksti / Smiksten
Smilgas / Smilgen
Smilškalni / Fensenhof
Smiltani / Smilten
Smiltene / Smilten, (+ -Kenge)
Smiltes / Smilte
Šmiltini / Schmilten
Smiltnieki / Kurmahlen
Šmizinas / Schmiesing, Schmissingen
Smuceni / Neuhof
Smukas / Schmucken
Smukinš / Smukkin
Smuti / Smutten
Snapjumuiža / Friedrichsberg
Snepele / Schnehpehln, Schnepelen
Sniedzes / Sneedsen
Snikere / Schnickern, Schniekern
Snikereni / Schnikeren
Snikeri / Schnickern
Snipji / Snippe
Snitki / Adelingshof
Šnores / Schnurenhof
Šnores muiža / Schnurenhof
Sobieško / Sobieschko, Sabeschko
Šodi / Gravenkrug
Sofijas / Sophienhof
Sokolovka / Sokolowka
Solodi / Sollod, Solody
Somera / Semmerern
Somogols / Samogollen, Samogolli
Šonas / Schöne
Sondori / Schkenewa
Šostaki / Schostak
Sovani / Sowan, Sowany
Soveiki / Soweik, Saweiki
Soviena / Sowensee
Špaki / Schpaack
Spali / Spahl, Spalje
Spandegu pomuiža / Spandeg
Spare / Spahren, Sparenhof
Spare 2 / Sparenhof (Cesis)
Spares / Spahrenhof
Spares pomuiža / Spahre, Spahreet
Sparnes / Ruhenthal
Sparni / Spahrnen
Sparugas / Fragenhof
Spegi / Spegen
Spelani / Bück an der Eglohn
Speleni / Spehlan
Speles / Spehlen
Speleskeiri / Spelenkeir
Špeli / Schpel
Sperveli / Gut Sperlings
Spigana / Kujebeck
Spigi / Spigge
Spiki / Spick
Spiksti / Spigst, Spixte, Spiechts
Spili / Aschmelder
Spili / Spillen, Spili
Spilva / Spilwen
Spilve / Spilwe
Spilvi / Spilwen
Spinduli / Bullenthal
Spirgas / Spirgen
Spirgus / Gross Spirgen
Spolvi / Spolwe
Sprestini / Pröbstingshof
Sprestini 2 / Spurnal (Valmiera)
Spričvecumi / Spritzwetzum
Spridzani / Spridsen
Sprigauli / Wilhelminenhof
Sprigini / Sprigin
Sprigioni / Sprigin
Sprinckalnes / Prinzenberg
Springi / Springen
Springi 2 / Buchholzhof
Springi 3 / Springe (Ligatne)
Sprogi / Charlottenhof
Sprogi 2 / Overbeck in der Ergal
Sprogi 3-6 / Sproge bei Idsel
Sprogis / Magazinhof
Sprogis / Sprogen
Sprosti / Sprosten
Sprukstini / Sprukstin
Sprukti / Sprukten
Sprungas / Sprungen
Spruževa / Spruschewo
Spudas / Spudden
Spudi / Spuden
Spuksti / Spruxten
Spulgas / Spulgen
Spunciems / Waltershof, Spunjezeem
Spungeni / Spunjen, Spungen
Spuri / Sparne (Jaunpils)
Sroleva / Sroljewo
Stabeki / Eichenangern
Stabini / Stabbino, Stabbin
Stableva / Stablewa
Stabrauka / Stobershof
Stabrovka / Stabrau, Stabrowka
Stabulnieki / Stabbelneek
Stabulnieki 2,3,4 / Stabulnik, Stabulniki
Staburags / Staberagen
Staicele / Staizel
Staidi / Staiden
Staka / Stohke, Stocke
Stakeldanga / Stackeldangen
Staki / Stacken
Staki 2/ Stackenhof (Alt -, Neu- )
Stakles / Stockmünde
Staklitis / Stahklite
Stalbe / Stolben
Staldzene / Stalsen
Stale / Stahlenhof
Stales / Stahlenhof
Stalesmuiža / Stahlenhof
Stalgene / Stalgen-Peterberg
Stali / Stallenhof
Stalidzani / Tanslau, Stalidsan
Stalkas pomuiža / Stalken, Stalka
Stallumuiža / Stallenhof
Stameri / Stommershof
Stameriena / Stomersee, -Pohdsen
Stampaki / Stammpach
Stampji / Stampe
Stancmuiža / Kostanzenhof
Standzenieki / Standsen
Stankeviči / Stankewitsch
Stantes pomuiža / Kostantienhof
Stanži / Stanche, Stanschy
Staraša / Starasch
Stargariški / Stargarischek, Stargarlischky
Stari / Storrenhof
Starici / Starritz, Staritz
Staris / Stare
Starodvorje / Hieronymhof
Starti / Stürtzenhof, Stürzenhof
Stašani / Staschen
Staškeviči / Staschkewitsch
Staubernieki / Stauberneecken
Staudži / Staudschen
Staveikas / Staweiken
Stebriniki / Stebrinik
Stedini / Steding
Stegis / Steegen
Stegulmuiža / Stehgulen
Steinberga, Akmenpils / Steinburg, Steinberg
Steinfelde / Steinfeld
Steinfeldes muiža / Steinfeld
Steki / Stecken
Stelpe / Stelpenhof
Stembres / Stembern, + – Allmahlen
Stemiki / Stemmick
Stempelmuiža / Klein Kandaushof
Stende / Stenden
Stepes / Stepppin
Stepi / Stättelup
Stepini / Stepping
Stertes / Sterten
Stibas / Stibben
Štibelis / Stibbeln
Stidzninieki / Stidsnineek
Stiebri / Starkenhof
Stiebrini / Siebenherrenfeld (Kurzeme)
Stiebrini 2 / Starkenberg
Stiene / Ulpisch, (+-Marienhof)
Stienuži / Steinhaus
Stigas / Braunsberg
Stignieni / Stigman
Stikani / Stiken, Stykany
Stikenes / Henselshof, Sticken
Stikeni / Sticken
Stiki / Stiken 2
Stikli / Stendneecken
Stilbi / Stilben
Stilla / Stillenhof, Stille
Stinuži / Stinnusch
Stipoli / Woldenrode
Stirbes muiža / Stirben
Stirkas / Stirka
Stirna / Rehhof
Stirnas 1 / Stirne
Stirnas 2,3 / Stirnen (Dobele, Kandava)
Stirnas muiža / Rehhof
Stirnes / Stirne
Stirniene / Stirnen, Stirnian
Stiuki / Stjukke
Stoites muiža / Kohlenhof
Stokas / Stöck
Stoki / Stockhof
Stokmani / Stockmannshof, Stochmannshof (+ - Alexandershof)
Stokmani 2 / Stockmannshof, (Alsunga)
Stolerova / Stoljarowtschina, Stolgarowitz
Stomberi / Stömbern
Stomeri / Stommerhof
Stopini / Stopiushof, (+Drullenhof, +Lorenzhof, Lorenzjakobshof , +Zimmermannshof )
Stradi / Stradden
Stradini / Straddin
Strankali / Heinrichshof, Strankaly
Strante / Strandhof
Straujena / Straujen
Straujupe / Straujuppen ì
Straume / Westerotten
Straumeni / Straumen
Straumes / Masso, Mass
Straumes 2 / Straumen
Straumuiža / Traum, Traumhof
Straupciems / Straupen
Straupe / Roob
Straupini / Strauping
Strauti / Straut
Strauti 1,2 / Strauten
Strautini 1-3 / Strautin
Strautmali / Strautmahl
Strautnieki / Sorgenfrei
Strazde / Strasden, (+ - Aspurben, -Klingenhof, -Meisen)
Strazdi 1-3 / Strasden, Strasde
Strazdini / Klein Wrangelshof
Strazdini / Strasdin Lì
Strazdini 2,3, 4 / Strasden (Kandava, Tukum)
Strazdumuiža / Strasdenhof, Trastenhof
Strazdumuiža / Trastenhof
Stražniki / Straschnick
Strebeles / Strebbelen
Streidas / Hessenhof
Streijas / Strejen
Streli / Strehlen
Strelnieki / Kohlhausen
Strempeli / Strempel
Strenči / Stackeln
Strikes muiža / Strykenhof
Striki / Stricken, Striken, (+ -Garring)
Striki 2 / Strickenhof, Stryk (Cesis)
Strobas / Strohbe
Strobuči / Strobutzen
Strodi / Stroden, Strody
Strodiški / Strodischek, Strodischky
Stropi / Altstrop
Strubes muiža / Strubbenhof
Strujias / Mühlheim
Struki / Strucken
Strumpi / Strumpen
Strumpji / Strumpen
Strunkis / Strunke
Strupini / Strupping
Strupkaji / Strupkay
Strupli / Strupeln
Strutele / Strutteln
Stružani / Struschan, Struschane, Strodsen
Stuberlejas / Stubberlegen
Stuburova / Stoberau, Stuburowo
Stugi / Stuggen
Stukeni / Sophienhof
Stuki / Stuckenhof
Stukmani / Stockmannshof
Stukuži / Stockfisch, Stuckusch
Stulbis / Stolben, Stulbis
Stumpis / Stumpen, Karlsberg
Stupani / Stupan, Stupany
Stupeni / Stuppen
Stupi / Stuppen
Stureni / Sturhof
Sturgajdany / Sturgajdany
Sturgaki / Sturgack
Sturi 1,2, 4/ Sturhof
Sturi 3 / Sturhof - Ahre
Sturi Birži / Birse-Bunne
Sturiši / Pleike
Sturiši 2,3 / Stuhrit (Gramzda, Kandava)
Sturu Jaunmuiža / Neuhof
Subate / Subat, Subbath
Subinaite / Subenheide
Subri / Subern
Sucene / Sutzendorf, (+ -Gawar, -Lausne)
Suces / Sutzen
Sudarga / Sudorga
Sude / Suhden
Sudmali / Pluren
Sudmalkrogs / Mühlenkrug
Sudmalseta / Sudmal
Sudrabe / Sidrabben
Sudrabi / Sudraben
Sudrabkalni / Wallenburg
Sudrabkalns / Sudrabkaln
Sujes / Salming
Šukati / Schukat
Sukava / Suckau
Sulaini / Sullein
Sulberzi / Sulubehrs
Sulegols / Sullegol
Suli / Sula, Sull
Sulmucas / Sulmutz
Šulti / Schulzenhof
Sumbernieki, Sumberesciems / Sumbern, Summerndorf
Sumburkiri / Sumbern
Sumeinieki / Sumeinik
Sumenieki / Soming
Sunakste / Sonnaxt
Suneklis / Sunekli
Suneva / Wirrauden
Suni / Suhn
Suniši / Araldenburg
Suntaži / Sunzel, +Dimbir
Sunuplava / Sunuplau, Sunuplowo
Superdente / Superintendentenhof
Surikava / Surikau, Surikowa
Suriki / Surick
Surnieki / Suhren
Suseja / Susseyhof
Susejas / Susseyhof, Sussei
Susejas muiža / Gross Sussey
Susekli / Susekl, Susakl
Šuškova / Schuschkowa, Schuschkau, Schuschkowo
Susta / Susten, Sussen
Šusti / Schusterhof
Sustrupji / Waldhütte
Suteni / Sutten
Sužina / Susche
Svali / Swahlenhof
Švarcenieki / Schwarzbeckshof, Schwarzenhof
Svari / Schwarrenhof, Schwarren
Svarsti / Schwarsten
Svederi / Schweddern
Sveili / Schweil
Sveki / Schwecke
Svelbergi / Schwellberg, Swellberg
Svelbergi 2 / Swellberg
Svelmji / Schwelme
Svenči / Swentzen
Svenne / Zioren
Sventa / Swenten
Sventupe / Heiligenbach
Šverni / Schwernshof, Schwehrnen
Švernji / Schwerne
Sveta / Schwethof, Swehthof
Svetciems / Neusalis, -Salishof
Svete 2 / Swehtwald, Schwetwald bei Mitau (Jelgava)
Svetes / Schwethof
Svetini / Schwettin
Svetini / Swetung
Svetkalns / Heiligenberg
Svičeva / Switschewa
Svikili / Schwikeln
Sviklas / Harzfeld
Svikli / Swickel, Swikly
Svilari / Alexandershof
Svili / Schwillhof
Svilpova / Swilpau, Swilpowo
Svilte / Swilten
Svilumi / Schwilum
Svirgina / Serino, Serin
Svirkale / Swirgeln (Gr.-, Kl. -)
Svirki / Swirken
Švirksti / Schwirxten
Svirksti / Swixten
Svistuški / Swistuschek, Swistuschki
Svitene / Schwitten, Switten
Syukules / Stukullen
 
 
beerzins
03 May 2010 @ 09:50 pm
Jablava / Jablau, Jablowa
Jadekši / Jadekschen
Jadi / Yadeswaden
Jadrova / Jadrau, Jadrowo
Jadvigavas pomuiža / Hedwigshof, Jadwigowo
Jagmini / Jagsmann
Jakabnieki / Jakobshof, Jacobshof
Jakaveli / Jakobshof
Jaki / Nordheim
Jakši / Jakshof
Jakteni / Feuchtwangen
Jakubavas pomuiža / Jakobsruhe
Jakuči / Jakutsch, Jakutschy
Jamaiki / Jamaiken
Jana muiža 1,2 / Johannenhof
Janakalns / Jahnakalnen (Vecpebalga)
Janamuiža 1-3 / Johannenhof
Janamuiža 4 / Johanneshof (Svete)
Janamuiža 5 / Johannisruhe (Jekabpils)
Janava / Janowo, Janau
Janavarti / Johannispforte
Janeleva / Agneshof , Janjolowo
Janeni / Johannenhof, Johannshof
Jani 1/ Johannahof
Jani 2 / Janal (Aizpute)
Janiši / Johanneskirch
Jankalna muiža / Johannisberg
Jankalni / Pedwahlen
Jankalni 2 / Johannishof (Illuxt)
Jāņmuiža / Johannenberg, Johannisberg
Janmuiža 1 / Johannenhof
Janmuiža 2 / Johannhof bei Sunzel
Jāņmuiža 2 / Johannenhof (Raiskum)
Jāņmuiža 3 / Johannesruhe (Jaungulbene)
Janopol 1,2 / Janopol, (+-Pormal, + -Werser)
Janopole / Janopol
Janovka / Fabianau, Russisch Fabianowo
Janovka / Johannishof
Janukalns / Johannesfeld, Johannisfeld
Janukrogs / Jahnenkrug
Janumuiža 1,2 / Johannishof
Januparks / Johannishof
Januparks 2 / Wolmar-Johannispark (Valmiera)
Januži / Johannesberg
Jaroškina / Jaroschkino
Jaršava / Jehrschau, Jehrschowa
Jasati / Mühlhausen
Jasati 2 / Neuhof
Jasenci / Jassenetz
Jasenica / Jassenitz
Jaškani / Jaschkan
Jasmini / Jasminenhof
Jasmuiža / Jasch-Myssa
Jatele / Jahteln, Jateln
Jatnieki / Jahtneek
Jauki / Jauck
Jaun Mokas / Neu Mocken
Jauna / Jaun
Jauna muiža / Neuhof
Jauna pomuiža / Neuhof
Jauna Saimn / Jonval
Jaunabači / Neuabatschen
Jaunacas / Neu Hatzen, Jaunatzen
Jaunajaži / Ayasch – Neuhof
Jaunalas / Neu Hallen
Jaunaluksne / Neu Marienberg
Jaunamaja / Jaunmaje, Jaunmajen (Jelgava)
Jaunamaja 2, 3 (Nikrace 2,) / Neuhof
Jaunamuiža / Neuhof – Reckshof
Jaunamuiža / Würzaumünde (Vircava)
Jaunamuiža 2 / Neuwoga
Jaunamuiža 3 / Aahof – Gut
Jaunamuiža 4 / Charlottenhof bei Laiden
Jaunamuiža 5 / Klein Heyden (Dobele)
Jaunamuiža 50 / Peterweide an der Wirzau (Jelgava)
Jaunamuiža 51 / Vitzehden, Wirtzeden (Stabe)
Jaunamuiža 6 / Juliannenhof, Neuhof (Zuras)
Jaunamuiža 7-49 / Neuhof
Jaunanciši / Anziht, Anzicht bei Laudohn
Jaunangi / Neu Angen
Jaunanna / Knöringswald, Neuannenhof
Jaunanna / Neu-Annenhof
Jaunapseni / Neu Apsen
Jaunapuze / Neuappussen
Jaunarajas (Ozoli) / Eichhof
Jaunaraji / Riwenhof
Jaunas majas / Neuhof
Jaunatas / Neuotten
Jaunate / Neu-Ottenhof (+ -Bubbul)
Jaunauce / Neu Autz
Jaunauguli / Neu Auguln
Jaunaži / Ohschen
Jaunbebe / Neu Bebben
Jaunbebre / Neu Bewershof
Jaunberze / Neubersen
Jaunberze 2 / Eschenheim (Jaunpils-Cesis)
Jaunbilska / Neu Bilskenhof
Jaunbimberi / Neubimbern
Jaunborisova / Neubarisau, Neuborisowa
Jaunborne / Neuborn
Jaunbozauka / Neubosau, Neubosowka
Jaunbozava / Bosawka
Jaunbrigi / Konzhof
Jaunburtnieki / Sternhof
Jauncelmini / Neuzelming
Jauncentuli / Neu Zentul
Jauncepliši / Neuzeplisch
Jaunciems (Riga) / Neuermühlen
Jaunciems 2 / Neuendorf, Neudorf, Jaunzeem
Jaundobeji / Neu Dobbey
Jaundobeli / Lipskallen, Neudobbeln
Jaundreimani / Rambau
Jaundrusti / Neu Drostenhof
Jaundselve / Jaundselwen
Jaundubulti / Neu Dubbeln
Jaundundaga / Neudondangen
Jaundzerves / Neuserwen
Jaundziras / Neudsirnen, Neusirnen, Neudsirren
Jaunedišava / Neuedischau
Jaunelkšni / Elkendorf
Jaunelkšni / Neu Ellern
Jauneži / Lillifeld
Jaungaujinas / Neu Kleinaa
Jaungerini / Zela-Jehre
Jaungiedini / Neugeden
Jaungrinvalde / Neu Grünwald
Jaungulbene / Neuschwanenburg, (+ - Beyershof, -Siltais)
Jauni / Jaune
Jaunieki / Jauneek
Jaunieneki / Korffshof, Jaugeneeken
Jaunieši / Jaunitten
Jaunilzenu pomuiža / Neu Ilsen
Jaunites / Jauniht
Jaunjelgava / Friedrichstadt
Jaunjerceni / Wohlfahrtslinde, (+-Metzkaln)
Jaunjumprava / Neu Jungfernhof
Jaunjunkuri / Karggadden
Jaunkaimini / Kamendorf
Jaunkaktini / Neu Kaktin
Jaunkalnamuiža / Neukalnemoise
Jaunkalnieši / Neu Kalnisch
Jaunkalsnava / Neukalzenau, Neucaltzenau
Jaunkantori / Neukantor
Jaunkarki / Neu Karkell
Jaunkarlini / Neukarlenhof
Jaunkemere / Neu Kemmershof
Jaunkemeri / Neu Kemmern
Jaunkempis / Neukempen
Jaunkempji / Neu Kempenhof
Jaunkiši / Neukischen
Jaunklaužni / Tautsch
Jaunklidzi / Neuklidsen
Jaunkreki / Neu Krecken
Jaunkulijas / Neukulligen
Jaunkurmale / Neu Kurmahlen
Jaunlači / Jaunlaatsch
Jaunlaicene / Neulaitzen, (+-Lenzin)
Jaunlaši / Neu Lassen
Jaunlazdona / Neu Lahsdon
Jaunlestene / Neu Lesten
Jaunliči / Neu Litschen
Jaunliepkalni / Neulindenberg
Jaunlikupeni / Neu Likuppen
Jaunlive / Dünhof
Jaunlonasti / Neu Lonast
Jaunlubana / Neulubahn
Jaunmačani / Neumahtzen
Jaunmači / Jaunmatsch
Jaunmedni / Neu Medden
Jaunmikeleni / Neumichaelsburg
Jaunmilgravis / Neu Mühlgraben
Jaunmuiža 1 / Adsel-Neuhof (Gaujiena)
Jaunmuiža 2 / Karlsberg (Seltini)
Jaunmuiža 20 / Neulage (Aizpute)
Jaunmuiža 20 / Radenhof-Neuhof (Rujiena)
Jaunmuiža 3 / Marienthal (Madona)
Jaunmuiža 4 - 19 / Neuhof
Jaunmuižnieki / Neuhof
Jaunoktes pomuiža / Neu Okten
Jaunolaine / Neu Sankt Olai
Jaunozoli / Neuoseln
Jaunpagasts / Neuwacken
Jaunpalgli / Neu Palgeln
Jaunpatkule / Swenshof
Jaunpauze / Neuappussen
Jaunpeiteni / Osthof
Jaunpelči / Peltzen
Jaunpelse / Neupelsen, Neupelzen
Jaunpiebalga / Neupebalg
Jaunpils / Jürgensburg
Jaunpils 2 / Neuenburg
Jaunplatone / Neu Platon
Jaunplavas / Jaunplau, Jaunplaw
Jaunpurgi / Neuburgstall
Jaunrauna / Ronneburg-Neuhof
Jaunrikava / Neurichhof, Neurykowo, Neurikau
Jaunroze / Neu Rosen
Jaunrubeni / Neu Rubinen
Jaunrucani / Rudsit
Jaunrukeli / Neu Ruckeln
Jaunrunki / Neurunken
Jaunružina / Neruruschino
Jaunsaliena / Neu Sallensee
Jaunsalnieki / Vogelsang
Jaunsani / Alexandershof
Jaunsate / Neusaathen
Jaunsati / Neusahten
Jaunsauka / Neusaucken
Jaunsaule / Neu Rahden
Jaunselpils / Neu Selburg
Jaunserene / Neu Sehren
Jaunsesava / Neu Sessau
Jaunseži / Neu Sehschen
Jaunsikele / Neusickeln
Jaunsilmači / Neuzilmatsch
Jaunsilnieki / Neusilleneek
Jaunsirmeles / Klein Sirmeln
Jaunskujene / Neuschujen
Jaunskursteni / Neu Schörstadt
Jaunslobodka / Kosinosloboda
Jaunsmiltene / Neusmilten
Jaunsnikeri / Feldhof
Jaunstradi / Neustroden
Jaunstradži / Jaunstradschen
Jaunsturi / Neu Sturhof
Jaunsvirlauka / Neubergfried
Jaunteles / Neu Tellen
Jaunteter / Neutetter
Jauntirzas pomuiža / Neu Tirsen
Jaunudri / Neuaudern
Jaunupe / Jaunuppen
Jaunupe / Neubeck (Dundaga)
Jaunupi / Neuhof
Jaunupites / Neu Upit
Jaunvale / Neuwallhof auch Neu Sackenhof, (+-Stohte, + -Saltau)
Jaunvales / Klein Wallhof
Jaunvarieba / Neuwarriben
Jaunvarniški / Neu Warnischek
Jaunvilklauzni / Neu Willklausen
Jaunvirka / Neuhof
Jaunvizla / Neuhof
Jaunzeikari / Neuseikershof
Jaunzemes / Totzen
Jaunzemes / Wilsing
Jaunzemij / Neuland (Aloja)
Jaunzemij 2 / Wallenrodt
Jaunzemij 3 / Hessenhof (Aluksne)
Jaunzemji 4-12 / Jaunsem (Jelgava)
Jaunzemji 5 / Justinhof (Markalne)
Jaunzemnieks / Jahnsemneek, Jahnenhof
Jaunznotini / Neu Schnotting
Jaunzvarde / Neuschwarden
Jausaule / Neurahden
Jazepi / Josephinenhof
Jecava / Eckau
Ječi / Götken
Jecis / Jehze
Ječukrogs / Jetzen
Jegeri / Jägershof
Jegerkalni / Jägerkaln
Jegorova / Jegorowa, Jegorau
Jekabi / Jakobshof
Jekabmuiža 1,2 / Jakobshof
Jekabnieku / Jakobshof
Jekabpils / Jakobstadt, Jacobstadt, (+- Pelinke, - Proschka)
Jekbanieki / Jakobshof
Jekuli / Jekuln
Jekus / Jeck
Jelgava / Mitau, (+ :-Bressenhof, -Gresten, -Karpenhöffchen, -Müller, -Potrellen)
Jemetejas / Jemetejen
Jenis / Jehne
Jenkas / Jehnken, Jehkus
Jeras / Irgen
Jerceni / Neu Wohlfahrt, (+-Dsennit)
Jergani / Jörgenshof
Jeri / Seyershof
Jerkule / Jerkull
Jermaki / Jermak
Jersika / Gerzike
Jeruzaleme / Jerusalem
Jeruži / Erche
Ješkas / Jeschke
Jilgsala / Ilgsall
Jmanti / Imanten
Jociši / Johtzisch
Jodeli / Jodelkrug, Teufelswald
Joguli / Johgeln
Joksti / Joksten
Joksti / Joxt
Jomala / Jomal
Jonas / Jahnen
Jonini / Johannshof
Jorgelani / Jörgelshof
Jorzava / Jorsau, Jorzowa
Jošmala / Joschmal
Jostene / Jostingen, Jostan
Jozefinova / Josefinenhof
Juarata / Radenhof
Jučeva 1,2 / Jutschewa, Jutschewo, Jutewa, Jutewo
Judaži / Judasch
Juganina / Johannina
Jugi / Juggen
Jugla / Jägelmühle
Jugla 2 / Jägel
Juglas / Juglen
Jugormani / Jugermannshof
Juguli / Jugul
Jukani / Jucken
Juknava / Juknau, Juknowa
Jukši / Juksche
Jukši 1,2,3 / Jukschen
Julesmuiža 1,2 / Julianenhof
Jumači / Jumatsch
Jumprava 1-3 / Jungfernhof (+:- Liedinghausen, - Alt Jungfernhof)
Jumpravasmuiža / Parumbhof
Jumpravieši / Jumprauweten
Jumurda / Jummurden, Jummehrden
Juncu Sutri / Juntzsutter
Junkurini / Jungershof
Juračanki / Juratschonok
Jurani / Jürgensdorf
Jurenski / Jurensky
Jurgari / Geirgenhof
Jurgeni / Jürgenshof
Jurgi 1- 9 / Georgenhof
Jurgumuiža / Jürgenshof, (+-Mellum)
Juriši / Georgenberg, Jurisch
Juriški / Georgenhof
Jurjans / Jurian
Jurkalne / Felixberg
Jurkina pomuiža, Jurkini / Jurken, Jurkenhof
Jurmala / Edinburg
Jurmalas / Jurmallen
Jurmalciems / Jurmalsems
Jurmalkrogs / Jurmalkrug
Jurmalnieki / Jurmalneek
Jurnieki / Jurneek
Juskuri / Jürgenhof
Juteva / Jutewa, Jutewo, Juttau, Jutowa
Juver / Juwar
Juveri / Juwer
Juzepi / Kalleten 1
Jverkalni / Adsel – Forstei
Jves / Jehwen
Kabile / Kabillen, Kabilen
Kabilovka / Kabilowka
Kabulava / Kabulau, Kabulowa, Kobulowo
Kačanova / Katschanowitz
Kacini / Katzing
Kačkares / Katschkaren
Kačori / Wittkop
Kačupe / Katschuppen
Kadari / Kaddern, Kadershof
Kadarina / Sankt Katharinen, St. Catharinen
Kadišava / Kadischau
Kadlači / Kaadlatsch
Kaidagi / Kaideck
Kaijes / Kaizeem
Kailini / Doresmoise
Kaimini / Kaimen
Kainaži / Friedrigenshof
Kainaži 2 / Kaynasch
Kaipi / Kaib, Kaiby, Kajeba, Kaipy
Kairi / Kaire
Kaive / Kaiwen
Kaives muiža, Kaive / Kayenhof
Kajias / Kajen
Kakenieki / Kokeneek
Kakerani / Tannenhof
Kaki / Kakke
Kaki / Kauke, Katzenberg
Kakini / Kakin
Kakiši / Kakischen, Katischen
Kakiši 2 / Neuhof
Kakiši 3 / Sophienhof
Kakiške / Kakischken
Kakiske / Kakisken
Kakti / Kakten
Kaktini / Eichenhof
Kaktini 2-8 / Kaktin, Burgshof
Kakuženi / Schrödershof
Kalandri / Kalendershof
Kalaudas / Kallaude
Kalbunas / Kalbunen
Kaldabruna / Kaltenbrunn 1
Kaldavas / Kaltenbrunn
Kaleini / Kalleinen
Kalej / Kallei
Kalejciems / Kalleiendorf, Kalejzeem
Kalejciems 2 / Kallei (Turlava)
Kaleji 2-7 / Kalley
Kalejkalni / Kalleykaln
Kaleki / Kallich
Kaleni / Kallen, Kalne
Kaletenes / Koleten
Kaleti / Kalleten
Kaletu / Kalleten 2
Kaletu pomuiža / Klein Kalleten
Kalice, Kalisi / Kalitzen
Kališi / Kallitzen
Kalites / Kallit
Kalki / Kalk
Kalkinas / Kalnhof, Kallenhof
Kalkuciems / Kalken, Kaldten
Kalkunas / Kalkuhnen
Kalkuni / Kalkuhnen, (+-Kalisch, -Katharinenhof , -Neuhof)
Kalmanis / Kalmani
Kalna Lankserde / Ober Lansehden
Kalna muiža / Bergbaten
Kalna Roceni / Rotzenberg
Kalna Vikani / Kalnwiken
Kalnaboli / Kalnbohle
Kalnaci / Teufelsberg, Kalnemois 2
Kalnadekšni / Kalndexnen
Kalnadruva / Kalnadrawiht
Kalnajaneli Kalnjanel
Kalnaji / Strömbergshof
Kalnakrogs / Kalnekrug
Kalnalauki / Bergfeld
Kalnamuiža / Bergenhof
Kalnamuiža 11 / Maikendorf (Ikškile)
Kalnamuiža 12 / Kalnamuischa, Kalnamuische (Jaunlaicene)
Kalnamuiža 2 / Friedrichshof (Laubere)
Kalnamuiža 3 / Hohenberg ( Matkule), -Flossenkrug
Kalnamuiža 4-7 / Berghof, Burghof
Kalnamuiža 8 / Altona bei Nerft (Jekabpils)
Kalnamuiža 9,10 / Kallenhof (Keci) (Cesis)
Kalnapededze / Carlottenburg
Kalnapodi / Kalnpoden
Kalnaraki / Kalnerak
Kalnaraupe / Kalnerbach, Kalneruppen
Kalnarites / Gahleskrug
Kalnasala / Kalnsal
Kalnasati / Kolnosaten, Kolnosaty
Kalnaveni / Bergfeld
Kalnbirznieki / Johannenhof
Kalncempju / Kalnemoise
Kalnciemi, Kalnciemmuiža / Friedrichsberg
Kalnciempij / Kalnemoise
Kalnciems / Kalnzeem, Biringshof
Kalnderti / Kalnderten
Kalndruvas / Berghof
Kalnesprogi / Kalnsproge
Kalngale / Anbergen
Kalni 1-3 / Berghof
Kalni 4 / Holländerei (Laukeze)
Kalnieki / Abaushof
Kalniena / Alt Kalnemoise, Kalnehof, Kalnamois
Kalniena / Kalnemoise 2
Kalniesi / Kalnees
Kalnieši / Kalnisch
Kalnieši 1,2 / Berghof
Kalninas / Kalninen
Kalnini 1,5-8 / Kalning
Kalnini 2 (Stameriena) / Krähnhof
Kalnini 3 / Kirchberg (Tukums)
Kalnini 4 / Sophienhof (Priekule)
Kalniškas / Grünhof
Kalniški / Mooshof
Kalnjoceni / Loken
Kalnkukeni / Neu Skutken
Kalnkukenu pomuiža / Kuiken
Kalnlaudas / Feldhof
Kalnlaudas 2 / Weslaiden
Kalnmali / Langmann
Kalnmuiža (Kuldiga) / Amt Goldingen
Kalnmuiža / Kallenhof
Kalnmuiža 10 / Berghof-Brotzen, Stahlbrücken (Saldus)
Kalnmuiža 11 / Wesenberg (Viesiena)
Kalnmuiža 11 / Karlsberg (Valmiera)
Kalnmuiža 2 / Muggerkaul
Kalnmuiža 3-9 / Berghof
Kalnozoli / Eichenberg (Engure)
Kalnozolini / Elfenau
Kalnozolini 2 / Kalnosoling
Kalnpedeze / Charlottenberg
Kalnpedeze / Oberhof
Kalnrasas / Wilhelmshof
Kalnudrzeni / Dantschakalns, Danschkaln + Schmugaulnberg
Kalnvirki / Seckendorf, Segendorf
Kalpjani / Kalpjan
Kalši / Kalschen
Kalsnava / Kalzenau, Caltzenau, Alt Caltzenau
Kaltene / Kalleten
Kaltenieki / Jungrichshof (Kuldiga)
Kaltiki / Kaltiken, Kalticken
Kaltini / Kaltenhof
Kalumuiža / Dreimannshof
Kalumuiža 2 / Schwabenhof, Munninghof (Tingere)
Kalupe / Kolub, Kolupp
Kalvi / Kalwe
Kalvi / Kalwen
Kalviene, Kalvenes / Kalwen
Kalvini / Kalwin, Kalwini
Kalviški / Kalwischek
Kalvji / Kalwe
Kamalda / Mengdenshof
Kamani / Kahmann
Kambarleja, Kambarleiši / Kemberley
Kameneca / Kamenetz, Kaminietz
Kameni / Luisenhof
Kameruna / Kamerun
Kaminča / Radebandsruhe
Kammara / Kammer, Kammara
Kamnieki / Kammendorf
Kampani 1,2 / Campenhof, Campenhausen
Kamparkalns / Krebukaln
Kampiški / Kampischek, Kampischky
Kampji / Kampenhof
Kampji 2 / Eckenstein
Kanavinas / Kanawing
Kanaži / Kannasch
Kanberga / Karenbeck
Kanči / Hedwigsruhe
Kanči / Kahntz
Kancleri / Kanzlern
Kandava / Kandau, Candau, (+-Yllenmoise
Kandavas / Kandau in Livland
Kandeli / Kandeln
Kanderu pomuiža / Kander
Kandžani / Ellern
Kanenieki / Kaneneek
Kanepiena / Kanapinen, Kanapine Canepine
Kangari / Gross Kangern, Tupping
Kangariši / Kengershöhe
Kani / Kahnen
Kani 2 / Kahnhof (Kuldiga)
Kaniverpji / Hanfspinner
Kankari / Kankern
Kankumi / Kantindorf, Kantum
Kannenieki / Kanneneeck
Kannenieki 2 Kanneneeken, Kanneneeck
Kantinieki / Kantenik, Kantinik
Kantori / Kantor
Kapačeva / Kopatschewo
Kaparamuri / Kupferhammer
Kapas / Livenkönig
Kapeli / Kappeln
Kapeni / Kappen an der Itsch
Kapenieki / Kappeneek
Kapini / Kappen + Johannshof
Kapini / Kapping
Kapini 3 / Kappen, Kopownik
Kaplani / Kaplan
Kaplava / Koplau, Born
Kapmuiža 1,2 / Kappenhof
Kapostkalni / Kapostkaln
Kaprani / Kapran
Kapsede / Kapsehden
Kapši / Kapschenhof
Kapu / Kappenhof
Kapugi / Kapogen
Kapukrogs / Kappenkrog
Kapurkalns / Kapershof
Kapusts / Frimersheim
Karalesciems / Korallen
Karali / Karral
Karali / Kerolen
Kardaži / Kordasch
Kardune / Kordon
Kareli / Karlsberg
Karelova / Karelau, Karelowa
Kares / Kahren
Kargadi / Kargadden
Kargi / Karge
Karigava / Karigau, Karigowa
Karili / Karil
Karitani / Kariten
Karki / Karkell
Karklenieki / Karkleneek
Karkli / Kerklingen, Kirchlingen
Karkli 2 / Karlrode
Karkli 3 / Neu Gistershof (Cesis)
Karkli 4 - 7/ Karkeln (Tukums) (Jekabpils, Kuldiga, Koknese)
Karklini 1,2,3,4 / Karkling
Karklinova / Karklinau, Karklinowa
Karklis / Georgenhof
Karklu / Karkeln
Karklumuiža / Karkelhof
Karku / Karkell
Karla muiža 1,2 / Karlshof
Karla muiža 3 / Karlsrohda, Karlsrode (Pope)
Karlamuiža 1,2,3 / Karlshof
Karli / Karlshof, Carlshof (Kurzeme)
Karli 2-5 / Karlsberg
Karli 6 - 8 / Karlshof (Auce, Leste, Cirava)
Karli 9 / Karlsruhe an der Ammat (Cesis)
Karliša pomuiža / Karlsruhe
Karliši / Karlsruhe 2
Karlitis / Karlsberg
Karlu / Karlsruhe, Carlsruhe
Karlukalni / Karlsberg
Karlumuiža / Karlshof
Karolinova / Karolinenhof
Karotnieki / Karotneek
Karpini / Karpin
Karsava / Korsau, Korsowka, Karsau
Kartuži / Schöneck
Karuli / Carlsbach
Karva / Korwenhof
Karvas / Korwenhof
Karve / Korwen
Karzdaba / Kerstenbehm
Kaši / Kaschhof
Kaskani / Kaskan, Kaskany
Kaspari 1,2 / Kasparshof
Kassalieši / Kassalisch
Kastire / Seekastern
Kastrane / Kastran, Castracan, + -Smerle
Kasvaki / Kasswacken
Katerinburga / Katharinenburg
Katlakalns / Katlekaln, (+-Luolfshof)
Katleiši / Katleisch
Katleri / Kattkershof
Katrina 1- 3 / Katharinenhof
Katrina 4 / Katrinhof (Dale)
Katrinas / Sankt Katharinen
Katrinas 2 / Katharinenhof (Vecpils)
Katrinas pomuiža / Katharinenhof
Katrinasmuiža / Katharinenhof
Katrines / Katherinenhof
Katrines muiža / Katharinenhof
Katrinieks / Katharinenhof
Katrinkalna pomuiža / Katharinenberg
Katrinmuiža / Katharinenberg
Katvaru / Kodfer, Cadfer
Kaubadi / Kaubadden
Kaucis / Kautzmünde
Kaugas / Kauge
Kaugurciems / Kaugersem
Kauguri / Kaugershof
Kaukani / Kaukan
Kauki / Kaucke
Kaukuri / Kaukern
Kaulači / Kaulitzen
Kaulači /Kaulatsch, Kaulitsch
Kaulaini / Kaulain
Kauli / Kaul
Kauli / Kaulen, Kaule
Kaulini / Kaln-Kaulin
Kaulini 2- 5 / Kauling
Kaulinš / Kaulin
Kaunata / Grünfeld, Neusloboda, Kownat, Kounat
Kaunatas / Zimern, Zeumern
Kaunini (Madliena ) / Kauning
Kaunini / Timrothshof
Kaupeni / Kaupen
Kaupeni / Kaupenhof
Kaupernieki / Kauperneek
Kaupineni / Kaposchka, Kaposchken
Kaupini / Kauping, Kaupin
Kaupji / Kaupe
Kaupmuiža / Mesothen-Kaupenhof
Kausa / Kauschen, Kauscha
Kauša / Kouscha
Kausas / Kauscha
Kausi / Kausen
Kausini / Kaussing
Kausiniki / Kausinik
Kauzes, Kaucminde / Kautzmünde
Kavalki / Kawalken, Kawalek
Kavari / Kawern
Kavenči / Kawentschen
Kavogi / Mankain
Kaza / Kasche
Kazari / Kosar, Kosary
Kazdanga / Katzdangen - Annenhof, - Moditen
Kaži 1,2 / Kaschhof
Kazimiri 1,2 / Kasimirshof
Kazimiriški / Kasimirischek
Kazimirvale / Kasimiriswahl, (+-Neuhof )
Kazinas / Kasinjehn
Kazincy / Kasinowitz, Kasinowzy
Kazlava / Koslau, Koslowo
Kažoki 1,2 = Kaschokken
Kazukalni / Kasokaln
Kazuli / Kasul
Kazupe 1,2 / Kasuppen
Kažuši / Kaschuschi
Kazvaki / Katzwacke
Kazvalki / Katzwalk
Kebes / Kebben
Keči / Fossenberg (Cesis)
Keči 2 / Kosenhof
Kegeli / Kegeln, (+ -Friedrichshof, -Holm)
Kegums / Ringmundshof
Kehgarags / Grafenheide
Keikenieki / Zeitschen
Keipene / Kaipen
Keirani 1,2 /Keiran, Keirany
Keiseri / Keisersberg
Keiši / Keisch
Keiši 1,2 / Keischen
Keitani / Neuhof
Keizeri / Keisershof
Keiži 1,2 / Keisen, Keischen, Keysen
Kekava / Keckau
Kekši / Kekschen
Kelderu pomuiža / Kelder
Kelki / Kelk
Kelle / Kellen
Kelles / Kalwershof, Kolwershof
Kelles / Kellen
Kelli / Tallen
Kelme / Kelm
Kelova / Kellau, Kelowa
Kelpuši / Kelput
Kemere / Kemmershof
Kemeri / Kemmern
Kemeri / Swarbsten
Kempes / Kempen
Kempi / Kempen (Lilaste)
Kempijmuiža / Kempenhof
Kempji / Kempen
Kempji 2 (Kuldiga) / Kempen
Kempji, Kempju muiža / Kempen
Kenči / Kenzhof
Kenepiena / Kaneppen
Kengarags / Kummerfeldhof
Kengi 1,2 / Kengen
Kengis / Kenge
Keninciems 1,2 / Keninsem
Kenini / Kenning
Keninkalns / Keninkaln
Kenteni / Kenten
Kenzini / Kensingshof
Kerklini / Kerklingen
Kerpji / Kerpen
Kerzeni / Kerzenhof
Kesberi / Kesbern, Kehsber
Keseles / Kesselen
Kesterciems / Köstersem, Kuster, Kesterzeem, ( + -Leepasmuische)
Kesteri / Kösterhof
Kevele / Keweln
Keveli / Keweln
Kevelmuiža / Kewel
Kevjusala / Kewesall
Keži / Keschen
Kiburi / Kibbuhr
Kiegeli / Kegeln, ( +- Cammen)
Kiegelnieki / Kegelneek
Kiegelnieki / Serpenküll
Kiegelu / Kegeln
Kieri / Kirmhof
Kigari / Kiggar
Kikas / Kicken
Kiki / Kikke
Kikleji / Kikellei
Kikoukas / Glauenhof
Kikoukas / Kikouken
Kikstes / Kixten
Kiksti / Kixten, Kiksten
Kikuciems / Kikkurn
Kikuri / Kickurn, Kikkurn
Kilas / Karolinenhof
Kileni / Killen, Kihlan
Kili / Kill
Kili 1 / Kihleshöhe (Tukums)
Kili 2 / Hastfershof
Kili 2 / Killhof (Jelgava)
Kili 3 / Krüdenershof bei Lemsal
Kilis / Kiehl, Kihle
Kilpji / Steingarten
Kimale / Kimahlen
Kimši / Kimschen
Kimstnieki / Kimsteneek
Kindereni / Kinderaan
Kinderes / Kinderhof
Kingas / Karlendorf
Kipari / Kipsal
Kipatciems / Schwanenhagen, Kippat
Kipati / Seedorf
Kipenes muiža / Eck
Kipens / Kipsch, Kipsche
Kiplavas / Kiplau
Kiploki / Kiplocken, Etzenberg
Kirbeli / Kirbel, Kürbelshof
Kirbeni / Kürbelshof
Kirbiži / Kürbis
Kirbižimuiža / Kürbishof
Kirili / Kyrilshof
Kirkiliški / Kirkilischek, Kirkilischky
Kirliški / Kirlischek, Kirlischki
Kirupe / Kirupenhof
Kiselevka / Kiselewka
Kiseli / Kisel
Kiši / Ibden
Kisi / Kissen
Kiši 2 / Mellakische Küsche
Kiski / Kisken
Kišu klosteris / Kisch Kloster
Kive / Kiver, Kive
Kiviši / Kiwisch
Kivites / Kiwiht
Kivleni / Kiwlen
Kivli / Kiwle
Kivli / Sallin
Kivlini / Kiwlan, Kiwlany
Kivuli / Kiwuhl
Kizbele / Kipsal
Kizeni / Kisen
Kizuli / Kihsulshof
Klabatas / Klabotten
Klabij / Klaben Klabbe
Klagatas / Klagatten
Klagati / Klagatten
Klamani / Arensberg
Klamanis / Klahmann
Klampji / Klampe
Klani / Klaan
Klani / Klahnen
Klani 2 / Klanne
Klapčas / Klaptschen
Klapkalnciems / Klappekaln, Klapklan
Klaras muiža / Klarafelde
Klasenes pomuiža / Klassen
Klaškinava / Klaschkinau
Klaškini / Klaschkenkrug
Klaucani / Klautzen, Klauzan
Klausti / Klausten
Klavaineni / Klawainen
Klavani / Switzeem, Swidse
Klavas / Klawen
Klavini / Klawing, Klawin
Klavini 2-5 (Zaube) / Klawin, Klawing
Klavkalni / Klawekaln
Klavu mežamuiža / Klawe Forstei
Klavukalns / Klawekaln
Klavusala / Klawesal
Klegeri / Kleggershof
Kleistini, Kleisti / Kleistenhof, Lambertshof
Kleistu / Kleistenhof
Kleji / Kley
Klekeri / Klecker, Klekker
Klementinova / Clementinehof
Klenči / Klenzen
Klenovka / Klenau, Klenowka
Klepini / Klepping
Kleščovo / Kleschtschowo
Kleši / Kleschtschi
Klešniki / Kleschnik
Kletnieki / Kletneek
Klevini / Klawin, Klawini
Klidzis / Klidse
Klieni / Klöhne
Kligene / Gustavsberg
Kligi / Kliggenhof
Kligumuiža / Kliggenhof
Klijani / Klien
Klijas / Lemsküll
Klijas 2 / Waldensee
Kliku muiža / Kusemannshof
Klindzeni / Klindsen
Kling’es / Klingenberg
Klintaini / Klintainen
Klinti 2, Klintu pomuiža / Klintenhof
Klinti, Klintene / Klinten
Kliperi / Klipper
Kliši / Klisch, Klischy, Kleschy, Bortschowa, Klissy, Klessy
Kliškova / Klischkau, Klischkowa
Klive / Klievenhof
Klive 2 / Kliwen
Klivenmuiža / Klievenhof
Klostere / Hasenpoth - Kloster
Kludzinas / Klaudsenen
Klugi / Klugge
Klumstava / Klumstau, Klumstowo
Knapšas / Knapsche
Knauki / Knaukenhof, Knauke, Knauken
Knavini / Knawen
Kneža / Knehse, Kneesche
Knideri / Krüdenershof, Lindenhof
Kniedini / Kaltenbrunn
Knipja pomuiža / Knippe
Kniploki / Kniplock
Knuipes / Olgaruhe, Knuipen
Knutova / Knutshof
Koceni / Kotzen
Kocini / Katharinenhof
Koderi / Koddershof
Kodes / Kodden
Koguli / Kogeln
Kojenieki / Kojenholm
Kokamuiža / Tannhof
Kokeniški / Kokenischek, Kokenischky
Kokes muiža / Kokeshof
Koki / Barbchenshof
Kokmuiža 1 / Dobelsberg (Saldus)
Kokmuiža 2 / Kokenhof - Agnesenhof (Valmiera)
Koknese / Kokenhusen
Kokorši / Kokorschen
Kokujeva / Kokujewa
Kolbergi / Goldbeck, Golbeck
Kolesniki / Kolesnik
Kolkasrags / Bakenhof
Koltuzis / Kolthus
Konani / Konen
Kondrašova / Kondraschau, Kondraschowa
Konecpole / Konetzpol
Koni / Königshof, (+-Pesick
Konini / Kurschkönig
Konstantinova / Konstantinenhof
Korbas / Korben
Korgelciems / Korgelsem
Korgene / Ruge
Korleni / Korlen, Korlan, Kurlenlandt
Korneri / Kohren
Korneti / Schreibershof
Korolevščina / Korolewitz
Korsaki / Julianenhof
Korsakova / Korsakau, Korsakowo
Korti / Korte
Kosa / Kosenhof
Koškares / Koselkahr
Koškele / Osthof
Koškina / Koschkino
Koškuli / Wiffhusen, Viffhusen, Koschkul
Košragaciems / Koschraggen
Košrags / Koscheraggen
Kostanči / Kostanzenhof
Kostjugava / Kostjugau, Kostjugowo
Kostnieki / Kosteneek
Kovaleva / Kowalewa
Kovališki / Kowalischek, Kowalischken,Kowalischky
Kožas / Koschen
Kozina / Kossin, Kossyno
Kozliški / Koslischek, Koslischky
Kozlova 1-3 / Koslau, Koslowa
Kozukalni / Nurowoga
Krace / Kratzen
Kracenis / Krahtsche
Kraces, Kracenis / Krahzen, Willkratzen, Krahzing
Kraces, Krači / Kratzen
Krači / Balkracken
Kraci / Kratzen
Krageskalns / Krageskaln
Kraki / Krakke
Krameri / Kramershof
Krampini / Krampin, Krampiny
Krampis / Krampe
Krampuli / Krampul
Kramveri / Krebsenkrug
Kranči / Kranze
Kranciems / Krampzeem
Krani / Krahnhof
Krankuli / Krenkel
Krapa / Kroppenhof 1
Krapani / Krapanischek, Krapanischki
Krape / Kroppenhof 2
Krasiki / Krasik, Krasiky
Kraslava / Kraslau, Kraslawka
Krasti 1,2 / Kraast
Krastini (Aloja) / Imsdorf
Krastini 2 / Städtlsberg (Tukums)
Krastini 3 / Krasting (Kazdanga)
Krastini 3 / Richardshof (Vecborna)
Krastini 4 / Krasting (Valga)
Krastkalni / Johannishof
Krastmali / Neuhof
Krastmali 2 (Ergli) / Stadtmühlenhof
Krati / Rothhof
Kraujas / Kargadden
Kraujias 2 / Elisenhof
Kraujias 3 / Eleonorenhof
Kraujias 4 / Strop
Krauklenica / Kraukelnitz
Kraukli / Gravendahl
Kraukli 2 - 6 / Krauckel
Krauli / Kraulen
Kreici / Kreitz, Kreytz
Kreimji / Kreim
Kreivini / Kriwin
Krejas / Kraienhof
Krejens / Krejenz, Kreian
Krekeli / Krekel
Krelles / Krellen
Kremera muiža / Krämershof
Krepči / Krepitsch, Krepowitsch
Krievciems / Ruschendorf
Krievi 1,2 / Kreewe
Krievini / Kreewigen, Heydhusen
Krievini 1, 3 / Kreewin
Krievini 2 (Ziemeris) / Kreewing
Krievu Stiglava / Russisch Stiglau
Krigali / Kriegall
Krijugarsa / Kriwogarsen
Krimeli / Krimmeln
Krimi / Buchholzhof
Krimi / Krimmen
Krimulda / Kremohn, Kremon, (+ -Blode, - Bruhwer, -Kars, -Kackor)
Krimunas / Friedrichshof
Kripani / Kripähn
Krišani / Krischian, Krischjany
Krišas / Krischen
Krisceli / Krischel
Krišjani / Christianshof
Kriškinani / Krischinen
Kristenieki / Christberg
Kristinki / Christinenhof
Kristinki / Kristinek
Krivanda / Kriwanden, Kriwandy
Krivani / Kriwan,
Krivasola / Kriwasol
Krivciems / Kriwesehm
Krivi / Kriwen
Kriviniški / Kriwinischek
Krivoki / Kriwok
Krivosejeva / Kriwosejewa
Krivoselci / Kriwoseletz
Krizbergi / Kreutzburg
Križevniki / Krischewnik
Križi / Kreuzhof, Krischowka
Križovka / Kreuzhof , Obiteln
Krjuki / Krjuk
Krodznieki / Krotschneek
Krodznieki 2 / Krespahm, Krespahn
Krogeri / Krogel
Krogi / Kronhaide
Krogselas / Krogenecke
Krogzemji / Dubbenhof
Kroinieki / Croyen
Kroivalki / Karlshain
Krojas / Krojen
Kroki / Krohke
Kromani / Krohmannshof
Kromuli / Krommel
Krona Memele / Krons-Memelhof
Kronamuiža / Kronenhof
Kronauce / Autzhof, Kron-Autz
Kroni / Krohnen
Kronmana muiža / Kronmannshof
Kron-Renda / Kron-Rönnen
Krote / Krottenhof, Krotten, Krothen
Krovalki / Krowalken
Kruciemi / Kruhtzem
Kruikalnu pomuiža / Alexandershof
Krujkalni / Alexandershof
Kruklaji / Krucklay
Krukli / Krauklen
Kruklini / Buschhöfsche Forstei
Krumaraji / Krummerey
Krumeni / Schlossberg
Krumeši / Friedrichshof
Krumeši 2 / Krummes
Krumeši 3 / Krumeschen
Krumi / Krumes
Krumini 1- 3 / Krumin
Krupi / Kruppen
Krupu muiža / Krupenhof
Krusa / krussen
Krusate / Krussaten
Kruškalne / Kruschkallen, Kruschkaln
Krustakalns / Kruschkaln, Krustkaln, Kruntkaln
Krustakrogi / Kruste
Krustakrogs / Kreuzort
Krusti / Kreutzhof
Krustini / Heiligenkreuz
Krustojums / Gleiskreuz
Krustozoli / Kreuzburg
Krustpils / Kreuzburg, Kreutzburg
Krutava / Krutau, Krutowa
Krute / Grooss Kruthen
Kruti / Krutten
Krutinkalns / Krutinkaln
Kruzes / Krusenhof
Kščava / Chertschewo
Ksvernava / Xawerienhof
Kubeli / Kubbeln
Kubjas / Kubbel
Kubulava / Kubulau, Kubulowa
Kucenes / Kutzen
Kuceni / Kutzen
Kuči / Kutsche
Kucini / Kutzen, Kutzeny
Kudas / Alt Annenhof
Kudeiki / Kudeick
Kudinava / Kudinau, Kudinowa
Kudli / Kudel
Kudra / Kuddern
Kudras / Kudren, Kudern
Kudrava / Kudrau, Kudrowa
Kudube / Kudeb
Kudumi / Kuddum, Kuhdum
Kudums / Kudumsdorf, Kudum, Kudumshof
Kudupe / Kuduppen
Kudupe 2 / Rimbach
Kugi / Kujebeck
Kuiliši / Kwilitten
Kuivaste / Kuiwast
Kuiviši / Kuiwisch
Kuja / Kuje
Kujinas / Kujen, Kuinen
Kujmuiža / Kujen
Kukaini / Kukainen
Kukas / Kokenberg
Kukas / Kucken
Kukenmuiža / Kukenhof
Kūķi / Abaushof
Kukšas / Kuckschen
Kukuri / Kuckern
Kukurkursieši / Kukurkursiten
Kula / Kuhlmannshof, Götzenhöffchen, Göttschenhof
Kulakova / Kulakau, Kulakowa
Kulas / Jockenburg
Kulbuli / Kulbor, Culbullen
Kulciems / Kuhlzeem
Kulciems 2 / Kulsdorf, Kuhil
Kuldiga / Goldingen, ( +-Buddenholme, Finnisch Buddenholme, - Edschenbeck/Ezenbeke, Kewalen, -Oyallen, - Rudaiken, -Thienen am Windau, - Bascheneek)
Kule / Kulen, Kuhln, Kuhlen
Kulenieki / Kewlenik
Kulites / Kulliten
Kulmes pomuiža / Kulme
Kulpine / Kulpin
Kulpji / Kulpenhof
Kulveni / Kulwen
Kumbri / Kumbern (Saldus)
Kumbri 2 / Kumberneek
Kumbri 2 / Kummern
Kumelani / Kummelen LKumpeni / Kumpen
Kunci / Kuntzhof, Kunzhof
Kunde / Kunden
Kundi / Undelen
Kundrati / Kundraten
Kundzeniški / Kundsenischek, Kundsenischky
Kundzini / Gross Kundsing
Kundzini 2 / Klein Kundsing
Kune / Kun
Kungeli / Kungel
Kungens / Kungan
Kunkuli / Kunkeln
Kupini / Kupping
Kupli / Kuppel
Kuprava / Kuprau, Kuprowa
Kupraves / Kuprau
Kupšani / Kupschen
Kupšas / Kupschen
Kurani / Engelhardtshof, Urdau
Kurani / Kuren
Kurbeni / Kurben
Kurbesciems / Kurben, Kjurben
Kurbudi / Kuhrebude
Kurcina / Kurtzin, Kurtzina
Kurcums / Kurzum, +Woksal
Kurdicas / Kurditzen
Kurele / Korallen, (+-Kiwit)
Kureli / Kyrreshof, Kyrre
Kurini / Kuhring
Kurli / Kurlen
Kurlinava / Kurlinau, Kurlinowo
Kurma / Kurmen
Kurmale / Kurmahlen, Kurmalen
Kurmene / Kurmen
Kurmi / Kurmen
Kurmiši / Kurmitten
Kurmji / Kurme
Kurna / Kurnen, Kurnewa, Kurnewo
Kurpiniki / Kurpinik, Kurpiniky
Kursakas / Kursaken
Kursenes / Kursen
Kuršes / Kurschen
Kurši / Talkhof
Kursiši / Kursischen
Kursiši 1,2 / Kursiten, 2
Kurtini / Kurtin
Kurtiši / Drisaburg
Kurtsalas / Kurtenhof
Kurtu muiža / Kurtenhof
Kusa / Kusen
Kušalas / Kuschallen
Kusas / Kussen
Kusene / Kusen
Kuseni / Kusen
Kuslejas / Kusley
Kušneri 1,2 / Kuschner
Kušnerova / Kuschnerhof
Kusnerova / Wirsdinturn
Kuste / Kusten
Kutki / Kutken
Kuzis / Kuse
Kuzmini / Kusmin
Kuzu muiža / Kusenhof
Kuzuli / Eckhof
Kuzulis / Kuhsul
Kvapani / Erberg
Kvedervecumi / Quederwetzum
Kvietaine / Kwietainen
Kvirini / Quirinshof
Kvirnica / Kwirnitz
Labani, Lubane / Labanshof
Labarti / Labarrrenhof
Labdzeni / Labsirn
Labdzeresciems / Lahdsern
Labeni / Heiligenberg
Labrags / Labraggen
Labrenči / Labbrentz
Labrenči muiža / Labrentz, Labrenzhof
Labzemji / Labsehmen
Lacgaršas / Lohzegarsch
Lači 1 / Först
Lači 2 (Stende) / Munningen
Lači 3 (Dzerbe) / Bärenhof
Lači 4 - 11 / Laatsch (Aizpute, Vainode, Remte, Bauske, Jekabpils, Subate)
Laciši / Tivoli
Lačkaji / Latschkay
Lačkalns / Braunsberg
Lačkrogs / Lahtsche
Lačplesis / Berghof
Lacudarze / Latzdarsen
Lačudarzs / Bärenfeld
Lačugabali / Latschgabol
Lačupe / Latsche
Lačupe 2 / Latschuppen
Lade / Ladenhof
Ladiki / Ladicken
Ladzani / Ladsen, Ladsan, Ladsany
Ladzas / Ladsen
Ladzere / Lahdsern
Lafonteines pomuiža, Bunka / Lafontaine, Funkenhof bei Baldohn
Lagaste / Lagesten
Lagsdini / Lagsdin
Lagzdene / Laxdienen, Laxdünen, Laxdinen
Lagzdieni / Laxden
Lagzdini / Lagsdin
Laicini / Laitzen
Laidas / Leitenberg
Laide 1,2 / Laiden, Leyden
Laides / Laiden, Latzen
Laidze / Laidsen
Laidzesciems / Laidsen, Latzenby, Laxdisehm
Laimnieki / Heimburg
Laipmeži / Labsirn
Laizani / Laisan
Laksi / Laxen
Lakši / Nachtigall
Lakši 2 / Laksche
Lakstene / Hohenheide
Lakstigalas / Laxtigallen
Laktas / Lakten
Lali / Cardinalshof
Lamani / Lemenen
Lambarte / Lambertshof, (+ -Kaiwe)
Lambrači / Lambertshof
Lamenieki / Lammeneek
Lami / Lahm, Lahmen
Lamiki / Lamicken
Lamini / Lievenhof, Lammingen
Lamsteri / Lamster
Lancenieki / Lantzen
Landskorona / Landskron
Landzani / Landsen
Landze / Landsen
Lane – Mežsardini / Lahnen, Lannen
Lang’iti / Langit
Langervaldes muiža / Langerwald
Langitis / Langit
Langseži / Langsehden
Langstini / Langseden
Langstini 2 (Riga) / Lanting
Lani / Altenburg
Lanka / Lankenhof
Lankas 1,2,3 / Lanken
Lankserde / Unter Langsehden
Lankseži / Langsehden
Lanmuiža / Lahnhof
Lanstupe / Lamsdorfshof, Lambsdorf
Lanti / Landsberg, Landshof
Lapas / Lappen
Lapati / Lapatten
Lapava / Lappau, Lapowo
Lapenes / Lappen
Lapeni / Lappen
Lapenieki / Lappeneek
Lapini / Pigau
Lapmežciems / Lapemesch, Lappemesch
Lapsas / Kronenberg
Lapsinu pomuiža / Fossenberg, Fossenbergen
Lapskalni / Lapskallen, Lapskaln
Lapukalni / Fuchsberg
Lasi / Lassen
Laši 2 , Lasenbeka / Lassenbeck (Daugavpils)
Laši 3,4 (Dundaga, Jekabpils) / Laschen
Laški / Laschky
Lašupe / Laschuppen
Latas / Carlottenberg
Latas 2 / Charlottenthal
Latevasciems / Latween
Latini / Latting
Latišonki / Latischenek, Latischenky
Latvases / Hohenbach
Latviešu Stiglava / Stiglau, Styglowo
Laubere / Laubern
Lauberti / Lobbert
Laucese / Latzenbeck, Lauze
Lauceses / Kalkuhnen
Lauči / Maisen, Maisendorf
Laucieni / Laudsen
Laucini / Feldhof (Dundaga)
Laucini 2,3 / Lautzing
Laucinieki / Lautzineek
Laudari / Lawder, Lauder
Laudona / Laudohn
Laugali / Peterhof
Laukaini / Feldhof
Laukesa / Lauzen
Laukese / Lautzen
Laukgali 1,2 / Laugall, Laukgallen
Lauki – Laukumuiža / Feldhof, Peterthal (Jelgava, Grinfelde)
Lauki 1- 5 / Feldhof
Laukmuiža 1 – 8 / Feldhof
Laukrugaji / Laukrugey
Lauksargi / Wildenstein
Lauku Jaunmuiža / Neuhof
Lauku Ruškaleva / Dugoruschkalewa
Laukuciems / Laukusem, Luggensem
Laukumuiža / Feldhof (Asupe)
Laulas / Laulen
Lauleni / Laulen
Laumani 1,2 / Laumannshof
Launagi / Lauenaggen
Launkalne / Launekaln
Launkalns / Horstenhof, Launekaln, Lauenkaln
Laurencene / Laurenzen
Lauri / Laurenhof
Laurini / Laurin
Lauru pomuiža / Laurenhof
Laurumuiža / Lorenzhof
Lautere / Lauternsee
Lauvas / Lauwen
Lauze / Laatsch
Lauzenieki / Lauseneek
Lauzes muiža (Medumi) / Lautzensee, ( + -Freudenholdhof, Fromholdshof , -Gotthardshof)
Lavačniki / Lawatschnik, Lawatschniky
Lavani / Lawen
Lavaskalni / Neuhof, Löwensberg
Lavide / Lowieden (+ -Kapiniza, Kapinnitz, -Odensee )
Lavieši / Luisenhof
Lavizes / Luisenhof
Laviži / Luisenhof
Lavizite / Luisenthal
Lavizmuiža / Luisenhof
Lavrovka / Laurowka
Lavruti / Laurut, Lawruty
Laža / Laschen (Neu- Mitt-)
Lazareva / Lazarhof, Lazarewa
Lažas / Laschen
Lazbergi / Fiandenberg, Fianden, Fiandenhof, Lahsberg
Lazda / Charlottenhof, Laxen, Lexden
Lazdani / Lasden
Lazdares / Lasdarren
Lazdas / Lahsden
Lazdini / Lasdin
Lazdini1,2 / Falkenstein
Lazdona / Lasdohn, (+- Ausin, - Klawen, -Plathe, -Pupohn, -Zaune)
Lazdukalni / Lasdokaln
Lazdukalni / Sickeln, Sieckeln
Lazdukalns / Johannenberg, Lasdokaln
Lazdumuiža / Lasdenhof
Lazeni / Lassen
Lēči / Atlitzen
Lecnieki / Lathnicken,, Leezeneeken
Leda / Lehden
Ledemane / Ledemannshof (+- Akkocht)
Ledini / Bergledding (Vecvirlauka)
Ledmane / Ledemannshof
Ledurga / Loddiger
Legeri / Legershof
Legernieki / Leggerneek
Legzdini / Landsberg 2
Legzdins / Landsberg
Legzdkalni / Landsberg
Leičuki / Leitschuk
Leimani / Leymann, Leimany L
Leimani 2 / Nervensberg, Nerwensberg (Cesis)
Leini / Leyne
Leinieki / Leineek
Leinumi / Leinum
Leisi / Laisberg
Leiši / Leischen
Leitani / Dambern
Leitani 2 / Leitenhof
Leititis 1,2 / Leitit
Lejas / Alaushof
Lejas / Aldepten (Dundaga)
Lejas 2 / Leyen
Lejas 3 / Berghof
Lejas Podniki / Gross Podnik
Lejas Rojas / Gross Rojen
Lejasančupani / Spunschan, Spunschany
Lejasbranti / Brandhof
Lejasciems / Aahof 2, (+-Leiske, -Pirtsmuischa)
Lejasdinki / Grossdinke
Lejasdiriki / Gross Diricken
Lejašenini / Lennenschöning
Lejasgugi / Kakaul
Lejaskukeni / Alt Skutken
Lejasmicini / Meschjahn
Lejasmuiža / Musten, Müsten
Lejasmuiža 2 / Neuhof (Krimulda)
Lejasmuiža 3 / Niederhof (Raulda)
Lejasnieki / Lejasneek
Lejasozoli / Osel
Lejaspipari / Gross Pipper
Lejasšautini / Gross Schauting
Lejasšenini / Gross Schöning
Lejasškinki / Grossschkinken
Lejasstimuli / Gross Stimmul
Lejasstrazdi / Gross Heiden
Lejastimuli / Temmul
Lejastrapene / Gross Trapehn
Lejasulas / Neu Sullen
Lejasvanagi / Gross Wannag
Lejasžeguri / Gross Schegurren
Lejciemi / Leisem
Lejciems / Legensem
Lejias / Lias
Lejias Derkšni / Dammenhof
Lejiasmaja / Leijas, Leiershof
Lejini / Lein, Leiny
Lejnieki / Buschof
Lejnieki 2 / Ulrici (Dundaga)
Lejnieki 3,4 / Leyneek (Dunalka)
Lejsvenieki / Pippar
Lejzvejnieki / Gresten (Rozes)
Lekši / Lexten
Lekšij / Leksche
Lekstes / Lexten
Lekšu gals / Lexten
Leli / Lellen, Lely
Leltani / Schlossberg
Lembis / Lembe
Lemešava / Lemeschau, Lemeschowa
Lemesi / Lemessen
Lemki / Lemke
Lempji / Lempe
Lemškalni / Lemschkaln
Lemzere / Lemsern
Lenas / Lenex, Lehnen
Lenči / Lenzenhof
Lenčkule / Lensküll
Lendza / Lendsein, Lendseiny, Linzeis, Linzeisch, Linzeischy
Lendži / Lendschen
Lene / Helenenhof
Lenesmuiža / Helenenhof
Lengmani / Langmann
Leni 1,2 / Lehnen
Lepenieki / Lehpen, Lepen
Lepicas / Heiligenberg
Leščinski / Leschtschinsky
Lesini / Lessing
Leškuti / Leschkutten
Lestene / Lesten
Letes / Letten
Letla / Lettel
Leudži / Lewedschen
Leveni / Lewen
Leveste / Lewest
Libagi / Liptshausen, Liptshusen
Libani / Libhan, Libarn
Libarti / Libbartshof
Libe / Liebe
Libenes / Lihben
Liberts / Libbirtshof
Libieši / Libben
Libieši 1,2 / Lübeck
Libietis / Adeneck
Libini / Libben, Libbin
Liburi / Liehbur
Lice / Lihzen
Licentes muiža, Lizeni / Lizentenhof
Liči / Lihze
Liči 2,3 / Litsche
Liciems / Elisabethhof, Lischen
Licieši / Litzeesch
Licis / Lietzen
Ličkalni / Lihzegall
Licnieki / Elisenhof
Ličupe / Drachenfels
Ličupe 2 / Lihtz
Ličupe 3 / Lietzenkrug
Lidaces / Lihdatz
Lidere / Lüdern
Lidumi 1-3 / Lihdum
Lidumnieki / Lihdumneek
Lidumnieki 2 / Sabolotije
Lidzi / Lidsen
Lidzibas / Lidsiben
Liedes / Lieden
Liedeskrogs / Ledehof
Liedikas / Ledicken
Liediki / Ledicken
Liedskalnini / Leedenberg
Liedulieti / Liedulliet
Liegi 1,2 / Leegen
Lieknas / Weidenburg
Lieknini / Leeknin
Liel Puderi / Gross Pudder
Liela muiža / Essenhof, Krüdenerhof, (+-Kioge, -Marienthal )
Liela Pikova / Grossnikelshof, Nikowo, Pikau, Pikowa, Pikowo
Lielamuiža (Riga) / Gothanshof
Lielapgulde // Grossapgulden
Lielapsaujas / Apsau
Lielasala / Leelsals
Lielauce / Gross-Autz
Lielauces saimn / Mittelhof
Lielbarbele / Gross Barbern, (+-Weisshof )
Lielbate / Gross Bahten
Lielberkene / Gross Berken
Lielberze / Gross Bersen
Lielblidene / Gross Blieden, (+-Ottenhof )
Lielborni / Gross Born
Lielcešas / Gross Zeschen
Lielciecere / Gross Zezern
Lieldirda / Gross Dirden
Lieldroga / Gross Drogen
Lieldupli / Gross Duppeln
Lieldzelda / Grossselden, Grossdselden
Lieldzerkali / Grossdserkallen
Lieldzerve / Gross Dserwen, (+ -Zelden )
Liele Luni / Grossluhne
Lieleleja / Elley-Schloss
Lielezere / Gross Essern
Lielfridriki / Gross Friedrichshof
Lielgantiški / Gross Hansischek, Gross Hansischki
Lielgrošli / Grossgroschel
Lielie Kručiniški / Grosskrutschinischek, Grosskrutschinischky
Lielie Lauderi / Grosslaudar, Lawdar
Lielie Suveizdi / Gross-Suweist
Lielirbe / Gross Irben
Lielivande / Gross Iwanden
Lieljumprava / Gross Jungfernhof, (+ -Skotel, Schotel )
Lieljumpravamuiža / Gross Jungfernhof
Lielkali / Preekaln
Lielkalinini / Gross Kalning
Lielkangru muiža, Lielkangari / Gross Kangern
Lielkrievini / Gross Kreewin
Lielkujkuli / Grossklick
Lielkuleni / Degahlen
Lielkupji / Grosskuppe
Liellaši / Grosslassen
Liellaudari / Grosslaudor
Liellauki / Feldhof, Feldthoff
Liellaukumuiža / Gross Feldhof
Liellustes / Julenhof
Lielmediševa / Grossmedischewa, Grossmedischewo
Lielmemele / Gross Memelhof, - Memell
Lielmeži / Buschhof
Lielmeži / Grosswaldhof
Lielmežnieki / Grossmeschneek
Lielneikeni / Gross Neiken
Lielpace / Pahzen
Lielplatone / Gross-Platon, (+ -Feldhof)
Lielplepij / Lielpleppe
Lielpopis / Poop, Pope
Lielpuderi / Grosspudder
Lielpurvi / Grosspurw
Lielpurvs / Purlaur
Lielreves / Gross Rewendorf
Liels Pramu / Usingen, Resthof
Lielsalija / Gross Sahlingen
Lielsalve / Gross Salwen
Lielsatiki / Gross Satticken
Lielsenu / Gross Sehngen
Lielsesava / Gross Sessau
Lielsimalas / Gross Zimallen
Lielslokas / Gross Schloken
Lielstape / Appeltheen
Lielstapeles / Gross Stappelen
Lielstraupe / Groß-Rop, Roop
Lielsunakste / Gross Sonnaxt
Lielsvirkale / Gross Sworkaln
Lielsvitene / Schwitten
Lieltauceni / Gross Tautzen
Lieltirumi / Gross Tirum
Lieltuči / Grosstutsch, Grosstutschy
Lielupe / Waldförsterei, Waldförstereihof
Lielvaiceni / Gross Weitzen
Lielvarde / Lennewaden
Lielvarve / Warwen, (+-Neuhof )
Lielvirbi / Gross-Würben, Gross Wirben
Lielvircava / Gross Würzau, (+-Glückshof)
Lielzalve / Gross Salwen
Lienuzi / Linus
Liepa / Lindenhof
Liepa 1,2 / Lindenhof
Liepaja / Libau, (+-Birsine, -Raswen)
Liepaja / Lieppay
Liepari / Lieparnhof, Lepern
Liepari 2 / Lieppar
Lieparmuiža / Endenhof, + Malgussen
Liepas / Leepe
Liepas 10 / Lindenhof (Kekava)
Liepas 2 / Leepen (Jaunpils)
Liepas 3 / Liepen
Liepas 4 / Lindenfeld (Lielvircava)
Liepas 5-7 / Lindenhof (Šedere, Liepaja, Rava)
Liepas 8 / Sophienkrug (Valmiera)
Liepas 9 / Neuhof (Saldus)
Liepdegumi / Lipedeggum
Liepene / Lepen
Liepene 2 / Leppenhof, Leppinghof
Liepenites / Lieppenith
Liepicas / Mengen
Liepieni / Lepeln
Liepini 1- 4 / Lieping
Liepkalni / Leepekaln, Linden
Liepkalns / Lindenberg
Lieplejas / Lindenhof
Liepmuiža 1,2 / Lindenhof
Liepni / Leepen
Liepnieki / Liepneek
Liepno / Lippen, Lipna
Liepsalas / Leepsall
Liepsalis / Leepsal
Liepukalns / Leepekaln
Liepuklani / Lipokaln
Liepupes / Pernigel 2
Liepupes muiža, Meke / Pernigel
Liepuri / Schädelhof
Lieškenieki / Lesken
Liezere / Lösern
Liga / Liegenhof
Ligatne / Ligat, Lighat
Ligciems / Ligen
Ligeri / Ligger
Ligniški / Lignischek
Ligo / Lihgo
Ligotni / Ligotten
Ligute / Ligutten, Liendahl, Lienthal, Lyndale (auch Vecpils), (+ Madessen o Madeisse, - Klein Durben)
Liguti / Ligutten
Ligzdini / Ligstin
Lijograde / Liagrad
Likalni / Likaln
Likeri 2 / Lickern
Likerti / Klinthof
Liki / Loken
Liknas / Linkenhof
Liksna / Alexna, Lixna, Lisna, Lisno
Liksteni / Lixten
Likumu muiža , Stablinetes / Stabliten
Likupe / Licopbach
Lilaste / Lilast
Lilekuleni / Grosskullen
Liles / Lilienberg
Lilles / Lillshof, Lenehof
Limbas / Lindenbach
Limbaži / Lemsal, (+-Karahof)
Limbužas / Limbuschen
Limšeni / Limschen
Linaji / Annenthal
Linaji / Sellin, Rutenberg
Linava / Talkowa, Talkau
Linde – Birzgale / Linden-Birsgallen
Lindes / Lindenberg
Linejs / Woldeck
Lingi / Lingen
Lintes / LIndenhof
Lintopiški / Lintopischek
Lipa / Gross Liepen
Lipaiki / Lippaiken
Lipas muiža / Lippen, Lippe
Lipemuiža / Linden
Lipenieki (Norini) / Liepneek
Lipiniški / Lipinischek, Lipinischky
Liplanti / Liebenland
Lipši / Weidenhof
Lipsrtukrogs / Lipsten
Lipsti / Klein Friedrichshof
Lipsti 2 / Lipst
Lipšukalns / Lipskaln
Lipuški / Wolkenberg, Lipuschek, Lipuschky
Liskaki / Liskak L
Liskas / Lischen
Lismuiža / Lisettenhof
Litavniki / Littaunik, Littowniky
Litene / Lettin, Lettinshof, Lettien, Littin
Litenites pomuiža / Helenenhof
Litvjaki / Litwak
Liuki / Ljuk
Liupes / Lüppen
Livani / Liwenhof, Lievenhof
Livberze / Liwen – Bersen, Lievenbersen 1,2, -Grosser Hof
Liveni / Liwen
Lives / Webershof
Livi / Kallenhof (+– Livengemeinde)
Livu / Livengemeinde
Livzenieki / Liwseneek
Livzi / Liwsen
Lizatava / Lisettenhof
Lizbete / Lisettenhof
Lizdeni / Lisden
Lizdiki / Lisdik
Lize / Lissenhof, (+-Idrol)
Lizes 1,2 / Elisenhof
Lizespats / Adsel-Post
Lizums / Lysohm, Lisohn, Lysohn, Lisohnshof
Lobene / Helenenstein
Lobergi / Blumbergshof
Lobiri / Lobir
Lobovka / Lobowka
Locglava / Lotzglau, Lotzglowo
Loči / Lotsch
Loči / Peterhof
Lociki / Lotzik
Lodani / Lohdan, Ljodan, Ljodany
Lode / Lohde (Cesis)
Lode 2 - 5 / Lohdenhof, Wolfshof, Thihlen, Tilendorf, -Klugge
Lode 6 (Valga) / Metzküll
Lodini 1,2 / Lohding
Lodnieki / Sellden, Zelloden, Czallohden
Lodnieki 2 / Lodneek (Ventspils)
Lodzini / Lille
Lodzini / Lodenhof
Lodzini 2 / Abbol
Lodzini 3 / Lutsehm
Lodzini 5 / Lodsin
Lofelta muiža / Lohfeldshof
Logini / Login
Loja / Hisegall
Lokas pomuiža / Lokkenhof
Lokasleja / Lokkenthal
Lokmani / Lokmann
Lolas / Lohle
Loli / Lel, Lely
Lomi / Lom, Lomy
Lonaste / Lohnste
Lone / Lohnen, Lunen
Lopatinski / Lopatinsky, Lapatinsky
Lopvagares / Blumenfeldt
Loranča pomuiža / Lorenz
Lorenči / Lohrentz
Lors / Lohr
Lorupmuiža / Kronenberg, Gickinshof, Wilderhusen, (+-Silliak)
Losdova / Losdau, Losdowa
Losi / Los
Lotenieki / Charlottenhof
Lotij / Lotj, Lotey
Lottes muiža / Charlottenhof
Lovuški / Lowuschek, Lowuschky
Luba / Lubben
Lubana / Lubahn
Lubanieši / Altbewershof
Lube / Eckendorf
Lubejas / Marienburg, Lubey, Lubbey, Lubbein, Lubeihof
Lubenieki 1,2 / Lubbeneecken
Lube-Oši / Lubben-Oschen
Lubezere / Lubb-Essern
Lubi / LKubbenhof
Lubiki / Lubicken
Lubuži / Lubusch
Lucini / Lutzing
Ludiki / Luddicken
Ludini / Luhding
Ludrini / Luttringen
Ludrinupils / Luttringenburg
Ludviki / Ludwigstein
Ludvikova / Ludwigstein
Ludvinavas / Ludwinowo, Ludwinau
Ludza / Ludsen
Ludzas saimn / Selskau, Selskowa
Ludzi / Ludse, Kleinrohde
Ludzi 2 / Luhdsen (Stamariena)
Ludzini / Ludsing
Lugaži / Luhde, -Superen
Lugaži 2 / Gluhde
Luikas / Loiken
Lujani / Lujen
Lukaiši / Luhkait
Lukas / Licenthof – Lucken
Luke / Grosshof – Luhde
Lukeniški / Lukenischek
Lukeniški / Lukenischek, Lukenischky
Luki 2 / Johannshof
Luki 3 / Engelau (Pampali)
Luki 4 / Talegen, Talegge (alsunga)
Lukini / Kämerkrug
Lukini 2 / Karlshof (Nekene)
Lukne / Luknen, Luckeneck, Skogwart
Lukni / Kayserling
Lukni 2 / Sackenhof
Lukšava / Lukschau, Lukschewa
Lukšti / Lugsten
Lukuži / Lukusch
Lulas / Lullum
Luleni / Lulen
Lumeni / Sulla an der Ewst
Lungas / Lungen
Luni / Luhne
Lunti / Lundthof
Luša / Lossenbeck, Lossenbeke
Luse / Luzhof
Luši 1 / Luxenhof (Jaunlaicene)
Luši 2 / Waldenhalle
Luši 3 (Liepaja) / Lutzenhof
Luši 4 (Windau fluss) / Luschhof, Allangen
Lusmuiža / Ottenhof
Lustberga / Lustberg
Luste / Friedrichslust
Lustes / Lusthof
Luterbozes / Sabeggen
Luteri / Lithershof
Lutinani / Luttinen
Lutrini / Luttringen
Luturmuiža / Adsel-Luttershof
Luzdi / Lustein
Luzinieki / Lusinik
Lužna 1 / Fissen
Lužna 2/ Samel
Lužna 3 / Luhschen
Luznava / Lussenau

Mačani / Matschen
Macite / Luttershof 2
Macites / Mazitten
Madliena / Sissegal
Madoni / Modohn
Maelgeni / Maelgen
Magazinas / Magazinen
Magiši / Knorringen
Magonas / Perlhof
Magoni / Magohn
Magzinas muiža / Magazinhof
Magzinieki / Neuhof
Maijupe / Mayuppen
Maikunas / Waidkuhnen
Mailes / Mailen
MaišeĮi / Aahof
Majiupe / Marienhof
Majori / Majorenhof
Makeši / Makeschen
Maki / Macke
Makonkalns / Wolkenberg
Makonpils / Wolkenburg
Makšinava / Makschinau, Makschinowa
Makstenieki / Maksteneek
Makuži / Makkusch
Mala muiža / Mahlemuische
Malakalni / Mahlupkaln
Malakalns / Mühlenberg, Mahlekaln
Malci / Mahltzen
Maldi / Malden
Maldoni / Maldohn
Maldupe / Saulhof
Malejas / Mahley
Malejas pomuiža / Mahlei
Maleji / Mahlejen
Malejias / Mahley
Mali / Mahlenhof, Eschenhof
Maliena / Mallehnen
Malinava / Malinowka, Malinau
Malini / Mühlenhof
Malinovka 1,2 / Malinauken, Malinowka
Malinš / Mahlsemneek
Mališeva / Malischewo
Malkalni 1,2 / Mahlekaln, Mühlberg, Malkaln
Malkalni 3 / Malekaln (Cirsti)
Malkalni 4 / Melibor
Malkani 5 / Malken
Malmuiža / Amalienhof (Vaidava)
Malmuiža 2 / Mahlemuische
Malnava / Malnau, Malnawa, Melnau, Melnawa
Malnieki / Malneek
Malpils / Lemburg, (+ - Giste, -Ruika)
Malta / Malta
Maltas Trupi / Trupp
Maltečka / Maltahof, Maltetschka
Maltenieki / Weisshof
Malu muiža / Mühlenteich, Mahlemuische (Tukums)
Malu muiža 2, Mali / Mahlenhof ( Gulbene)
Malukrogs / Malenkrug
Malumuiža / Mühlhof, Malemuisch, Malumoische, Malemuische
Malupe / Mahlup, Mallup, Malup, (+ - Sossan)
Malupes / Malluppen
Malupes pomuiža / Prolenau
Malupji / Malluppe
Malusala / Akmisalisch
Malutki / Dünheim
Malvinas / Malwinen
Malvines, Malvine / Malwinenhof
Malzkalni / Malskaln
Malzubi / Pyldahof, Malsub, Malsuby
Malzubri / Malsubbern
Mamulnieki / Mammulneek, Mammulnik, Mamulnek
Manazile / Mon Astyle, Höffchen
Mandaugas / Mandaugen
Mangali / Magnushof
Mangali 2 / Blaudneck
Mangali 3 / Mangal (Aizpute)
Mangali 4 / Mangall (Kalnciems)
Mangalsala / Magnusholm
Mangene / Mangen
Mantinieki / Manteneek
Mara / Marren
Maracevo / Maratschewo
Marceni / Mahrzenhof
Marciena / Martzen
Marcina / Marzingshof
Marcinieki / Sedsern
Mare 1,2 / Marienhof
Margine / Mariannenhof
Mariampole / Mariampol
Mariengofa pomuiža / Marienhof
Marientale / Marienthal
Marijas 1 - 3 / Marienhof
Marijasmuiža / Marienhof
Marijasskola / Marienschule, Schulenberg
Marijkalns 2 / Marienberg
Marijkalns, Marijkalna pomuiža / Marienberg
Marijnieki / Marienhof
Marimontas / Marimont, Marienberg, Mariae Mons
Marinas, Marini / Marienhof
Marini / Marienhof
Marini 2 / Maring (Spare)
Marinkalns / Marienstein
Marinmuiža / Marienhof
Marinova / Marienhof
Marinzeja / Mariensee
Marjampoles / Mariampol
Marjikalna pomuiža / Mayerkaln
Markalne / Fianden
Markava / Markau, Markhof
Markitani / Margittenhof
Markudani / Markgrafen
Marsneni / Mahrzen, Marzenhof
Martekalns / Martenberg
Martini / Martinshof
Martuzani / Martusan, Martusany
Martuziški / Martusischek, Martusischky
Marupe / Lindenruh
Marupe 2 / Portenhof
Maruška / Maruschken
Masidi / Masiden
Maskas / Maschen
Maskvina / Maskwin, Maskwino
Maslova / Ockern
Massani / Massan
Masti / Maast
Mastini / Masting
Mastradiški / Mastradischek, Mastradischky
Masuli / Austring
Materi / Matern, Maternostra, Meterost
Materi 2 / Matern, Mutter
Matisene / Beyenhof, Sankt Matthias
Matiši / Sankt Matthäi, St. Matthiae
Matiši 2 / Matthis (Daugagriva)
Matkule / Matkuln
Matras / Matern
Matulaniški / Matulanischek, Matulanischki
Matuli / Matul, Matuly
Matuliški / Schnellenstein, Matulischek
Mauceji / Mautzey
Mauri / Mauren, + Sallingen
Maurini / Maurin
Maz Rundale / Klein Ruhenthal
Maza Grizina / Kleingrissin, Kleingrisina
Maza Žogotova / Klein Schogottau, Schogottowo
Mazalaukumuiža / Klein Feldhof
Mazamuiža / Klein Jungfernhof
Mazamuiža 2 / Klein Kikkurn
Mazandinava / Kleinandinau-Kleinandinowo
Mazapgulde / Kleinabgulden
Mazarini / Budsen
Mažavas / Schadding, Schadingen
Mazbakuli / Klein Bakul
Mazbarbele / Klein Barbern
Mazberkene / Klein Berken
Mazberstele / Klein Bersteln, Neuenhau
Mazberze 1,2 / Klein Bersen
Mazbikste / Klein Bixten
Mazbikstene / Klein Bixten
Mazbitari / Klein Bittar, Klein Bittern
Mazblidene / Klein Blieden
Mazbojas / Klein Bojen, Bojendorf
Mazborne / Klein Born
Mazbrenguli / Klein Wrangelshof
Mazbrizule / Kleinbresilgen
Mazbrukna / Klein Brucken
Mazbuti / Masbutenhof, Masbut, Masbuten, Masbot
Mazčabas / Klein Tschabben
Mazcerkste / Klein Zerxten
Mazciecere / Klein Zezern
Mazdama / Klein Dahmen
Mazdamas pomuiža / Klein Dammenhof
Mazdirda / Klein Dirden
Mazdrivini / Kleindriwingen
Mazdroga / Klein Drogen
Mazdupli / Klein Duppeln
Mazduras / Klein Duhren
Mazdursupe / Klein Dursuppen
Mazdzelda / Kleinselden, Kleindselden
Mazdzerve / Klein Dserwen
Mazeleja / Klein Elley
Mazelejas ferma / Farm Elley
Mazeri / Muggerkaul
Mazgantiški / Hansischek, Hansischki
Mazgavieze / Klein Gawesen
Mazgerini / Friedrichshof
Mažgerini / Sillen
Mazgi / Mahsgen
Mazgramzda / Klein Gramsden
Mazilmaja / Klein Ilmagen
Mazimanta / Gross Memelhof
Mazirbe / Klein Irben
Mazivande / Klein IWanden
Mazjumprava / Klein Jungfernhof
Mazjumpravamuiža / Klein Jungfernhof
Mazkalnjani / Friedrichsberg
Mazkapunas / Klein Kappunen
Mazkiegeli / Klein Kegeln
Mazkirbi / Vogelsang
Maz-Kokini / Klein-Kokin
Mazkrute / Klein Kruthen
Mazkruts / Klein Kruten
Mazlamini / Lammingen
Mazlangseži / Klein Langsehden
Mazlani / Klein Lahnen
Mazlaši – Krilaši / Klein Lassen
Mazlauki / Frankensessau
Mazlaža / Klein Laschen
Mazlevski / Mühlhof , Maslowsky
Mazlipa / Klein Liepen
Mazmedze / Klein Medsen
Mazmeirani / Klein Meiran
Mazmelki / Heidekamp
Mazmežotne / Klein Mesoten
Mazmuiža 2 / Klein Lenzenhof (Lenči)
Mazmuižnieki / Klein Feldhof
Mazmuški / Klein Muschen
Mažneni / Maschenen
Mazozoli / Klein Oselshof, Ohselshof
Mazozoli 2 / Ohsol (Gaiki)
Mazpace / Klein Pahzen
Mazpadure / Klein Paddern
Mazpakrata / Klein Pankraziushof
Mazpakuli / Dannenthal
Mazpalas / Klein Pallen, Klein Pahlen
Mazpaplaka / Klein Paplacken
Mazpentas / Klein Penten
Mazpintes / Klein Pinten
Mazplani / Klein Plahnen
Mazplatone / Klein Platon
Mazplieni / Klein Plönen
Mazpograniči / Pogranitschny
Mazpuderi / Puder, Pudery
Mazpujati / Kleinpujat
Mazpurves / Klein Purwen
Mazrenda / Klein Rönnen
Mazreves / Klein Rewendorf
Mazrigi / Reggen
Mazrindzele / Klein Rindseln
Mazroni / Klein Rohn
Mazruki 1,2 / Kleinrucken
Mazsalace / Salisburg
Mazsalve / Klein Salwen
Mazsante / Klein Santen
Mazsaule / Klein Rahden
Mazseni / Klein Sehnjen, Kleinschangen
Mazsermite / Klein Sergemiten
Mazsesava / Klein Sessau
Mazskatri / Klein Schattern
Mazškietnieki / Georgendorf
Mazslate / Klein Schlottenhof
Mazsmarde / Klein Schmarden
Mazsmikši / Smixten
Mazspare / Klein Spahren
Mazspirgus / Klein Spirgen
Mazstende / Klein Stenden
Mazstraupe / Klein-Rop, Roop - Baikaln
Mazstrazde / Klein Strasden
Mazstroki / Klein Strocken
Mazsunakste / Klein Sonnaxt
Mazsusejas / Klei Sussey
Mazsvetite / Schwethof
Mazsvirkale / Klein Swirkaln
Mazsvitene / Klein Schwitten
Maztaši / Klein Telsen
Maztauceni / Klain Tauzen
Maztilgali / Klein Tilgall, Klein Tilgallen
Maztiši / Klein Tischen Kleintischhof
Maztrekni / Klein Trecken
Mazvanga / Klain Wangen
Mazvarmsata / Alt Wormsaten
Mazvarve / Klein Warwen
Mazvegi / Klein Weggen
Mazvelde / Klein Welden
Mazvilce / Klein Wilzen
Mazvimbari / Klein Wimbern
Mazvirbi / Klein- Würben, Klein Wirben
Mazvišli / Klein Wischeln
Mazzalve / Klein Salwen
Mazzante / Klein Santen
Mazzelčava / Seltschewa
Mazzeperi / Klein Sepern
Mazzolava / Klein Roloff
Medeni / Meddenhof
Mediai / Mehsit
Medilas / Medillen
Medini / Medden, Medni, Medne
Medne / Medden
Medni / Auerhof bei Stommersee (Stamariena)
Medni / Feden (Kandava)
Medni 2 / Medden (Auce)
Medni 3 / Milden
Medni 4-11 / Medden
Mednieki / Medneek
Mednieki / Mettenküll
Mednieki 2 / Warenhof
Mednieki 4,5 / Medneek
Mednieku Majas / Jägerhausen, Gotthilfeshein, Saulit
Mednukalns / Meddenkaln
Mednusala / Meddensal
Medulaji / Mahlais
Medumi / Meddumhof
Medummuiža / Wittwenhof
Medze / Medsen
Medzula, Medzilas / Meselau, Meezlen, Meslau hoaff,
Medzulas / Meselau – Ahdin
Meg’ites / Megitten
Megeri / Hummelsdorf, Hummelzeem, Hummelby
Megras / Grosshof
Meidari / Meidarn
Meija / Meyen
Meijas / Abelgunde, Öbelgunde
Meikali / Meykal
Meikšami / Melkschen, Meikscheny
Meinarta muiža / Meinhartshof
Meiniki / Meinicke
Meirani 1 / Sophienshöhe
Meirani 2 / Meiran
Meireni / Meiren
Meiriške / Meirischken
Meiriški / Meyrischken
Meiši / Meisch
Mejias / Maihof, (+- Roprode, -Welling)
Mejias 2 (Lielceceri) / Meidaggen
Mejias3 (Grenci) / Meyhof, Pambakar, Meya
Mejiermuiža / Meyershof
Mejtene / Medden, Medem, Meiten
Meke / Pernigel 2
Meki / Mecke
Melanderis / Mellander
Melbarži / Neuwelcke
Melbikši / Rumbenhof
Meldera muiža / Möllershöffchen
Melderes / Meldern
Melderi / Milder
Melderi 2 / Miglan
Melderi 3 / Meldern
Meldzere / Meldsern
Melkali / Berghof
Melkalni / Mellekaln
Melkerti / Melkert
Melki / Melken, Melk
Melki 2 / Vogelsberg
Mellači / Mellatsch
Melleiskisis / Mellekiess
Melli / Melle
Mellupji / Melluppe
Mellupluki / Mellup, Melluppen , Rudenburg
Melluži 1 / Karlsbad, Carlsbad
Melmuguris / Melmugur
Melna Dukstigala / Duxtigal, Mellna
Melnais Dukstigals / Tschorna, Tschornaja
Melnassalas / Melnsallen
Melngalvji 1,2 / Mellegalwe, Mengden
Melnica / Melnitz, Melnitza
Melnsils / Mellesille, Mellesill
Melnupe / Schwarzbach
Melnupes / Memküll
Melnupji / Melnuppen
Melpuri / Melpurn
Melteni / Melten
Memele / Memelhof
Memeles / Memelhof
Mendes / Menden
Mengele / Altenwoga
Mengeni / Mangen
Mengi / Mengen
Menki / Menkendorf, Munkendorf
Mentes / Menten
Mercendarbe / Merzendorf, Disterlau
Merdzene 1/ Mersen
Merdzene 2 / Michalowa, Michalow, Michelau, Merdsin L
Meri / Mehrhof, (+ - Brückeneichen)
Meri 2 / Mehrshof
Merieni / Marienberg 2
Merini / Merring
Merkekalns / Nerks
Merkela muiža / Merkelshof, Depkenshof
Merkeli / Merkelshof, Fossenhagen
Mernieki / Merneek
Mersrags / Markgrafen, Margrawen
Mesli / Karlsberg
Mesozene / Schozen, Mesozen
Mesterumuiža / Mester
Mestri / Mestern
Metaka / Metackshof, Mättagshåff
Metari / Mettarn
Metras / Mettern
Metri / Weldringen, Wendringen
Metriena / Odsen
Metumi / Mettum
Meža Erini / Erin
Mežagas / Meschagen
Mežaine / Moorwalde (Kuldiga)
Mežaini / Meschain
Mežakekeli / Meschekorb
Mežales / Meeschallen
Mežamuiža 7 / Waldhof
Mežamuiža 1 / Löwenruh, Meschamuischa, Buschhof (Koknuse)
Mežamuiža 2 / Klopmannshof, Wallhof
Mežamuiža 3 / Klein-Buschhof (Dobele)
Mežamuiža 4 / Grenzhof 2 (Jelgava), -Davidshof
Mežamuiža 5 / Eichholm-Forstei (Meirani)
Mežamuiža 6 / Werben (Kuldiga)
Mežancani / Meschantzen
Mežandrievi / Wahrlens
Mežaparks / Alexandershöhe (+ - Kaiserwald
Mežaraupes / Mescherbach, Mescheruppen
Mežares / Waldförsterei
Mežares 2 / Wallhof
Mežarijas / Mescharey
Mežbaloži / Meschballoschen
Mežbenkavas / Doblen (+ – Bankaushof)
Mežbielas / Blatgaln, Blatgallen
Mežciemi / Waldhof
Mežciems (Riga) / Burchardshof
Mežciems / Waldheim bei Dünaburg
Mežciems 3 (Jelgava) / Walddorf, Meschenzeem
Mežcirponi / Meschzirponen
Meždakstes / Kol. Helfreichshof
Meždamnieki / Thiergarten
Meždarzi / Meeschdarsen
Meždrijas / Meschdrey
Meženieki / Mescheneeken
Mežerniki / Meschernik
Meževo / Meschewo
Mežgailis / Meschgail
Mežgale / Mesgallen
Mežgali / Waldau (Nikrace)
Mežgali 2,3 / Meeschgall
Mežgravas / Mooshof
Meži / Meeschen, Pretzemes, Pretzenmees
Mežildzeres / Meschilsern
Mežini / Christinen, Christin
Mežini 2,3 / Meeschin
Mežini 4 / Marien
Mežinieki / Mescheneeken
Meziši / Misit
Mežkadaga / Luisenlust
Mežkleivas / Hoflage
Mežkokti / Meschkokten
Mežlaiskumi / Wassaraud
Mežlode / Lohden
Mežmali / Novadland (Cirava)
Mežmali 2 / Waldmühlenhof
Mežmali 3 / Karolinenhof (Dzerbene)
Mežmali 4-7 / Meeschmahl, Waldmühlenhof (Rujena)
Mežmuiža / Grenzhof
Mežmuiža 2 (Lielstraupe) / Löwenwolde
Mežmuiža 3 (Vainode) / Forstheim
Mežmuiža 4 / Meschmuische (Puse)
Mežmuiža 5 / Tannenfeld (Nogale)
Mežmuiža 6 / Vahrenhorst (Grobina)
Mežmuiža 7 / Forstei /Vijciems)
Mežnieciba / Meschnitziben, Mesbohn
Mežnieki / Meschneek
Mežotne / Mesoten, (+ - Cheppul
Mežratites / Gromalt
Mežrijas / Meeschgriwen
Mežrugaji / Angelen
Mežsargi / Heidefeld
Mežšauts / Meschaut
Mežsetas / Suden, Sudden
Mežsilieši / Meschensillesch
Mežskanuli / Meeschskannul
Mežstrauti / Meschenstrauten
Mežtakas / Meeschtaken
Mežupe / Meschuppen
Mežvidi / Katharinenhof (Iecava)
Mežvidi 2,3 / Langerwald
Mežvidi I / Meeschwid
Mežvidi II / Meeschwid
Mezzelcava / Seltschawa
Mežziles / Meschensillen
Michalovščižna / Mihalowzyna, Michalowitz
Mickas / Ebsern
Mičkeni / Mitschken
Midzeni / Midsen
Mieguze / Megussen
Miekas / Mückenhof
Mierciems / Mollhausen
Mierini / Kohrenhof (Rauna)
Mierini 1,2 / Miering
Mierlauki / Friedholm
Miešteli / Mischtel
Miesti / Pihlemeest
Miežaji / Mieschay
Miezaji / Missay
Miezitene / Meesit
Miglani / Miglahn
Miglenieki / Migglenek
Mijaškini / Mjaschkini
Mikalka / Michalka
Mikas / Mückenhof
Mikelani / Michaelsberg
Mikeli / Michaelshof
Mikelkalni / Michaelsberg
Mikeltornis / Pissen, Michaelsturn
Mikites / Mikitten
Miklava / Michalka
Mikšeni / Mikschen, Mjeikschina, Mjekschine
Mikuli / Michaelshof
Mildini / Milden
Milgravis / Mühlgraben
Mili / Millsdorf
Milite / Neuhall
Milka / Christin
Milka / Milkenberg
Milšji / Milsche
Miltini / Altona
Miltini 2,3 / Milting
Miltkalni / Mildkaln
Miltukalni / Miltoklan
Milzkalne / Schlockenbeck 1
Mimani / Mimian
Minde / Münde
Mines / Wilhelminenhof
Minini / Minin, Mininy
Mirlejas / Mirlegen
Mirnyj / Kuwra, Kira
Misa / Klein Misshof, Misshof, Missholm
Misa 2 / Kron-Misshof
Misas / Missen
Misini / Missing
Miškoni / Mischkon, Mischkony
Mišleri / Schadenhof
Mitenieki / Mitteneeck
Mizas / Mise
Mizeni / Missen
Mocenieki / Motzeneek
Modes / Mohden am Mehrbach
Monbiži / Monbijou
Mordangas / Mordangen
More / Moritzberg
Moreni / Sternhof
Moreskalns / Moritzberg
Mori / Murremois, Muhremois
Morkalni / Moritzberg
Morozauka / Morosowga, Morozowka
Morozovka / Morosowka
Moste / Musten, Müsten
Mostene / Mohsten
Motrina / Frauenheim
Mozališki / Mosalischek
Mozinki / Mosinek
Mucenieki / Frauenhof
Mucenieki / Mojen, Mojahn
Mucenieki / Mutzeneek
Mucenieks / Musseneck, Muzzeneek
Mucinas / Mutzingen
Mucini / Mutzing
Mucinsala / Mutzinsall
Muhi / Muchen
Muiža / Hof
Muižaraji / Muischaraj
Muižciemi / Muischzem, Mildenburg, Löringhof
Muižciems / Muischesem, Muisezem
Muižciems 2 (Gaiki) / Muischazeem-Neuhof
Muižkalni / Riwenhof
Muižkalns / Lindenhof bei Kadfer
Muižnieki / Lauterbach, Muischneck, Muischenniki
Muižnieki / Muischennik
Muižnieki 2 / Grawenhof, Grafenhof (Riga)
Muižnieki 3 (Launkalns) / Gunschemuische
Muižnieki 4 (Gatarta) / Aulenberg (See Aulukalns)
Muižnieki 5 / Lindenberg (Laudona)
Muižnieki 6,7,9 / Muischneek (Platone, Tukums, Madona)
Muižnieki 8 / Schmiedefeld (Saulkrasti)
Muižnieks / Bajowskenhof
Muižnieks 2 / Martinklan, Martinsberg (Vamiera)
Muižnieks 3 / Muischneek (Lauekalns)
Muižuciems / Burghausen, Muischesem
Muižzemnieki / Kischhof
Muižzemnieki 2 (Jelgava) / Klein Schwitten 2
Mujani / Mojahn, Myan
Mukalpi / Muhkalpen
Mukas / Mucken
Mukini / Muckin
Mukšeni / Mukschen, Mukschan
Mukti / Mukte
Muktupaveli / Wymenisch
Muldenieki / Muldeneecken
Muliki / Mulicken
Muminga / Munningen
Mundikas / Mundiken
Mundiki / Mundiken
Muni, Munuciems / Menning, Mungen
Munini / Munningen
Muntiški / Muntischek, Muntischky
Murenčiki / Murentschik
Mureniški / Murenischek, Murenischky
Muri / Friedrichshof
Muri 2 / Muremoise (Valmiera)
Murini / Mittelhof
Muriši / Muritten
Murjani / Murjahn, Murjan
Murkrogs / Maurkrog, Ballod, Balloden
Murkužmuiža / Murrikas
Murmastiene / Murmelstein
Murmieki / Murmeck
Murmuiža 1 - 3 / Gemauerthof (+ -Nuweik, -Trigut, Wilxen (Svete) , -Woiliny (Vilcene)
Murmuiža 4 / Murremuische (Kurmene)
Murmuiža 5 (More) / Muremoise, Muremuisch
Murnieki 1 (Smiltene) / Naugard
Murnieki 2 / Lubbenhof
Murnieki 3 / Ilsenberg
Murnieki 4 / Murneek
Murnieki 5 / Klein Nikratzen (Nikrace)
Murnieki 6 / Diedrichstein, (Ugale)
Murnieks / Murneek
Murovka / Morauken, Morawka
Musa / Muhs
Mušas / Deider
Mušas 2 / Strutteln
Mušas 3 / Muschen
Muskuti / Friedrichshof
Mušmuiža, Mušaini / Muschenhof
Mustkalni / Mustigal
Mustkalnu pomuiža / Mustekaln
Mutites / Peulen
 
 
beerzins
03 May 2010 @ 09:12 pm
Abaroni / Abaron, Oborun
Abava 1,2 / Abaushof
Abavas / Abaushof
Abavnieki / Abauneek
Abavnieki 2 / Abaushof
Ābeles 1,2 / Abelen, Abbelen
Abeli / Abelhof
Abelkrogs / Abelkrog
Ābelnieki / Abelneeken
Abgunste / Abgunst 2
Aboli / Abbul
Abolini (Valga) 1,2 / Abboling
Abolnieki / Abolneek
Aboltini / Abbeltin
Abragciems / Abragsem
Abricki / Abritzk, Abritzky
Abrupe / Abruppen
Abserdi / Abserden
Abulas / Apfelbach
Abuls / Abbul
Aburdi / Lüggen
Abza 1,2 / Apse
Abza 3 / Abse
Ačkas / Atschken
Adami / Adamshof
Adamova / Adamshof
Adamova / Adamshof, Adamowo
Adamova 2 / Adamshof
Adaži / Aahof 2
Adaži 2 / Neuermühlen
Adaži-2 1 / Sigul
Adaži-2 2 / Stahlenhof
Aderkaši / Fistehlen, Fistelhof
Adgeri / Adger
Adminani / Adminen
Admini / Ibden
Adrupene / Adrepno, Wadruppen, Andrupin
Adšuni / Gadsiany
Aduliena / Adlen, Adlehn
Adze / Adsen
Adzeli / Adsel 2
Adzi / Adsen -Jamalken
Adžuni / Planenborn
Adžuri / Adsirn
Āgenskalns / Hagensberg (Riga)
Aglona / Aglohn
Aglonas 1,2 / Aglohn
Aguli 1,2 / Augullen
Ainas / Hainen
Ainaži / Hainasch, Surtsche
Airite / Airith
Aišpuri / Aischpuhren
Aistere / Aistern
Aiviekste / Ewsthof
Aizas / Neusass
Aizbalti / Aisbalten (Letgallen)
Aizbalti / Engelsburg
Aizdumbli / Aisdummel, Aisdumble
Aizdzire / Adsirn, Assensirn, Adstern, -Leiershof
Aizelkšni / Haiselkschen, Aiselikschne
Aizezere / Aisesern
Aizkalni / Backen, Ayskaln
Aizkalnieši / Aiskalnysch
Aizkraukle / Ascheraden
Aizpori / Aispohr, Aispern
Aizpure / Aispurn, Asporen
Aizpuri / Aspurgen
Aizpurieši / Aispurrisch
Aizpurši / Aispurschen
Aizpurve / Aiskuje
Aizpurves / Aispurwen, Aispurve
Aizputas Padure / Grüne Mühle
Aizpute / Hasenpoth
Aizsilnieki / Aissilneek
Aiztere / Aistern
Aiztilti / Aistalten
Aiztiltini / Aistiltin
Aiztrautini / Kraienhof
Aizupe / Aisuppen
Aizupes 1 / Asuppen, - Breden (Dundaga)
Aizupes 2 / Lansten
Aizupes 3-5 / Asuppen
Aizupieši / Aisupisch, Aisupischy
Aizupji / Aisuppe
Aizveji / Steckelburg
Aizviki 1,2 / Gr. und Kl. Aswicken
Aizviku / Aiswicken
Ajaži / Ayasch
Akaciajs / Akaziushof
Akacijas / Autzenbach
Akaši / Akisch
Akavinas / Akawinen
Āķeni / Aaken
Akenstaka / Klingenberg
Aklais / Ackle Purwe
Akmenciems / Steindorf
Akmendziras / Akmendsir
Akmene / Ackmen
Akmengravas / Akmengrafen
Akmeni / Ottomeiershof
Akmenica / Okmenitz
Akmenkalni / Steinberg
Akmenmuiža / Steinhof
Akmenpils, Steinberga / Steinberg
Akmenrags / Steinort
Akmensalas / Steinholm
Akmentini / Lüdern - Thielen
Akmerni / Akmentin
Akminaji / Okminay
Akminiši / Akminisch
Akniste / Oknist
Aknupe / Aknuppen
Akoti / Friedrichsberg
Akseles / Akseln
Akseli / Axeln
Ākumuiža / Ahkenhof
Alakstesciems / Aloksten
Alaukste / Hohenbergen – Neuhof
Alava / Alauen
Alaži / Allasch, Allaschen
Aldaune / Jägerswald
Alderi / Hollershof
Aleksanders / Alexandershof
Aleksandra Augstums / Alexandershöhe
Aleksandra pomuiža / Alexandershof
Aleksandrijas pomuiža / Alexandersuhe
Aleksandropole / Alexanderpol
Aleksandrova / Alexandershof
Aleksandrova / Alexandershof, Alexandrowo
Ālens / Ahlenhof, Alen
Aline / Alinenhof
Alksciems / Elkesemme, Elksem
Alksna pomuiža / Olksna
Alksnajis / Olxnaien, Olxenaien
Alkšni / Ellern
Alksnuvalki / Elxenwalken
Allaži 2,3 / Allaschen (Kuldiga, Malpils)
Almale / Almahlen
Almi 1,2 / Almahlen
Almucas / Olmutzen, Gibbe
Alodzeni / Allodsen
Alodzeni / Aludsen
Aloja / Allendorf, -Sarnau
Alpi / Olpenhof
Alrange / Algringen
Alšani / Liebenthal
Alši / Alschhof
Alstikes muiža / Halswigshof
Alšvangas / Alschwangen, - Dwirxten
Alsviki / Alswick, Alswig
Alsvikis / Alswicken
Alsvikis 2 / Alswig
Altene / Altona 1-Winsheim
Altene 2 / Deutsch Helfreichshof (Koknuse)
Altini / Alting
Altopole / Altopol
Altovite / Altowit
Alturi / Grünwald
Alturpe / Klein Altdorf
Aluksne / Marienburg
Aluleni / Alulen
Alunani / Allunen
Amalija / Sankt Amalien
Amalijasmuiža / Amalienhof
Amata / Omutten, Ammat
Amatnieki / Omotnek
Ambele / Gambeln
Ambeli / Ambeln
Amberge / Ammenburg
Ambergis / Annenburg
Ambrati / Ambracken
Amele / Ammeln
Ameli / Ammeln
Amjudzi / Amjujas
Amorkalni / Neuhof
Amšu muiža / Amsche
Amule / Ammul
Amuli / Ammeln
Amuri / Amur
Anaši / Abbelborn
Ance / Johannesberg, Anzen
Ancenes / Anzenischek, Anzen
Anceni / Anzenhof
Anckini / Anskin
Anckini / Antzkin
Anckini 2 / Antzen
Andarti / Dorotheenhof
Andini / Andin, Andeney
Andrakalni / Anderkaln
Andreni /Allysberg
Andri / Andry
Andrupene / Andrepno
Andrupji / Andruppe
Anduleni / Andullen
Andumi / Andummen
Andzani / Andsen
Andžani 1,2 / Andschen
Andzeli / Andseln
Andzeli / Engelshof
Āne / Aahof
Anengofa / Platers - Annenhof
Anes Memele / Hahns-Memelhof
Ani / Hilchensfahr
Anini / Ainenbach bei Hasenpoth, Ayne
Ankupji / Ankup
Anna / Alt Annenhof
Anna 2,3 / Annenhof
Annahitte / Annahütte
Annakalns / Annekaln, Annenberg
Annas - Muiža / Annenhof
Annas 1,2 / Annenhof
Annas 3 / Ermes-Neuhof (Valka)
Annasbirze / Anennhain
Annasbirze / Annenhof
Annaskalne / Annenberg
Annaskalni / Annenhof
Annasmuiža 1- 16 / Annenhof
Annennieki 1,2 / Annenhof
Annes / Anneshof
Annesmuiža / Annenhof
Anni / Ange
Annini / Annen
Annopole / Annopol
Anškini / Anschkin
Anspaki / Ansbach
Anspoki / Anspock
Anspurs / Anspur
Anstrupes / Anstruppen
Antinciems / Anting
Antini / Grünhof (Priekule)
Antlavas / Altona
Antonauka / Niwga, Niwgaberg
Antoni / Antonshof
Antoni / Sankt Antoni, Antonienhof
Antoniški / Antonischek, Antonischky
Antropova / Antrophof
Antuli / Antul, Kupfershof
Antuži / Jeresch
Anulis / Annul
Anus / Hahnhausen
Anutele / Anatolenhof
Anuži / Meschwager
Anženava / Anschinau, Anschinowo
Anzini / Ansen
Apales / Apallen
Apali / Apallen
Aparani / Finkenstein
Apareni / Beckhof
Aparnieki / Apparneek
Ape / Appes
Ape 2 / Hoppenhof (Valga)
Apeltiene / Appelthen
Apeni / Tannfeld, Tannenfeld, Appen
Apgulde / Abgulden
Apgulde / Abgulden, + Emilienhof
Apoli / Apollen L
Apoli / Appeltheen
Apriki / Apricken, Appricken
Apšalas / Apschallen
Apsalas 1-3 / Abselden
Apseni / Ahsen, Apsen
Apšenieki 1,2/ Apscheneek
Apses / Absen
Apses / Karthaus
Apši 1-3 / Apsch, Apsche, Apschen
Apsites1,2 / Absitten
Apškalni / Apschekalln
Apšu pomuiža / Apsen
Apšuciems / Apschezeem, Honlein
Apšuciems 2 (Riga) / Apschen, Apsitzeem
Apšukalni 1,2 / Apschekalln 2
Apšulejas / Apschelegen
Apšupe / Apschuppen, Apschuppenburg
Aptekas / Abteken
Apukalns / Hoppenberg, Oppekaln
Apuni 1,2 / Appuhnen, Appunen
Apuze / Appussen
Araiši / Arrasch
Araji 1- 3 / Arrajen, Orrajen
Araksti / Arras
Arbidani / Arbiden, Arbidan
Arce / Ardsen
Arces / Ardsen
Arciems / Erküll – Ahrtsehm, Arsem
Ardava / Ardau, Ardowo
Ares / Ewst
Ārgali / Ahrgal
Arhitekts / Architektenhof
Arici / Oritz
Arinas / Arrinen
Arini / Arinen
Ariši / Arishof
Arites / Ariht, Arriten, Orriten
Arklinieki / Arklineek
Arlava / Erwahlen
Arlavas / Erwahlen
Armani 1/ Hartmannshof
Armani 2 / Lurmann
Armuški / Armuschky, Jarmuschky, Armuschek
Ārni / Ahrenshof (Gulbene)
Ārni 2 /Ahrne
Arniceni / Arnitzen
Arniceni / Stilbenahr
Arodi / Arroden
Arone / Ahronen
Artemava / Artemiowo
Arze / Allaschen
Ārzes / Adsern
Asani / Ossan, Osany
Asare / Assern, -Rinsen
Asari 1 / Asserin
Asari 2 (Annenhof) / Platers
Asari 3 /Assern (Kumbele)
Asenbergi / Hassenburg
Ašesils / Aschesill
Asinava / Osinau, Osinowka
Asite / Assiten
Aškajuciems / Aschaiseem
Asnenas / Maltahof
Asni / Langholm
Asninas / Asninska
Astaševa / Asztaschau, Astaschewo
Astere / Poickern
Astici / Astitz
Asune / Ossuhn, Ossun
Ataki / Attaken
Atani / Atten
Atari / Otter
Atašiene / Ataschan, Atoschan, Ataschen
Ataugas / Atgasen
Ate / Ottenhof
Atene / Athen
Atgazene / Atgahsen
Atmatas / Athmek
Atmati / Otmoten
Atputas / Atputen
Atputas / Roppshof
Atradze / Attradsen
Attari / Ottern
Atvalkas / Atwalken
Atvari / Atwarren
Aucenieki / Autzeneek
Auči / Autzenburg, Aurenburg, Autzborg
Auciems / Autzem, Auzem
Aučugals / Autzeneecken, - Warmelecken
Aucupe / Autzuppen, Autzbach
Audara / Audrau, Audern
Audeji / Neuhof
Audera Asite / Bagge-Assieten
Audrini / Audrin bei Lemburg
Audrini 2 / Bedenfeld
Audrupji / Audrup
Audruve / Audrau
Audzes / Auzhof
Audzini / Autzhof
Audzini / Neu Friedrichshof
Auglis / Augeln
Augšciems / Hohendorf
Augšligate / Lilienkron
Augspils / Wyschgorodok
Augstalni / Augstaln
Augstari / Augstar
Augstciems 1,2 / Augstzeem, Aukschzeem
Augstkalne (Kurland) / Grenzhof
Augstkalne 2 / Hohenberg 1, -Kreutzhof
Augstkalne 2 / Kleinkraslau, Kraslawka
Augstkalni / Augstkaln
Augstkalni 2 / Ewsthöhe (Madona)
Augstmuiža / Aukschmuische bei Ranzen
Augstrose / Hochrosen
Augstsils / Augstsil
Augstupji / Augstuppen
Auguleva / Augulau, Augulewo
Auguli / Romeskaln
Auguliena / Aahof
Auguliena / Roseneck
Augusti / Augustenhof
Augusti 2 / Augustenhöhe bei Saussen
Augustini 1,2 / Augustenhof
Augustuli / Augustulshof
Augustumuiža / Augustenhof
Aukas / Aucke
Aula / Awli, Aulei, Auleja
Auleja / Aula, Awly
Auli / Aula, -Raggan
Auli 2 / Aulen (Zentene)
Auliciems / Aulitzeem
Aulukalns / Aulenberg
Aumeisteris / Serbigall, Hofmeistershof
Aunija / Aunia
Aunini / Auningen
Aunini 2 / Carolinenhof, Karolinenhof
Aunkalni / Auekaln
Auri 1 / Auermünde (Dobele), -Lautzen
Auri 2-5 / Auer
Aurulas / Aurullen
Ausati / Autzenbach
Ausekli 2 / Ausekeln
Ausekli siehe Lambarti
Auseklis / Morgenstern (Valmiera)
Ausgali / Auschgallen
Ausgalmuiža / Endenhof
Ausini / Ausin
Auškas / Auschken
Ausmas / Helenenhof
Austras / Austern
Austrini / Austring
Austrini / Brinkenhof an der Palze
Austrumi / Ostrominsky
Austrumi 2 / Renzmeister
Austrumi 3 / Ruthenhof
Aususala / Orholm
Auzani / Aussen
Aužgulani / Auschgallen
Auzinas / Ausingen, Ausinen
Auzinas 2 / Schönfeld (Bauske)
Auzini / Agnesenhof
Auzini 2 / Aussin
Auzu pomuiža / Ausingen
Avangards / Awangardenhof
Aveni / Grenzhof
Aversti / Apriken, Apriki
Aviekste / Aiwekst, Awex
Aviekstes / Awiexten
Avikne / Awecken
Avoti / Glashütte (Kuldiga)
Avoti 2,3 / Quellenhof (Rubaži, Cesis)
Avoti 4 / Sinat (Launkalne)
Avoti 5,6 / Awoit (Jaunauce)
Avotini / Awoit
Avotini / Awoten (Gipka)
Avotini 3 Sophienhof (Jumprava)
Avotini 4,5,6,7 / Awoiten (Skrunda, Nereta)
Avotnieki / Awoitneek
Avsejeva / Awsejewa
Āžakalna / Aschekaln
Ažas / Assen
Aželi / Aschelhof
Āzes / Ahsen
Āži / Ahsche, Aasche
Āži 2 Ahsen (Dundaga)
Aznij / Asne
Babecka / Kolbratshof, Babetzky, Babetzkyhof
Babite / Babbit, Babit
Bači / Papenhof
Baga / Baggen
Bage / Baggenhof
Bagu Asite / Firks-Assiten
Bagumuiža / Neuhof
Baiceni / Bayntzen
Bainite / Ertzbach
Baižkalni / Friedrichshof
Baižkalns / Friedrichshof
Bajari / Endenhof (Garsene)
Bajari 10 (Staicele) /
Bajari 2 / Wolfshof
Bajari 3 / Eluisenstein (Üxküll)
Bajari 4 / Schöning (Smiltene)
Bajari 5 (Viesite) / Lelenheide
Bajari 6 / Ottosruhe (Garsene)
Bajari 7 / Korfshof (Staicele)
Bajari 8 (Zemite) /
Bajari 9 / (Subate)
Bajarini / Kronwald
Bajarini 2 / Sangerhausen
Bajariški / Bajarischek, Bajarischki
Bakani / Backen
Baki / Bächhof 1
Baki / Backenhof
Baki / Bakke, Bächhof
Bakuži / Backhusen, -Neuhof
Balabiški / Balabis, Balabisy, Balabischek, Balabischky
Balande / Balanden
Balani / Bulan, Bulany
Balas / Ballen
Balbarži / Bal-Barsding
Balbiši 1,2 / Balbisch
Balbite 7 Balbiht, Balbihtshof
Balceri / Baltzerhof
Balda / Balden
Baldeli / Baldellenhof
Baldone / Baldon, Baldohn
Baldonimuiža / Baldohnerhof, Baldohnburg
Bale / Bahlen
Balgale / Balgallen, Ballgaln
Balini 1 / Altappussen
Balini 2,3 / Bahlenhof (Kekava)
Balini 4 / Bahlingen bei Kursiten
Balini 5,6 / Balling
Balkas / Balken
Balki / Balk
Balklavi / Balklawen
Balodis / Ballod
Baloži 1 / Rollbusch, Baloschi
Baloži 2 / Buonaventura, Bonaventura
Baloži 3 / Bächhof bei Lieven-Bersen
Baloži 4 / Ballod (Valmiera)
Baloži 5-12 / Balloschen (Rujena, Aizpute, Saldus,)
Balsari / Baltzar, Balthsar
Balta muiža / Baltensee
Baltais Dukstigals / Duxtigallenhof
Baltaiskrogs 1,2 / Weissenkrug
Baltaiskrogs 3 / Weisshof (Veismani)
Baltaiži / Baltais
Baltamuiža 1 / Lassen
Baltamuiža 2 / Lassenbeck
Baltamuiža 3 / Weissenhof (Riga)
Baltamuiža 4-5 / Baltamuischa, Baltamuische, Baltemois
Baltamuiža 6 / Weisshof, Weisshold, Werpenhof (Dzikste)
Baltauši / Baltauschen
Baltava / Baltau, Baltow
Balteni / Balten
Balteni / Baltenhof
Baltezeri / Weissensee
Baltezers 1,2 / Weissensee
Baltinava / Baltinau, Baltinowa, Baltinowo
Baltini / Baltinghof
Baltini 5 / Weissenberg
Baltini 2 (Kurland) / Baltensee
Baltini 3 / Weissenkrug (Grauzde)
Baltini 4 / Hasselhof (Zentene)
Baltkalni / Baltekaln
Baltmuiža / Baltenhof
Baltsari / Mellesars, Mellessar
Baltupe / Balteuppe
Balvi 1,2 / Bolwen, Bolwa, Bolowsk, Balffsk
Bambalai / Bamballen
Bambani / Bambanen
Bambis / Bambe
Bancani / Bantzen
Bandenieki / Klein Wallgahlen
Bangas / Bankaushof
Bankas / Bank
Bankas 2 (Kalsnava) / Bankau, Banko
Banuži / Bahnus, Bahnusch
Banuži 3 / Kudling (Cesis), Kudlingshof, Meselshof
Barani / Baran, Barany
Baranovka / Niwgahof
Barauce / Barutzen
Barauši / Borowitz
Barauskas / Barowsky
Baravaja / Borowaja
Barbere / Barbern
Bari / Boris
Barinauci / Borinowitz, Borinowzy
Barisava / Barisau, Borisowa, Borishof
Bariši / Borryshof, Bergershof, Polemannsland, Borrishof, Borigshof
Barkava / Borchhof
Barsebeke / Basserbeck
Barsukava / Barsukau, Barsukowa
Barsuki / Barsuk
Barta / Bartau (Ob.- Nied.), -Razge , -Warze
Bartuli1,2 L / Barthul
Barzdaini / Barsdainen
Barzdinu pomuiža / Barsding
Barzdupe / Basedau, Basedow
Baši / Baaschen
Basi 1,2 / Bassen
Baši 1,2 / Buschhof 2
Baški / Baschke, Baschky
Batareva / Batarewa
Batari / Batzer
Bate / Bathen, Baten, Bahten
Bateri / Battershof
Batmuiža / Battenhof
Batni / Batten
Batpurvi / Baidsel
Batpurvi 2 / Bukamesch
Bauderi / Baudershof
Bauni / Bauenhof, -Sappat
Bauska / Bauske, Baust, Marienland
Bazava / Basau, Basowa
Bazeni / Bassen
Baznicmuiža / Kirchhof – Basnitz
Beber / Bergkrug
Beberbeki / Bebberbeck (+ -Bohnenhof, Dropstenhof, - Rigmannshof , -Samonshof , - Sommerfeld , - Vogelsang)
Bebrene / Bewern
Bebri / Bebern
Bebri 2 / Bewershof (Alt.- Neu-), - Bruschgen
Bebri 3 / Griden
Bebrini / Bebring
Bebru / Bewershof
Bečeri / Betscher, Betschery
Bedrites / Friedrichshof
Behava / Apollonienhof
Beibeži / Beibeschen
Beiciems / Baitzem, Beysems
Beikas / Friedrichshof - Wittenheim
Beja / Beyenhof
Bejas / Beyenhof
Bekas / Becken
Bekera muiža / Beckershof
Bekeri / Beckershof
Bekeri 2,3 / Becker
Beki / Golbecke (Talsi)
Beki / Beckhof
Bekseri / Bexern
Bekši / Bekschen, Bekschi
Bekurs / Bekkur
Belajeva / Beljajewo
Belanski / Belansky, Beljansky
Belas muiža / Bellenhof
Belauska / Belowsky
Belava 1,2 / Bellau
Belava 3 / Kortenhof (Aluksne), (+ -Gailewack, -Trastenhof)
Belavinas / Belawas
Belbeki / Belbeck
Belmontas / Belmont, (+ - Berghof, - Neuhof)
Belobabina / Balobabina
Bemberi / Bembern
Bendzemnieki / Bendsemneek
Bene / Behnen,(+ -Pusslen)
Benins / Behnin
Benkava / Bankaushof
Benkis / Benke
Benkuli / Benkul
Benteri / Benter
Bereževa / Bereschewa, Bereschewo
Berezki / Beresek
Bereznaki / Beresnak, Beresnjak
Berezova / Beresau, Beresowa
Berezovka / Beriosowka 1,2
Bergava / Berghof
Bergfelte / Bergfeld
Bergi / Berghof
Berini / Sassenhof
Berkava / Borchhof, Borkowitz, Warendorf
Berki / Gross. und Kl. Berken
Berlava / Berlau
Bernani / Bernen, Bernan, Bernany
Bernati / Bernaten
Berški / Behrschke
Berstele 1,2 / Bersteln, Berstel, ( +- Neu Berstel, Berstal)
Bertulaiši 1,2 / Bertelshof
Bervircava / Behrs-Würzau
Berz / Berselhof, Bersehof
Berzaine / Birkenruh
Berzauka / Beresowka, Berschsowka
Berzaune / Bersohn, Bersen
Berzbeki / Bersebeck
Berzciems / Behrsezeem, Bersesem
Berze 1 / Bersen
Berze 2 (Dobele ) / Bershof - Barsendorf
Berzemente / Bersemünde 2
Berzgaili / Bersegail
Berzgale / Bersegalln
Beržgale / Bersgall, Bersigal
Berzgale 2 / Rautenfeld (Jekabpils)
Berzi / Bershof 1
Berži / Linden
Berzi 2 / Charlottenthal bei Peddeln
Berzi 3,4, 5 / Behrs
Berzieni / Marienhof
Berzieši / Berseschen
Berzieši / Bersisch
Berziki / Bersick
Berzini / Bersieln
Berzini 2 / Bersing
Berzini 3 / Behrsing bei Medsen
Berzini 4 / Beresowka bei Lassen, Beresauken
Berzini 5- 90 / Bersing (Puze, Mazsalaca, Kekava, Barta)
Berzkalni / Pempern
Berzkalns / Behrsekaln
Berzleitis / Behrseleit
Berzliči / Berslitten
Berzmuiža / Behrs, Bersehof
Berzmuiža 2 / Bershof bei Odensee
Berzmuiža 3 / Birkenhof
Berzmuiža 4, Berzi / Planenborn (Bauska)
Berznieki / Bersneek
Berzpils / Birsen
Berzpils 2 / Hagenshof (Lubana)
Berzs / Behrse
Berz-Sipeles / Bers-Ziepelhof
Berzu pomuiža / Fersenhof
Berzulejas / Charlottenruhe
Berzuli /Charlottenhof
Berzumuiža / Birkenfeld
Berzupe / Bersuppen
Berzupe 2 / Elisenhof (Tukum)
Berzusargi / Bersesargen
Beste / Bestenhof
Bestnieki / Bestenhof
Betes / Bette
Betini / Betting
Betmani / Betmannshof
Beuzas / Leizeem, Leitzeem, Leikullshof
Beverini / Wangenberg
Bezmeri / Bessmer
Bidagi / Bidaggen
Bidzi / Bidsen
Biekuri / Biekur
Biekuri / Poikern
Bielogrudova / Bielogrudau, Bijelogrudowa
Bielomojkas / Belomoky, Bielomuk
Bieneni / Bienenhof
Bierini / Lindenruh
Bierini / Lindenruhe
Bieti / Vietinghof
Bigaunciems / Kaugersem, Hönlein
Bigi / Biggen
Bikava / Bikau, Bikowo
Bikernieki / Bickern, Teufelstein (+ - Baumhof, -Charlottenthal, -Frankenhof, -Harmenshof
Bikernieki 2,3 / Bikerneck, Bickernick (Livzeme)
Bikseja / Bixey – Wilkenpahlen
Bikseri, Biksere / Libbien – Bixer
Biksini / Bixing
Biksti / Bixten
Bikstu / Behrse
Bilasti / Bersemünde, - Würzhof
Billeni / Bullehn
Billi / Billenhof
Billi 2 / Henselshof 1
Bilska / Bülskenhof, Bilskenhof (Alt. – Neu.)
Bilskas / Bilskenhof
Bilstini / Bielstein, Bilsteinhof
Bindeni / Binden
Binderi / Bindern
Bindes / Binden
Birini / Koltzen, Kolzen - Bihrin
Birkeneli / Berkenhegen
Birkenfeldmuiža / Birkenfeld
Birkinele / Berkenhagen
Birni / Birnhof
Birstalas / Lissenhof
Birstalini / Bechhof
Birzes / Birsen
Birzgale / Birsgalen, Birsgaln, Birsgallen
Birzgali / Birsgall
Birži – Cerenda / Birsen – Zerrenden
Birzi / Birshof
Birži 1 / Gross-Buschhof
Birži 2 / Birsen
Birži 3 / Waldeck (Madona)
Birži 4 / Bersenbrugge (Kuldiga)
Birzis / Birsen
Birzkalni / Birkenhof
Birznieki 1 / Birkenfeld
Birznieki 2,6,7 / Birseneeken (Mazgramsda)
Birznieki 3 / Birshof (Saldus)
Birznieki 4 / Abgunst (Kuldiga)
Birznieki 5 / Buschhof (Koknese)
Birzuli 1- 4 / Birsul
Birzulu pomuiža / Neuhof, Birsul
Biržumuiža / Birsen
Bišerti / Wischert
Biškani / Bischken
Biškini / Bischken
Bisteri / Büsterwolde, Büsterwald
Bistrummuiža / Bistramhof
Bišu pomuiža / Bischenhof, Eschenhof
Bišumuiža / Bienenhof
Bišupumpuri / Carlsruhe
Bišusili / Friedrichshof
Bitari / Bittern
Bitenieki / Bitteneek
Bites 1,2 / Bitten
Bitesmuiža / Bittenhof
Biža / Bischen
Biži / Bisch, Bischy
Blanka / Blanckfeld (Salpils)
Blanka 2 / Blankenfeld
Blankfelde / Blankenfeld, -Eschul, -Mühlenkrug, -Semel
Blaumani / Blaumannshof
Blende / Blenden
Blendiena / Blendinen, Blendin
Blicavas / Würzenberg
Blidiene / Blieden - Agathenhof
Blieki / Bleecken
Blijas / Ruhendorfshof
Blinica / Blinitz
Blintene / Blinten
Blisas / Krotzen, Krotsen
Bliseni / Blisen
Bližneva / Blischnewo
Blodrini / Beersin
Blodzini / Blodsing
Bloki / Blochhof, Blockenhof
Blome 3 (Valmiera) / Kulsdorf
Blome1,2 / Blumenhof
Blonti / Blondtshof
Blukas / Blockenkrug
Blukas 2 / Blukke
Blukfeld / Blocksfeld
Blumreini / Blumreinhof
Blusu muiža 1,2 / Blussen, Blussenhof
Bluzava / Blusau, Blusowo
Bluzmi / Blusmen
Bobri / Bober, Taborskaja
Bodrovka / Bodrowka
Bodrowka / Klein Bodrau, Klein Bodrowa
Bogdana / Bogdany
Bogomaja / Bagomojo, Bagomojen
Boinica / Boinitz
Bojari / Bojarenhof
Bojari 2 / Neuhof
Bojas / Gross Boyen, Gross Bojen
Bokani / Bockenhof
Bokas / Bocken
Boki 1,2 / Bockenhof
Boksti / Boxten
Bolani / Bulan, Bohlen
Bolderaja / Bolderaa, Bergshof
Boli / Klein Schwethof
Bomji / Baumhof
Bondari / Bondar, Bondary
Bormani / Bohrmann
Bormani 2 / Treppenhof, Brunnshof, Bornemann (Aluksne)
Bornsminde / Bornsmünde, (+ -Seymeneeken, -Weisshof)
Borovije / Borowije
Borovka 1,2,3 (Kraslava) / Kleinborau, Borowka
Bortnki / Bartneeck, Bortnik, Bortniky
Bradaiži / Bradaisch
Brakšas / Braskchen
Brakški / Braxten
Bramani / Brahmannshof
Bramberge (Riga), Bramberges muiža / Brambergshof
Bramberge / Brandenburg
Brandavas / Brandau, Brandenstein
Brandelis / Brinkenhof
Brangali / Wrangaln
Branki / Brankenhof
Brankuciems / Frankendorf
Branti / Horstenhof
Branti 2 / Ixtrumünde (Bauska)
Brasla / Braslau
Brasla 2 / Braslekrug, Brasle
Braslas / Brasle
Braslava / Bresslau
Brasli / Neuhof (Pievikas)
Braslu pomuiža / Brasle
Bražas 1,2 / Braschen
Brebini / Postmeisterhof (Jekabpils)
Brekti / Brechtshof
Brenči / Brentzen
Brenguli 1 / Alt Wrangelshof
Brenguli 2 / Neuwrangelshof (Valmiera), (+ - Egle, -Kautsche, -Pulka, Pulcke)
Brenti / Kokenberg
Brežgi / Breschge
Brezovie / Bresowitz
Briči / Britzen
Briede / Wredenhof, - Skulte
Briedis / Wreeden
Briediši / Wreedeschen
Briednieki / Bredneek
Briednieki 2 / Briedneek
Brieslas / Briescheln
Briežava / Brieschau
Brieži / Breeschen
Brieži 11 / Birkenhof (Kuldiga)
Brieži 2 / Bredenfeld (Jelgava)
Brieži 3 (Livland) / Hirschenheide (Cesis)
Brieži 4 / Birkenhof, Birkenrode
Brieži 5 / Breden bei Misshof
Brieži 6, Briežkrogs / Fresenhof, Breeschenhof (Suntaži)
Brieži 7 / Palmhof bei Kokenhof
Brieži 8 / Thielenhof, Mühlenbeck (Tukums)
Brieži 9, 10 / Birkau (Liezere)
Briežkalni 1,2 / Birkenberg
Briežudarzi / Brieschdarsen
Briežusala / Brischesal
Brigene / Brüggen, (+ -Engelhardtshof , -Neuhof)
Briges / Neufeld
Brigi 1-2 / Brigen, Brigi, 2
Brikumi / Brihkum
Brindas / Ehwald, Ewalden
Brindas 2 / Grefenhof
Bringi / Brinckenhof – Sustel, - Althof
Bringi 2 / Brinkenhof
Bringi 3 / Brinken
Brinini / Brinen
Brinki / Brinkenhof
Brinki 2 / Gross Altdorf (Aizpute)
Brinki 3 / Brincken (Tukums)
Brinki 4 / Brinken-Pedwahlen (Talsi)
Brinums / Brinuhm
Briškas / Friederikenhof
Bristani / Bristen
Brivnieki (Ramma) / Marienburg
Brivnieki 2 / Reidorf
Brivnieki 3 / Briwneek
Brizule / Bresilgen, Schlawenhof
Broceni / Brotzen, Berghof
Brodaiži / Bradaisch
Broki / Brochhof
Broki 2,3 / Brockenhof
Brokovska / Brokowsky
Bronci / Brenzenhof
Bruci / Sausgaln, Freidorf
Brukani / Brüggenhof
Bruklenaji / Brucklenheim, Brucklenau
Brukli / Brukl
Brukna / Brucken
Bruknas / Bruden
Bruna / Brunn 2
Brunas / Bruun, Bruhne
Brunava / Windheim
Brunava 2 (Bauska ) / Brunnau, Brunowischek
Brunavas / Braunau
Brunaviške / Brunowischki
Bruni / Brunnen, (+-Rettenehof, Rethof)
Bruni 2 / Elisenhof
Brutuli 1,2 / Brutul
Bruveli / Bruwern
Bruveri 1 / Bruhwel (Spare)
Bruveri 2,3,4 5,6 / Bruhwer
Bruži / Brunshof
Bruziki / Brusick
Bruzilas / Bresilenhof, Bresilgen
Bubieres / Bubber
Buča / Funkenhof
Bucauska / Butzkowsky
Bucini / Butzing
Budberga / Budenberg
Budele / Buddel
Budenbroka / Schujenpahlen, Buddenbrock
Budes / Annenfeld
Budes 2 / Buhdeskaln
Budi / Bateshof
Budinas / Budingen
Budinmuiža / Budinghof
Bugoviči / Bugowitz
Buguli / Bugull
Buiva / Baumhof
Buivida / Buiwidden
Buiviši / Buiwisch
Bukaiši 1,2 / Fockenhof
Bukas 2 / Bucken
Bukas 3 / Georgenhof – Bukke
Bukas 4 / Suddenbach
Bukas1 / Bikker, Bicker
Bukateni / Bukaten
Buki / Buchhof
Buki / Bukke
Buki 2 / Bück
Bukulti / Bellenhof
Bulderes / Buldern
Bulduri / Bilderingshof, Buldering
Buli / Friedrichsruhe, Bullenthal, Buhl
Bulini 1,2 / Bulling
Bulki / Bulkenhof
Bulli 1,2 / Bulle
Bulli 3 / Bullenhof bei Bolderaa
Bulli 4 / Bullenhof bei Ladenhof
Bullu muiža / Bullenhof
Bulluciems / Bullen, Bullenfähr
Bulviši / Bujwisk
Bumani / Buhmannshof
Bumbji / Bumbe
Bumburi / Bumbern
Bunči / Buntzenhof
Bunciši / Bunsenberg
Bunduli / Bundul
Bundžas / Bundsenberg
Bundzeni / Bundsen
Bune / Buhnen
Bunga / Bungenhof
Bungas / Funckenhof (Stende)
Bungi / Funkenhof
Bunka / Funkenhof
Buntiki / Buntick
Buraki / Burak
Burga / Borrishof, Burgshof
Buri 2 / Wirthen, Virthe
Buri 1 / Pusteren
Burkani 1,2 / Burgstall
Burtnieki / Burtneck, Burtnek, +Kruhss, Kruhse, Kruse (Livzeme)
Burtnieki 2-5 / Burtneek
Bušopu pomuiža / Buschhof
Bušu muiža / Buschhof
Bušupi / Buschhof
Butaiši / Buttaischen
Butini / Budendickshof
Butkani / Butkanen
Butkeni / Butkunen, Butken
Butleri / Buttler – Wahrne
Butuli / Butullen, Buttul
Buvidas pomuiža / Friedrichshof
Buvmeistari / Baumeistershof
Buzani / Bussen, Bussan, Busany
Buzinkava / Businkau, Businkowo, Businjau, Businkowa
Bzelzava / Selsau
Čači / Tschatsche
Čaksi / Gillenhof, Gilamuisch
Čakstenes / Tschaksten
Čakstes / Schnurrenhof
Čakstes 2 / Tschaksten
Cakuli / Zekul, Zekule
Cali / Zahlit
Cališsils / Zahlischzillen
Čammas / Tschappe
Cargrad / Zargrad- Lievenhof
Carnikava / Zarnikau
Časas / Tschasen
Catlakši / Zattlakschen
Čaukciems / Tschauken
Caunas / Zaunen
Caunes / Kollo
Caunes 2 / Zaunen, Zaune
Caunes pomuiža / Zaune
Cauni / Zaunen
Cegelna / Zegelnja
Cegi / Gibsden
Čegi / Zehgen
Ceipji / Zeipen
Cekonciems / Zenkow
Cekule / Schmiesingwald
Cekuli / Zeckul
Celens / Zehlen
Celinieki / Zellineek
Celmalas / Olgalust
Celmali / Zelmahlen
Celmalnieki / Zelmalneek
Celme / Zelmeneecken
Celmene / Zelmen
Celmenieki / Celme
Celmenieki 2 / Zelmeneeken
Celmi / Spurnal (Cesis)
Celmi 2,3,5 - 8 / Zelm (Bene, Liepaja)
Celmi 4 / Zelm (Riga)
Celmini / Illsticken
Celmini 1-6 / Zelming
Celminiki / Zelmenick
Celmiški / Zelmischek
Celms / Zelme
Celodesciems / Zelloden
Cemalnieki / Memelhof 1
Cempi / Zempenhof, Zempen
Cena / Zennhof, Zenne
Cenas / Zennhof
Cenasmuiža / Zennhof
Cenkoni / Senckun
Censoni / Zehnson
Centiba / Zentiben
Cepli / Zeple (Renceni)
Cepli 2- 6 / Zeple, Zeppel (Puze, Bauske)
Cepliši 1-3 / Zeplisch
Ceplits / Zeple
Ceplu muiža / Zeple
Cepurites (Balodes) / Balloden, Ballod
Cepurites / Apogge
Cepurkalni / Pudsel
Cepurkalni / Zeppurkaln
Cepurnieki / Zepurneck
Cepurnieki 2 / Badenhof 1
Ceraukste / Zerrahust, Zerrahuxt, -Neuhof
Cere / Zehren, -Lahbe
Cerekli / Zerrekl
Cerenda / Zerrenden
Cereni / Zerren
Čeri / Tscherre, Tscherry, Tschery
Ceri / Zehren
Ceriba / Zeriben
Cerini / Altenburg
Cerini 3,4,5 (Teranda, Zasa), 4 / Zehring
Cerini siehe Lani
Cerkste / Zerksten, Zerxten
Cerliši / Zerlischen
Čermani / Tschermannshof
Černaja / Panzal, Panzaly
Černavskije / Tschernawsky, Tschernawskie
Černostje / Tschernostje
Černova / Tschernau, Tschernowo
Černovga / Tschernau, Tschernowa
Cerpas / Zerpen
Cerpi / Zerpen
Cersupes / Zersuppen
Certene / Zehrtenceimeres / Zeimer
Červanka / Tscherwanka
Červonka / Tscherwonka
Čerzinieki / Tschersenik
Cesis / Wenden
Cesites / Zessiten
Cesnieki / Platzberg
Chrapunovka / Chrapenhof
Čibas / Tschibben
Cibla / Degtern, Degteri
Cibla / Zippel – Weresthof, Werestmuischa
Cibla 3 / Ewershof
Čičas / Bergfeld
Cidri / Zitter
Cieceres / Zezern (Gr. und Kl.)
Cieceri / Zezern
Ciedras / Ziedern
Čiekuri / Tschikurren, Wistul
Ciekuri / Ziekur
Čiekurkalns / Schreyenbusch
Cielavas / Zeelau
Cieleni / Kaulin
Ciemali / Senmau
Ciematnieki / Ziematneek
Ciemgali / Zemgall
Ciemupe / Pröbstingshof
Čiglas / Tschigle
Cihani / Zichan
Cikusala / Zikussen, Zykussowa
Cildi / Zilden
Čimas / Bockumhof
Cimdenieki / Luxhof
Cimere / Zimmern
Cimsas pomuiža / Zimsen, Zimse
Cina / Zihnen
Cini / Zinne
Čipatas / Espenböhe
Čipatas / Tschipatten
Cipla / Werestmuischa-Degter
Cirava / Zirau, - Tschampsche
Ciravas / Zierau
Circenes / Neuhof, Zerzin
Cirči / Julienhof
Cirkale / Zirkallen, Zirkaln
Cirma / Tutin
Cirole / Zihrolen
Cirši / Tirschen, Tirsen, Tirsa, Tirschy
Cirspene / Zirspenen
Cirstesciems / Zirschten
Cirsti 1,2 / Zirsten, Zirst
Cirtumi / Zirtum
Ciruli / Zirohlen, Herolen (Iecava)
Ciruli 2 / Lerchenfeld (Dundaga)
Ciruli 3 / Friedrichshof ( Renda)
Ciruli 4 / Zirsangern
Ciruli 5 / Swirgellen, Swirgekaln (Madliena)
Ciruli 6 / Zierul (Pampali)
Ciruli 7 / Ziruhlen (Mazsalaca)
Ciruliši / Grüner
Ciruliši 2 / Zirulischek, Grünwaldt (Jekabpils)
Ciši / Zysch
Ciskada / Tiskat, Tiskady
Čistigi / Tschistigen
Čivčieši / Tschiwtschisch, Tschiwtschischy
Čivžuli / Tschiwschul
Cizari / Zisarkappelle
Code / Zohden, Zoden, - Ilsingkrug, -Rothhof
Čokas / Tschoken
Čoleni / Tscholen
Čomas / Degerhövden
Čorkas / Tschorck, Tschurka
Čornaja / Tschorna
Cornasti / Zornest
Crinieki / Zirreneek
Cruzeši / Grusische
Cruziši / Grusischen
Čučas / Öbelgunde, Rigenuths Gut
Cucuri / Zuzur, Zutzury
Cucurki / Zuzurek
Čudarani / Zudarin
Čukstri / Zuxtern
Cukuri / Zuckerhof
Čukurmedi / Leeljahn
Cukusala / Pilskolnau, Schlossberg
Čukusili / Erbsen
Čumino / Meiran
Cunce / Zunzen
Čunkas / Tschunken
Čušli / Tschussel
Dabaki / Mühle Bersohn
Dabari / Daboren
Daboli 1,2 / Dobel
Dabolini 1,2 / Dobbeling
Dabris / Dabber
Dadzi / Dedsin
Dagda / Dagden, Dageten, Dagda
Dagi / Degge
Daibe / Daiben
Daibes / Daiben
Daidzu pomuiža / Daidsen, Daissen
Daigone / Deguhnen
Dailes / Roggau
Daksti / Altkommershof
Daktas / Lichtenberg
Daktermuiža / Doktern, Doctorhof
Daktes / Dakten
Daktini / Dakting
Dalbe / Dalbingen, Dalbing
Dalberi /Labarrenhof
Dalini / Bischerhof
Damašeni / Damaschenhof
Dambergi / Dannenberg
Dambienieks / Dambeneck
Dambinieki / Wallrode
Dambis / Dambe
Dambis 2 / Saussen
Dambiši / Dambisch
Dambji 1,2 / Damben (Riga)
Dambji 3 / Wehrkul
Dambradi / Dambroden
Dambrini / Dambringen
Damdzites / Danswitten
Dami / Dahmhof
Dami 2 (Aluksne) / Schwarzbeckshof
Dampeli / Dampeln
Dandale / Dannenthal
Dandas / Danden
Dane / Dannhof
Danefelde / Dannenfeld, Tannenfeld
Danela pomuiža / Daniel
Dangas / Dangen
Danieli / Schloss Krüger Daniel
Daniševka / Dionyshof
Dankas / Dankenhof
Dankavas / Dankwitz
Dankieris / Danckes
Dankumi / Dankum
Danskija / Danemark
Danumarki / Sophiendahl, Sophienthal
Dargeleva / Dargelau, Dargelewa
Darta 1- 4 / Dorotheenhof
Dartasmuiža / Dorotheenhof
Darte / Dorten
Dartesmuiža / Dorotheenhof
Dartija / Dorotheenhof
Dartina / Dorotheenhof
Darvas / Darwen
Darvaskalns / Derwen
Darzamuiža / Gartensee
Darznieki / Darsneek
Darznieki 2 / Gartenhof (Renda)
Darznieku pomuiža / Ninivee, Ninive
Daudzene / Daudsen
Daudzese / Daussewen, Daudsewas
Daudzeva / Daudsewas
Daudzini / Dauding
Daudzites / Danswitten
Daugagriva / Dünamünde, -Schulzenhof
Daugasne / Daugassen
Daugava / Dünahof
Daugava / Stabben
Daugavpils / Dünaburg
Daugmale / Duenhof
Dauguli / Bellenhof 1
Dauguli 2 / Daugeln, Dauglan, Dangeln
Daugulu / Daugul L
Daukstes / Daugsten
Daukstes 2 / Niiggast (Lubana)
Dauksti / Daukst
Davas pomuiža / Dawe
Davi / Dawenhof
Davini / Dabing
Dažnieki / Pestau
Dažnieki 2 / Wez-Buschmann (Livland)
Declive / Bixtensee
Dedeliški / Dedelischek
Degas / Deggen
Degi / Deggenhof
Deglava / Deglewo
Deglevo / Deglewo
Degli / Katharinenhof
Degole / Degahlen
Degšni / Dexnen
Degsnieki / Dexen
Degumi / Deggum
Degumnieki / Degomar
Degumuiža / Deggenhof
Degušava / Dageschau, Dagaschewe, Daguschewo
Deimani / Deiman, Deimany
Deksij / Dexen
Deksne / Dexten
Dekšni / Dekschen
Dekšni 1,2 / Dekschen1,2
Deksori / Dexor
Deksori / Dexorn
Dekteri / Degter
Delas / Dellen
Delini / Dellin
Deltori / Deltor
Delusalas / Dellesallen
Dembovas / Dembau, Dembowa
Demene / Demmen
Demši / Demsche
Demši / Demschi – Seidenetz
Dene / Dohnen
Denefeldes pomuiža / Dannenfeld
Deneliški / Denelischek, Denelischky
Denes / Dennen
Deneva / Denewa
Dergilova / Dergilau, Dergilowa
Dermontovas / Dermont, Dermontow
Derpele / Memelhof-Dörpers
Dervanieši / Derwanisch
Dervaniški / Derwanischek, Derwanischki, Derwanischhof
Desele / Dehsseln, -Kreutzberg , Lautzen am See
Devene / Dewen
Dicmani / Ditzmannshof
Didas / Dieden
Didrichšteine / Diedrichstein
Didrikasteines / Diedrichstein
Diduli / Diddul
Dietlavi / Ditleffshof
Dignaja / Dubenach, Dubena
Dikeri / Puderküll, Dücker
Diki / Dikke
Dikli / Dickeln
Dilani / Dilmannshof
Dilbasti / Dibbesten
Dileriči / Dilleritz
Dilga / Dilge
Diliava / Düllie
Dilmani / Tilmannshof
Dimanti 1,2 / Dimantshof
Dimas / Dimelen
Dimžas / Dimse
Dimzukalni / Dimsekalln
Dini / Movdele, Maudelen, Mowdeln
Dinzdurbe / Diensdorf
Dires / Dserwen
Dirini / Dirin
Dirini 2 / Zelm
Dirši / Dische
Dirveikas / Dirwecken
Dišupi / Dischuppen
Ditlavi / Dittlau
Diukši / Djukschy
Divani / Dirwan, Dirwany
Diž Irve / Gross Irben, Irben
Diždamas / Gross-Dahmen, -Waldhof
Diždrivini / Driwingen
Dižgaili / Gailen, Gailin
Dižgramzda / Gross Gramsden
Dižilmaja / Gross Ilmagen
Dižkreslas / Gross Kreslen, Kreseln
Dižlani / Gross Lahnen
Dižlauvas / Laugen, Laujen
Dižmeži / Amullen
Dižmeži 2 / Waldhof
Dižrenči / Gross Rantzen
Dižšeni / Schlen, Schen, Sehnen, Gross Sengehn, Gross Sehnjen
Dižsmikši / Smixten
Dižstende / Postenden
Dižstroki / Strocken
Dižtalcenieki / Concordia
Dlužneva / Dluschnewo
Dobe / Doben
Dobele / Doblen, Dubbeln, - Pelliseden
Dobeles muiža / Amt Doblen
Dobelnieki / Dobbelneck, Dobbelneek
Dobiži / Tanslau
Dobraviški / Dobrawischek
Dobrovka / Klein Dobrau, Klein Dobrowa
Dobuli 1,2 / Dobbul
Dobuži / Evesthof
Doki / Docken
Dokstas / Doxten
Dokstes / Dogsten
Dole / Dahlen
Doles / Dahlen, Dalen - Schildenhof
Domani / Doman
Domeris / Dohmer
Doni / Dannhof, Dohnhof
Donikava / Donikau
Dore / Dorenhof, Doremoise
Dorini 1,2 / Dohring
Doropes pomuiža / Dorup
Dorupe / Dorenbach
Drabeši / Drobbusch, Drobbischhof, Bergenhof
Dragunaciems / Dragonersdorf, Draguhen
Drakane / Draken
Drakanes / Dracken, Drachenburg
Draugpils / Freudenburg
Dravantas / Drawant
Dravas 1,2 / Drawen
Dravenieki / Draweneek
Dravnieki 1 / Draven, Dravendorf, Drawezeem
Dravnieki 2 / Drohne (Mazsalaca)
Dravnieki 3 / Drawneek (Jaungulbene)
Dravnieki 5 / Lettendorf (Strazde)
Dravnieki 6 (Aloja) / Illermünde
Dravnieki 7,8,9,10 / Drawneek (Kuldiga, Liepaja, Ivande, Staicele)
Drebenieki / Drebbenick LDrebnieki / Drebneek
Dreilini / Dreylingsbusch, Drehlingsbusch, Dreilingsbusch (Riga), -Poresch
Dreilini 2 / Badenhof bei Lemsal
Dreilini 3 / Dreylingshof bei Happackshof
Dreimani 1-5 / Dreimannsdorf, Dreimannshof, Dreimann
Dreini / Dreinen
Dreiski / Dreiske
Drejias / Neudrogen
Drevenieki / Dreweneek
Driceni / Drezane, Dritzen
Driki / Driki
Dripati / Rammenhof
Drobes / Droben
Druja / Arxdüne
Drukas / Druckenhof
Druki / Drucken
Drulles / Drulle
Drustares / Drustern
Drusti / Drostenhof (Alt- Neu-)
Druvas 1-5 / Druwen
Druvenieki 1,2 / Draweneek
Druvenieki3 / Laxtein – Kokel
Druviene / Druween, Druwsen
Druvinas / Drawinen
Druvini / Druwin
Dsiras / Sirgen, Sirren, Dsirgen
Dube / Dubbenhof
Dubeni / Doben, Dubben, Duben
Dubeni 2,3 / Dubbenhof
Dubenieki / Dubbenhof
Dubiniki / Dubinik
Dubinova / Dubinau, Dubinowo
Dubinska / Hirschheydt, Hirschhof, Dubinsky, Dubinskihof
Dubleva / Dublewo
Dubna / Dubna, Dubno
Duboviki / Dubowik
Dubovka / Klein Dubau, Klein Dubowa
Dubrovka / Dubrowka
Dubuli / Dubbul
Dubulteni / Dobul
Dubulti / Dubbeln
Duči / Dutze
Duckas / Dutzken
Ducmani / Deutzmannshof
Dudeles / Duhdel
Dudkas / Dudken
Dudumi / Duddum
Dudursala / Duddersall
Dujas / Helfreichshof 3, Lindenberg, Kudling, Skudling
Dukaleva / Dukalewa
Dukeri / Duckern
Dukernieku pomuiža / Duckern
Duki 1, 3 / Ducken
Duki 2 / Duhka
Duklavi / Duklau
Dukste / Siuxt
Dukuli / Dickelshof
Dukuliena / Duklehn
Dukuri / Duckern (Cesis)
Dukuri 2,3 / Duckershof (Valmiera), -Slaweschen
Dukuru muiža / Alt-Duckern + Neu-Duckern
Dul’bovo / Dulbau, Dulbowa
Dunaini / Dünafeldhof
Dunaini / Dünahof
Dunalka / Dubenalken
Dunas / Duhmzeem (Talsi)
Dunas / Seehof, Duhnen
Dunava / Dunau, Pudunai
Dundaga / Dondangen - Benecken, Gailim, Gaylun, Prekezadden,
Dundalka / Dubenalken, Dubbenalken
Dundas / Dunden
Dunduri / Dunder, Dundur
Dundurmuiža / Dundershof
Duni 1,2 / Dünhof
Dunika / Dunniken, Dunicken
Dunkelnieki / Dunkel
Dunki / Dunke
Dunki 2 / Dunken
Dunki 3 / Dunkenhof bei Adiamünde
Dunkulciems / Dunekelle, Dundorf
Dunskaja / Dunskaja, Dünahof
Dunski / Dunske
Dunte / Ruthern
Duntiški / Duntischek, Duntischky
Dunupurvi / Ramkenhof
Dupelnieki / Duppelsdorf
Duras / Duhre
Durbe 1,2 / Durben, -Pilsathe
Dure 1-3 / Duhren
Dure 4 / Durenhof, Lindenhof (Valmiera), -Kostantinenhof
Dures / Duhrenhof
Durspriede / Durpriden
Dursupe 1,2 / Dursuppen, - Kokke, -Teske
Duru / Durenhof, Duhren
Durupi / Duruppe
Dušeli / Sankt Annen
Dutkas / Dutken
Dutkas / Strabben
Dvari / Dwersaten
Dviete / Dweten, Dweeten
Dvori / Dwaren
Dvorišče / Dworischtzi
Dvorupe / Dworuppen
Dzalbi / Salben
Dzedruciems / Seddern, Dsederzeem
Dzedrupe / Spilwe
Dzeguses / Segussen
Dzeguzeni / Degusse, Wildmannshof
Dzegužkalns / Alexanderhalt
Dzelda / Selden
Dzelde / Selden
Dzelmes / Sehlmen
Dzelsgale / Selgall
Dzeltsalas / Seldsallen
Dzelzamuri / Eisenhammer
Dzelzamuru mežamuiža / Eisenhammer
Dzelzava / Selsau
Dzelzcela maja / Dezieden
Dzelzgale / Dselsgaln
Dzelži / Dselsenhof
Dzembe / Semben
Dzementava / Sementau, Sementowo
Dzemerauka / Demerowka
Dzeni / Dseen
Dzeni / Grenzthal
Dzeni 2 / Kujenhof
Dzeni 3 / Dsenen (Kuldiga)
Dzeni 3,4 / Sehnen
Dzeniši / Dsennisch
Dzeniši 2 / Ledischen
Dzerbene / Serben, Sirben
Dzerduciems / Sedersem
Dzerkali / Zirmenhof
Dzerkalni / Dserweskaln
Dzerumu muiža / Misshof
Dzerve / Dserwen, Serwen, Serben
Dzerve 2 / Dserwenhof (Jekabpils)
Dzerveni / Dserwen
Dzerves / Kranigshof
Dzervini / Neuhaus-Kiefenrode, -Neuhof am Steinensee
Dzervite / Kransdorf
Dzervites / Serwitten
Dzidras / Sidern, Zerren
Dziegciarna / Saxarren
Dzikstini / Sixtin
Dzilari / Dseller, Dselery
Dzilava / Dsillau
Dziles / Sillen
Dzimtmisa / Adlig-Misshof
Dzintare / Dsieter, Dsinter
Dzintari 1, 3,4,5 / Dsintern, - Bunke
Dzintari 2 / Edinburg (Riga)
Dzirac / Sirratz
Dziras / Dsirgen, Dsirren
Dzirciems / Selgerben
Dzirgali / Dsirkal
Dzirkale / Dsirkaln
Dzirkali / Gottsland, Dsirkallen, Dsirkal
Dzirmuiža / Dsirren
Dzirnavas / Sirnau
Dzirti / Dsirtenzeem
Dzislas / Dsischeln
Dzišli / Dsischel
Dzukste / Schuxt, Siuxt, Zugst
Ebela muiža / Ebelshof
Ebelmuiža / Ebelshof
Eberi / Ebersdorf
Ede / Ehden, Ehde
Edišava / Edischau, Jedischowa
Edole / Edwahlen
Egeri / Eggen
Egipte / Egypten
Eglaine / Jelowka, Elowka
Eglaini / Tannenhof
Eglaji / Tannenberg, Melpaut
Egleni / Gränhof
Eglenieki / Eglien
Egleslauki / Egglislauken
Egleva / Jeglewo
Egli / Jegli, Egle, Egel
Eglieni / Buschhof
Egliši / Tannengarten
Eglites 1 / Freudenthal
Eglites 2 / Tannendorf
Eglukalns / Tannenberg
Eglumuiža, Tansmuiža / Tannenhof
Egri / Erlaa, Erlau-Berghof
Eiduki / Eiduk
Eikaži / Eykaschen, Eikasch, Eykasch
Eimuri / Eimur
Eipli / Ehippel, Ehiply
Eivarži (Renbergi) / Renneberg
Eizbahava / Eisenbach
Ekava / Eckhof
Ekembergu pomuiža / Ekenberg, Eckenberg
Ekengrave / Eckengrafen, Eckengraf
Ekina / Heidekenshof
Ekina muiža, Ekins / Heydeckenshof
Ekmeži / Eckmesche
Ekupe / Eckhof
Elderi / Elderhof
Eleja / Elley - Andrup
Eleonorvile / Eleonorenshof
Elijas / Ellihof
Elina / Ellina
Elki / Elke
Elkškene / Garssel
Elkšnava / Elkschnau
Elkšni / Ellern 1
Elkšni 2,3 / Ellern
Elkšni 4 / Apserden-Krug
Elkuzeme / Elkeseem
Elkuzeme / Elkeseem, Elkesat, Elkenerland
Ellerne / Ellern 2
Elmi / Ehlm
Elmji / Adamshof
Elši / Alsching
Elsirmalas / Paibs
Elskene / Alsken, Elsken, Elschen
Elstes / Elster
Emburga / Annenburg
Emburgas muiža / Annenberg
Embute / Amboten - Balklawen, -Berghof, -Rese
Enare / Inari, Inar
Enava / Ehnau
Endzeles muiža / Henselshof
Endzelini / Henselshof
Engeli / Engelzeem
Engelpusti / Engelheim, Engelpost, Ingelheim
Englarte / Engelhardshof
Engure / Angern
Enini / Ennin
Ennenbergas / Hennenberg
Enneni / Ennen
Enneskalns / Enneberg
Enriettes muiža / Henriettesruhe
Enški / Zelzen
Erberge / Herbergen
Erceni / Ertzen
Ercogumuiža / Zenhof
Ergeme / Ermes, Ermesburg
Ergli 1 / Petershof, Peterhof
Ergli 2 / Irgen
Erikava / Erichshof
Erikava / Heinrichstein
Eringi / Herynck
Erini / Heringshof, -Tschakkan
Erkalni / Eerkaln
Erkalni / Kleinhof
Erkuli / Erkuln
Erlavas / Erlau
Ermani 1,2 / Hermannshof
Ermaniški / Hermanischek
Ermelina muiža / Hermelingshof
Ermi / Hermshof
Ermite / Ermiten
Ermuiža / Vogelsang
Ernesti / Ernsthof
Ernestine / Ernestinenhof
Erole / Erwalen, -Peekcken , -Schletters Gut
Erzeleva / Jerzelewa
Esmiraldova / Esmeraldenhof
Etini / Ettin, Finnisch Ettin
Eudupe / Rudup
Evarži / Ewardshof, Ewertshof (Kursiši)
Evarži 2 / Ewarschen
Eve / Iwen
Eviele / Wohlfahrt
Ezenbeke / Eidschenbeck
Ezere 1, 2 / Essern
Ezereni / Teufelsee
Ezeres / Essern
Ezeres pomuiža / Essern
Ezergali / Meschenecken
Ezergali 2 / Essergall
Ezeri 1,2 / Essern-Sieberg
Ezerini / Ixtrumünde
Ezerini 2 / Eserin bei Pussen
Ezerini 3 / Esserin (Pale)
Ezerini 3 / Essersemmen (Arlava)
Ezerini 4 / Waldheim
Ezerini 5 (Stende) / Seedorf
Ezerini 6 / Esserin
Ezerkalne / Bächhof
Ezerkalni / Bershof
Ezerkalns / Seehof
Ezerkalns 1,2 / Eserkaln
Ezerkalns 3 / Eserneeck (Sigulda)
Ezerkauki / Esserkauken
Ezerkrasti / Seeland
Ezerlejias / Esserlejen
Ezermala / Essermahl
Ezermala / Wolffensee
Ezermala 2 / Lutzhof
Ezermala pomuiža / Seelust
Ezermali / Speckenkrug
Ezermuiža / Essern, Seehof
Ezermuiža 1,2 / Seehof
Ezermuiža 3 / Waldensee, Wald am See (Dikli)
Ezernieki / Eserhof, Essern
Ezernieki / Eserneek (Jaungulbene)
Ezernieki / Esserneek
Ezernieki 2, Ezermuiža / Seehof (Rideli)
Ezernieki 3 / Seehof (Jaunbilska)
Ezernijeki / Auzhof
Ezersviedri / Schwedenhof
Ezerupe / Esser
Ezesviedri / Ratesem-Jespar
Eži / Eschenhof
Ežu muiža / Eschenhof
Ežupji / Eschop
Fabianiški / Fabianischek
Falcgrave / Pfalzgrafen
Falmierova / Charlottenburg
Fazandari / Slackenkappen, Zimmern, Zimern
Fazani / Fasanenhof
Federki / Federek
Fedotova / Fedotau, Fedotowa
Feimani / Feimannshof, Feimany
Felicianova / Koslau, Koslowsky
Feltova / Dünafeldhof
Ferdinandi / Ferdinandshof
Filipovci / Filippowitz
Filipstalu pomuiža / Philippsthal
Filki / Filk
Firksmuiža / Firckshof, +Dsilne, +Kreewe
Fišmeistars / Charlottenhof, Fischmeister
Fjuki / Fjuk
Florete / Flohrenberg
Folvaroki / Vorwerk, Folwarok
Folvarova / Rasnehof ; Rassenhof
Folvarova / Vorwerk im Letgallen
Foratela / Forsthof, Forsterei
Foršteja / Forsterei
Franči / Franzhof
Franciskavas pomuiža / Franziskau, Franziskowo
Franksesava / Francks Sessau
Franopole / Franopol, Vorwerk-Franopol
Freibergi / Freiberg
Fridrichava / Friedrichstein
Fridrichi / Neu Friedrichshof
Fridrichsgofa / Friedrichshof
Fridrihmuiža / Friedrichshof
Fridriki 1,2 / Friedrichshof
Gagari / Gagar, Gagary
Gaguli / Goggul, Gahgul
Gaidas / Gaiden
Gaideni / Strikenhof
Gaides / Gaiden
Gaidini / Gaiden
Gaidumi / Gaidum
Gaifi / Gaifen
Gaigalava / Gaigalowa, Gaigalau
Gaigali / Gaigallen
Gaigulene / Gaigeln
Gaiki / Gaiken
Gailava / Deutsch Gailau
Gailava 2 / Gailau
Gailenas / Birkenruhe
Gaili 1,2 / Gailhof
Gaili 2 / Gailin
Gailiši 1,3 / Gaile
Gailiši 2 / Hahnenhof (Riga)
Gailu muiža / Gailenhof, Gailshof
Gailumi / Gailumhof
Gaisma 1,2 / Gaismen
Gaitas / Gaiten
Gaiteni / Rengart Neu Sackenhof
Gaitnieki / Anting
Gajeva / Gajewo
Galaciems, Galciems / Endenhof
Galamuiža / Endenhof
Galari / Gallern
Galati / Gallandshof
Galauce / End-Autz
Galauskas / Endenberg, Galowsky
Galdini / Kagendorf
Galdnieki / Rujen-Grosshof
Galdnieki 1 / Galten (Stende)
Gale / Gahlenhof
Galeji / Galley
Galene / Galehn, Goljane
Galenieki / Galleneeken
Galgauska / Mengdenshof, Golgowsken, Golgowsky
Gali 1,2 / Endenhof, -Klebeckshof
Galini / Ochshof (Saliena)
Galini 2 - 5 / Gahling
Galkinte / Galkitten
Galmicas / Galmitzen
Galši / Galsche
Galtene / Galten
Galtnieki / Galtneek
Galulova / Galulau, Galulowa
Galvani / Galwenhof
Ganas / Gannen
Gandeli / Gandel
Ganusovo / Ganusau, Ganusowo
Garamuiža / Langenfeld
Garanči / Garrantsch
Garansku muiža / Gravenheide
Garciems 1 / Langenbergen (Gauja)
Garciems 2 / Langendorf (Riga)
Gare / Heiligengeist
Garezers / Langensee
Gargrodnieki / Garigrodnek
Garguli / Wixten
Garie Juri / Georgstein
Garikas / Garrick
Garkaji / Garkey
Garkalns / Westerotten (Garciems)
Garklavs / Garklau, Garklaw
Garlene / Garjeln, Garkeln, Gargeln (Alt.- Neu-)
Garni / Garnshof
Garoza / Garrosen
Garozas 1,2 / Garosen, Garrosen
Garoze 1,2 / /Garrosen, Garosen
Garšas 1,2 / Garschen
Garšciema pomuiža / Gahrschenzeem
Garšmuiža / Garschenhof
Garšnieki / Garschenhof
Gartilti / Langenbrücken
Gartirumi / Langenfeld
Garvačainieki / Garwatscheinek
Garzde / Garsden
Garzene / Garssen, Garsen, -Bershof
Gatarta / Gotthardsberg
Gauja / Aadorf
Gauja 2 / Aaholm
Gaujasliči / Hinzenberg
Gaujena / Adsel
Gauri / Gawrey, Gawri
Gausini / Gausen
Gaveiki / Gowejk
Gaveitiški / Gaweitischek
Gavesnes ciems / Gawesen
Gaviezes / Gawesen
Gavilnieki / Gawylenn
Gederti / Geddert
Gedurti / Geddutz
Gegeru pomuiža / Jägerswalde
Geibi / Geib
Geidani / Geidahn
Geineva / Geinjewa
Geistauti / Gigas
Georgijeva / Georgshof
Gercani / Gertzen
Gerdeti / Gartenhof
Gerdeti / Ziegeleihof
Gerdini / Gerdinen
Gergači / Gergatsch
Gergači / Gergatsch, Gergatschy
Gergali / Gergall, Gergalla
Geri / Gerre
Geri 2 (Kuldiga) / Gerrendorf
Gerinš / Jehrenhof
Gerkani / Gerken
Gerkeni / Gerken
Gerkiši / Garkisch
Giboti / Gibdorn
Gibuli / Gibbeln
Gibzdes ciems / Gipsden, Gibsden
Giči / Gitzen
Giči / Kersdorf
Gidas / Gidden
Gieti / Geete
Gigari / Gigger
Gigas / Giggen
Gileni / Gillen
Giltene / Giltenhof
Gipka / Gipken
Girenieki / Girreneek
Giriniški / Gerenischek
Girtini / Girtingen
Girupij / Girupnek
Girupji / Giruppe
Girviški / Gierwischek
Glaudani / Glauden
Glaznieki / Glashütte
Glaznieki / Glasneek
Glazškunis / Glasütte
Glizdenes / Glisdehn, Glisden
Glizdi / Gleisden, Glidzy, Gleidzy
Gluda (Falcgrave) / Pfalzgrafen
Gluda 2 (Cesis) / Gluhde
Gluda 3 / Gluhda
Gludini / Gluden
Gniloj Ručej / Gnilojrutschej
Gobas / Gobben
Gobenieki / Gobbeneek
Gobini 1,2 / Goping
Godini / Gohding
Gogene / Neu Gohgen, Jaungohgen
Gogens / Wezgohgen
Goguli / Goggul
Golani / Galen
Goliševa (Aizgārša), / Rosenberg, Golyschewo, Golischewa, Schwarzau
Golovkina / Golowkino
Golvari / Galbar, Galwar
Gorani / Neuhof
Gornica / Gornitz
Gorovije / Gorowje
Gospori / Gospor
Gostini / Trentelberg (Gr. und Kl.)
Gotorovka / Gottershof, Gottorowka
Goveki / Gowejk
Grabaži / Grabbusch
Grabini / Grabing
Grabsti / Grabsten
Gramzda / Gramsden, -Pacleten
Grantele / Granteln
Graši / Geistershof (Neu – und Alt-)
Graši / Graschen
Graudi / Kragenshof, Grauden
Graudini / Graudin, Grauding
Graudupe / Grauduppen
Grauzde / Grausden, -Spulle
Grava / Kohlhasuen
Gravas / Gravenhof
Gravenderi, Gravendale / Grafenthal, Grawendahl, -Bohle
Graveni / Grafenhof, Gravenhof
Graveni 2 / Grawen
Graveri / Grawern
Graveri 2 / Grawershof, Grawery
Gravesmuiža / Gravenhof
Gravinas / Grawinen
Gravinas / Karlsberg
Gravini 1,2 / Grawin
Graviši / Grawischen
Gražas / Graschen
Grebli / Grebl
Grebnava / Grebnewa
Grebutnieki / Grebutneek
Greighofe / Greighof
Greiveri / Greifershof
Greivuli / Griwul, Griwuly
Greizdarbe / Greiersdorf, Graisendorf, Grayersdorff
Grekani / Griechenhof
Grenči / Grendsen 1, Grentzen, - Klein Grendsen
Grenči 2,3 / Grenzhof bei Doblen, Bei Uhgalen
Grenči 4 / Grenzwald (Platone)
Grenčumuiža / Grenzhof
Grendze / Grendsen
Grendzeni / Grendsen
Grenstale / Grenzthal
Greti / Gretten
Gribažas / Gribaschen
Gribuli / Gribbul
Gribusti / Gribust
Gričani / Gritschen
Gricgale / Gritzgallen, Gritzgaln
Gridenieki / Grideneek
Gridini / Griding
Gridsgale / Gridsgall
Gridzgale / Gritzgaln, Gritzgallen
Grienvalde / Grünwalde, -Schmölingshof , -Treiden am Eckau
Grieze / Grösen
Grieži / Greesen
Griki 3 / Grickenhof
Griki 4 / Grücken (Kuldiga)
Griki1,2 / Grieken, Grikke
Griklibe / Grieklieben, Tripsenland
Grinfelde / Grünfeld
Grišani / Grischen
Griščati / Grischtschat
Grišina / Grischin
Griteri / Grütershof
Griva / Griefe, Grihwe
Griva / Griwen
Griva 2 / Griwen, Griwa, Moritztal
Griva 3 / Moritzthal (Prauliena)
Grivaiši / Goreosen
Grivaiži 2 / Griwaischen
Grivas / Griewe
Grivciems / Griwsem
Grivdiniši / Griwdinisch
Grive, Grivis / Grihwe
Grives / Griwen
Grivi / Griwenhof
Grivi / Kriwe
Grivnieki / Griwneek
Grizupe / Griesbeck, Grihsbäch, Grisuben
Grobi / Grubenhof
Grobina / Grobin, Gerobin
Grodnieki / Grodneek
Gropini / Groping
Gropini / Gropping
Grošli / Grobschel
Grostnieki / Grosen
Grostona / Grossdohn, Grosdohn
Grotuži 1,2 / Grotusenhof, Grothus, Krottusch
Grotuzis / Grothus, Grothusen, -Neuhof
Grotuzis 2 / Wiekendorf, Wickendorf (Dikli)
Grubas / Grubendorf
Grube / Grube
Grudi / Gruden
Grudumi / Grudum
Grugules / Grugul
Grunduli / Grundul
Grundzāles / Grundsahl
Gruntali / Bruntal
Grušlava / Gruschlau, Gruschlowa
Grušli / Gruschel
Gruzdava / Grusdau, Grusdowa
Gružni / Gruschen
Gubas / Gummen, Gummenbach
Gubas 1,2 / Grube
Gubernemente / Gouvernementshof
Gudavskije / Gudakowsky
Gudeni / Guden
Gudenieki 1 / Gudden
Gudenieki 2 / Guddeneeken (Aizpute)
Gudriki / Guddricken
Gulani / Gulan, Gulany
Gulbene / Gulben (Bate)
Gulbene / Schwanenburg
Gulbene 2 / Gulben (Subate)
Gulberis / Gulbern, Ulber
Gulbij 1,2,3 / Gulbe
Gulbitis / Gulbit
Gulbji / Schwanen
Guldi / Guldenhof
Guljani / Guljan, Wasiljewa
Gumbalnieki / Gumbeln
Gumenica / Gumenitz
Gundegas / Gundeggen
Guntinas / Guntinen
Gurklavi / Gultowe, Gulthau, Gutenhau, Guthoir, Gurklau (Liepaja)
Gurva / Gurwa
Gušli / Guschel
Gušli / Wonstau, Wonstowa
Gusta / Gränhof
Gustapji / Gustavsberg
Gustapkalns / Gustavsberg
Gustenberga / Gustavsberg
Gusteni / Gusten
Guta / Gutenberg
Gutmani / Gutmannshof
Gužilas / Lehmfeld
Hapaka muiža / Happackshof
Harlamiški / Charlanischek, Charlanischki
Haruniški / Charun, Charuny
Helenova / Helenenhof
Hercogi / Herzogshof
Hermine / Herminenhof
Hipelu mežamuiža / Hippeln
Hoftenberga / Hoftenberg
Horni / Garnkaln
Horoševa / Choroschewa
I Mežvidi / Johannshof, Iwanowsk
I Mežvidi / Turlai
Iauncepliši / Neu Zepplisch
Iaunrijas / Neu Griwen
Iaunteivani / Neuteiwen
Ibenete / Hübbenetshof
Ibeni / Ibehn
Iceni / Ilsenhof
Ideni / Iden, Idina, Idin, Idino, Igden, Iwding, Iwdini
Idi / Idwen
Idus / Idwen
Idus pomuiža / Idde
Iecelnieki / Gailmatsch
Ieceni / Weissenstein
Iecenieki / Jehzen
Ielaini / Ehlain
Ieriki / Ramotzky, Erichshof
Ieriki 2 (Valga) Erichshof
Ierini / Jehrenhof
Iesalkajas pomuiža / Öselkay, Eesalkaja
Iesalnieki / Iesselneek
Ievade / Ewahden
Ievalči / Eewald
Ievalds / Ewald
Ievanga / Ewangen
Ievas / Jumprauweten
Ievinas 1,2 / Jewingen
Ievliči / Barban
Ievolts / Eewald, Ewolst
Ieži / Jeschen
Igate / Idsel
Ige / Iggen bei Salisburg
Ige 2 / Iggen (Kekava)
Igene / Iggen - Alexandershof
Ignatova / Ignatowa
Iguli / Iggul
Ikaunieki / Labbenhof
Ikaunieki / lkowneek, Ikowniki
Ikaunieki 2 / Ikauneek
Ikaženci / Ikaschenetz
Ikšele / Uexküllshof
Ikškile / Üxküll
Ildzeresciems / Ilsern
Ile / Ihlen
Ilga / Ilgen
Ilgeciems / Ilgezeem
Ilgi / Illien, Dehnau, Döhnhof
Ilguciems / Ilgezeem
Ilgumi / Diedrichshof
Ilgupe / Ilguppen
Ilkeni / Ilkenhof
Ilksumi / Ilsum
Ilmaja / Ilmagen, Ilmajen, -Neuhof
Ilmati / Ilmendorf, Ilmaten, Ilmedau
Ilmava / Kullma, Ilmau
Ilpani / Ilpen
Ilukste / Illuxt, Illuxtbach
Ilze / Ilsen
Ilze / Ilsensee (Ilukste)
Ilzene 1,2 / Ilsen
Ilzes muiža / Ilsenberg
Ilžukalns / Priorshof
Imanava / Imonau, Imanowo
Imanta / Drachenfels
Imantas / Pauren
Impani / Impen
Impas / Impe
Imula / Immul
Inceni / Inzenberg
Incenu pomuiža / Inzen
Inciems 1,2 / Inzeem, Insem, Intzhemshof
Inčukalns / Hinzenberg
Indani / Inden
Indani 2 / Neuhof (Garsene)
Indra / Balbinowo, Balbinau
Indrani 1, 3, 4 / Indrahn, Hindern, Indran
Indrani 2 / Indrahn (Saldus)
Indras / Indern
Indrica / Indritz
Indriči / Indritz
Indriki 1,2 / Heinrichshof
Indriksons / Heinrichsohnshof
Indzeri / Hindsern
Ineši / Innis
Ingeni / Ingahn
Inkuli / Inkul
Innas / Ingenhof
Innuži / Innuschen, Inguschen
Inti / Inten, Inte
Ipiki / Ippik
Irbenieki / Irbeneek
Irbes / Irben
Irikava / Emmerichstein
Irlavas / Waldheim bei Tuckum, Irmlau
Irši / Hirschenhof
Irškalni / Hirschenberg
Islica / Isslitz
Islice 1,2 / Islitz
Islices / Neu Islitz
Ismeri / Ismer, Ismery
Ismeri / Issmer
Isnauda / Istalsno
Issaki / Issacken
Issuši / Isseln
Istra / Istern
Istra / Istral, Istern in Letgallen
Italija / Italien
Ivande / Iwanden (Gr. – und Kl.-) - Abaushof, - Leschedsen
Ivani / Iwehn
Ivanova / Iwanowo
Ivanovskoje / Iwanowsk
Ivaši / Iwaschen
Ive / Iwen, Iwenhof
Ivgolova / Iwgolau, Iwgolowo, Jegulau, Jegulowo
Ivierpciems / Ihwirpen
Ivuški / Iwuschek, Iwuschky
Izabelinas pomuiža / Isabellenhof
Izdegas / Isdeggen
Ižora / Ingershof
Izriede / Fischröden
Iztalsna / Istalsen, Istalsno
Izvalta / Uschwalde, Uschwald
Izvalts / Uschwald
 
 
beerzins
30 April 2010 @ 11:59 am

1. DünaburgLatgaleDaugavpils
2. GoldingenKurzemeKuldīgas
3. HasenpothKurzemeAizputes
4. IlluxtZemgaleIlūkstes
5. JakobstadtZemgaleJēkabpils
6. LibauKurzemeLiepājas
7. LudsenLatgaleLudzas
8. ModohnVidzemeMadonas
9. MitauZemgaleJelgavas
10. Neu-LettgallenLatgaleAbrenes
11. RigaVidzemeRīgas
12. RosittenLatgaleRēzeknes
13. TalsenKurzemeTalsu
14. TuckumZemgaleTukuma
15. WalkVidzemeValkas
16. WendenVidzemeCēsu
17. WindauKurzemeVentspils
18. WolmarVidzemeValmieras
NrOld NameApriņķis New Name
1BērzmuižasJelgavasBērzes
2BukmuižasRēzeknesEzernieku
3JāsmuižasDaugavpilsAizkalnes
4KokmuižasValmierasKocēnu
5MežmuižasJelgavasAugstkalnes
6NurmuižasTalsuLaucienes
7OzolmuižasRēzeknesOzolaines
8SarkanmuižasVentspilsVentas
9UngurmuižasDaugavpilsMedņu
10VecmuižasBauskasVecumnieku
11VidsmuižasRēzeknesGalēnu

 

AahofRigaĀdažu
AahofWalkLejasciema
AbelhofJakobstadtĀbeļu
AdiamuendeRigaSkultes
AdlehnModohnAdulienas
AdselWalkGaujienas
AglohnDuenaburgAglonas
AisternLibauAizteres
AiswickenLibauAizviķu
AlexandershofMitauŠķibes
AllaschRigaAllažu
AllendorfWolmarAlojas
AllschwangenHasenpothAlšvangas
AlswigWalkAlsviķa
Alt-AutzMitauVecauces
Alt-BergfriedMitauVecsvirlaukas
Alt-LaitzenWalkVeclaicenes
Alt-MockenTuckumVecmoku
Alt-OttenhofWalkVecates
Alt-PebalgWendenVecpiebalgas
Alt-RahdenBauskeVecsaules
Alt-SchwanenburgModohnVecgulbenes
Alt-WohlfahrtWalkĒveles
AltenburgLibauVecpils
AltenwogaRigaMeņģeles
AmbotenLibauEmbūtes
AndrepnoRosittenAndrupenes
AngernTuckumEngures
AnnenhofTuckumAnnenieku
AnnenhofWalkAnnas
AnzenWindauAnces
ApprickenHasenpothApriķu
AscheradenRigaAizkraukles
AssernIlluxtAsares
AssietenLibauAsītes
AsuppenTuckumAizupes
AtaschanRigaAtašienes
AuermuendeMitauAuru
AulaDuenaburgAulejas

 

BabbitRigaBabītes
BakowoNeu-LatgallenPurvmalas
BaldohnRigaBaldones
BaltinowoNeu-LatgallenBaltinavas
BarbernBauskeBārbeles
BassenHasenpothBasu
BauenhofWolmarBauņu
BauskeBauskeBauskas
BehnenMitauBēnes
BersgallRosittenBērzgales
BershofMitauBērzmuižas
BersohnModohnBērzaunes
BewernIlluxtBebrenes
BewershofRigaBebru
BeyenhofWalkBejas
BilskenshofWalkBilskas
BirsenNeu-LatgallenBērzpils
BirsgallenRigaBirzgales
BixtenTuckumBikstu
BliedenTuckumBlīdienas
BlumenhofWalkBlomes
BolwaNeu-LatgallenBalvu
BorchhofRosittenBarkavas
BorowkaIlluxtSilenes
BreslauWolmarBraslavas
BrigiLudsenBrigu
Brinckenhof-SustelWendenBriņģu
BruckenBauskeBruknas
BuckmuischeRosittenBukmuiža
BurtneckWolmarBurtnieku
BuschhofJacobstadtBiržu
ButzkowskyModohnVirānes

 

CharlottenburgWalkPededzes
DagetenDuenaburgDagdas
DahlenRigaDoles
DaudsewasJakobstadtDaudzeses
DaugelnWolmarDauguļu
DemmenIlluxtDemenes
DickelnWolmarDikļu
DoblenMitauDobeles
DondangenWindauDundagas
DrehlingsbuschRigaDreiliņu
DrizaneRosittenDricēnu
DrobbuschWendenDrabešu
DrostenhofWendenDrustu
DruweenWendenDruvienas
DserwenHasenpothDzērves
DubenaJakobstadtDignājas
DubenalkenHasenpothDunalkas
DuenhofRigaDaugmales
DuhrenhofWalkDūres
DunnikenLibauDunikas
DurbenLibauDurbes
DweetenIlluxtDvietes

 

EckauBauskeIecavas
EckengrafJakobstadtViesītes
EdwahlenWindauĒdoles
EllernJakobstadtElkšņu
ElleyMitauElējas
ErlaaWendenĒrgļu
ErmesWalkĒrģemes
ErwahlenTalsenĀrlavas
EssernLibauEzeres
EwsthoffDuenaburgAiviekstes
FehgenModohnVējavas
FehtelnModohnVietalvas
FelixbergHasenpothJūrkalnes
FestenModohnVestienas
FiandenWalkMārkalnes
FockenhofMitauBukaišu
FossenbergRigaĶēču
FreudenbergWendenPriekuļu
FriedrichshofWendenBaižkalna
FriedrichswaldModohnSaikavas
FunkenhofLibauBunkas

 

GaigalowaRosittenGaigalavas
GaikenGoldingenGaiķu
GalenRosittenVidsmuižas
GarrosenMitauGarozes
GarssenIlluxtGārsenes
GawesenLibauGaviezes
GawriNeu-LetgallenGavru
GeistershofModohnGrašu
GilsenModohnPatkules
GoldingenGoldingenKuldīgas
GolgowskyModohnGalgauskas
GotthardsbergWendenGatartas
GramsdenLibauGramzdas
GravendahlModohnKraukļu
GrendsenTuckumGrenču
GrenzhofMitauMežmuižas
GrobinLibauGrobiņas
Gross-AutzMitauLielauces
Gross-PlatonMitauLielplatones
Gross-RoopWendenLielstraupes
Gross-WuerzauMitauLielvircavas
GrossdohnModohnGrostonas
GruenhofMitauZaļenieku
GruenwaldeBauskeZālītes
GrundsahlWalkGrundzāles
GuddeneekenHasenpothGudenieku

HasauWindauUžavas
HasenpothHasenpothAizputes
Hasenpoth-KlosterHasenpothKlosteres
HaynaschWolmarAinažu
HeydenfeldModohnSarkaņu
HinzenbergRigaInčukalna
HirschenhofModohnIršu
HochrosenWolmarAugstrozes
HofzumbergeMitauTērvetes
HohenbergenWendenVeļķu
HolmhofRigaSalas
HomelnWalkOmuļi
HorstenhofWendenLaunkalnes
IdwenWolmarIdus
IhlenMitauĪles
IlsenWalkIlzenes
IppikWolmarIpiķu
IrmlauTuckumIrlavas
IsabellinDuenaburgSkaistas
IslitzBauskeĪslīces
IstraLudsenIstras
IwandenGoldingenĪvandes
JakobshofMitauJēkabnieku
Jasch-MysaDuenaburgJāsmuižas
JuergensburgRigaZaubes
JummerdehnWendenJumurdas
JungfernhofRigaJumpravas

 

 

KabillenGoldingenKabiles
KadferWolmarKatvaru
KaipenRigaĶeipenes
KalkuhnenIlluxtLauceses
KalletenLibauKalētu
KalnemoiseWalkKalncempju
KalnzeemMitauKalnciema
KalwenHasenpothKalvenes
KalzenauModohnKalsnavas
KandauTalsenKandavas
KapinDuenaburgKapiņu
KarkellWalkKārķu
KarlsruheWendenKārļu
KarsauLudsenKārsavas
KastranRigaKastrānes
KatlakalnRigaKatlakalna
KatschanowzNeu-LetgallenKacēnu
KatzdangenHasenpothKazdangas
KaugershofWolmarKauguru
KegelnWolmarĶieģeļu
KerstenbehmModohnKārzdabas
KirchholmRigaSalaspils
Klein-RoopWendenMazstraupes
Klein-SalwenJakobstadtMazzalves
KoddiakWolmarRozēnu
KoenigshofWolmarĶoņu
KokenhofWolmarKokmuižas
KokenhusenRigaKokneses
KokrowNeu-LetgallenTilžas
KolbergWolmarSkaņkalnes
KoltzenRigaBīriņu
KolupDuenaburgKalupes
KoplauIlluxtKaplavas
KortenhofModohnBeļavas
KorwenhofWalkKarvas
KosenhofWendenKosas
KownatRosittenKaunatas
KraslauDuenaburgKrāslavas
KremonRigaKrimuldas
KreutzburgDuenaburgKrustpils
KroppenhofRigaKrapes
KrothenLibauKrotes
KuckernMitauUkŗu
KudumWendenKūduma
KurmahlenGoldingenKūrmales
KurmenBauskeKurmenes
KursitenGoldingenKursīšu
KurzumIlluxtKurcuma
KussenModohnKusas

 

LadenhofWolmarLādes
LaidsenTalsenLaidzes
LandskronLudsenŠķaunes
LappierWolmarOzolu
LaschenHasenpothLažas
LasdohnModohnLazdonas
LassenIlluxtLašu
LaubernRigaLauberes
LaudohnModohnĻaudonas
LedemannshofRigaLēdmanes
LemburgRigaMālpils
LennewardenRigaLielvārdes
LenzenhofWendenLenču
LestenTuckumLestenes
LettinModohnLitenes
Lieven-BersenMitauLīvbērzes
LievenhofDuenaburgLīvānu
LigatRigaLīgatnes
LimenenDuenaburgUngurmuižas
LindenModohnLiepkalnes
LindenhofWendenLiepas
LindenruhRigaMārupes
LipsthusenTalsenLībagu
LivengemeindeWendenLīvu
LixnaDuenaburgLīksnas
LoddigerRigaLēdurgas
LoesernModohnLiezeres
LubahnModohnLubānas
Lubb-EssernTalsenLubezeres
LubeyModohnLubejas
LuhdeWalkLugažu
LuttringenGoldingenLutriņu
LysohnWendenLizuma

 

MagnushofRigaMangaļu
MalinowkaDuenaburgNaujenes
MaltaRosittenMaltas
MalupWalkMālupes
MarienhausenNeu-LetgallenViļakas
MarkgrafenTalsenMērsraga
MartzenModohnMārcienas
MarzenhofWendenMārsnēnu
MattkulnTuckumMatkules
MedsenLibauMedzes
MehrhofWalkMēŗa
MeiranModohnMeirānu
MemelhofJakobstadtMēmeles
MeselauModohnMēdzūlas
MesothenBauskeMežotnes
MetzkuellWolmarLodes
MichalowLudsenMērdzenes
MisshofBauskeMisas
MojahnWolmarMujānu
MoritzbergRigaMores

 

NabbenWolmarNabes
NauditenMitauNaudītes
NaukschenWolmarNaukšēnu
NerftJakobstadtNeretas
NersaLudsenNirzas
Neu-AutzMitauJaunauces
Neu-BergfriedMitauJaunsvirlaukas
Neu-LaitzenWalkJaunlaicenes
Neu-PebalgWendenJaunpiebalgas
Neu-RahdenBauskeJaunsaules
Neu-RosenWalkJaunrozes
Neu-SackenhofWolmarJaunvāles
Neu-SalisWolmarSvētciema
Neu-SchwanenburgModohnJaungulbenes
Neu-WohlfahrtWalkJērcēnu
NeuenburgTuckumJaunpils
NeugutBauskeVecmuižas
NeuhausenHasenpothValtaiķu
NiederbartauLibauNīcas
NiekratzenHasenpothNīkrāces
NigrandenLibauNīgrandas
NitauRigaNītaures
NitzgallDuenaburgNīcgales
NoetkenshofWendenTaurenes
NogallenTalsenNogales
NurmhusenTalsenNurmuižas
NurmisRigaVildogas

 


OberbartauLibauBārtas
OdenseeModohnOdzienas
OdsenModohnMētrienas
OgermuendeRigaOgresgala
OgershofWendenOgres
OhlenhofModohnOļu
OknistIlluxtAknīstes
OlaiRigaOlaines
OsolshofRosittenOzolmuižas
OssunDuenaburgAsūnes

 

PabbaschRigaPabažu
PaddernGoldingenPadures
PalzmarWalkPalsmanes
PampelnGoldingenPampaļu
PankelhofMitauPenkules
PaulsgnadeMitauOzolnieku
PerkuhnenhofLibauPērkones
PernigelWolmarLiepupes
PeterhofMitauPēternieku
PfalzgrafenMitauGlūdas
PiltenWindauPiltenes
PlanetzenGoldingenPlanicas
PlanhofWalkPlāņu
PlatonMitauPlatones
PonemunBauskePanemunes
PopenWindauPopes
PormsahtenLibauPurmsātu
PosendorfWolmarWolmarPociema
PossinjaLudsenPasienes
PostendenTalsenPastende
PraulenModohnPraulienas
PrawingenTuckumPraviņu
PreekulnLibauPriekule
PrelyDuenaburgPreiļu
PridruiskDuenaburgPiedrujas
ProhdenIlluxtProdes
PuhrenTuckumPūres
PuikelnWolmarPuikules
PussenWindauPuzes
PustinDuenaburgPustiņas
PyldaLudsenPildas

 

RaiskumWendenRaiskuma
RamdanRigaViskaļu
RamelshofWendenRāmuļu
RamkauWendenRankas
RankenGoldingenRaņķu
RanzenWolmarRencēnu
RausenhofWalkRauzas
RautenseeIlluxtRaudas
RawenLibauRāvas
RemtenTuckumRemtes
RengenhofTuckumZebrenes
RingenMitauRubas
RingmundshofRigaRembates
RodenpoisRigaRopažu
RoemershofRigaSkrīveru
RoennenGoldingenRendas
Ronneburg-NeuhofWendenJaunraunas
RosenbeckWendenRozulas
RothhofWindauSarkanmuižas
RubinenIlluxtRubenes
RudbahrenHasenpothRudbāržu
RudsatyDuenaburgRudzātu
RugoiNeu-LetgallenRugāju
RuhenthalBauskeRundāles
RujenWolmarRūjienas
RundanyLudsenRundēnu
RuschonRosittenRužinas
RuthernWolmarDuntes
RutzauLibauRucavas

 

SackenhausenHasenpothSakas
SahtingenGoldingenSātiņu
SaketygalRosittenSakstagala
SalisWolmarSalacas
SalisburgWolmarMazsalacas
SallenseeIlluxtSalienas
SallgallnMitauSalgales
SalwenJakobstadtZalves
SamitenTuckumZemītes
SantenTuckumZantes
SauckenJakobstadtSaukas
SaussenModohnSausnējas
SawenseeModohnSāvienas
SchkilbanyNeu-LetgallenŠķilbēnu
SchlampenTuckumSlampes
SchleckWindauZlēku
SchlockRigaSlokas
SchlockenbeckTuckumMilzkalnes
SchlossbergIlluxtPilskalnes
SchlottenhofJakobstadtSlates
SchmardenTuckumSmārdes
SchnepelnGoldingenSnēpeles
SchnickernMitauSniķeres
SchoenbergBauskeSkaistkalnes
SchrundenGoldingenSkrundas
SchujenWendenSkujenes
SchwardenGoldingenZvārdes
SchwarzhofWalkZvārtavas
SchwethofMitauSvētes
SchwittenBauskeSvitenes
SeemuppenLibauZiemupes
SegewoldRigaSiguldas
SehlenWolmarSēļu
SehmenTuckumSēmes
SehrenJakobstadtSērenes
SeidenezNeu-LetgallenLiepnas
SelburgJakobstadtSēlpils
SelgerbenTuckumDzirciema
SelsauModohnDzelzava
SeltinghofWalkZeltiņu
SemershofWalkZiemera
SentenTalsenZentenes
SepkullWolmarPāles
SerbenWendenDzērbenes
SerbigalWalkCirgaļu
SermusWendenSērmukšu
SessauMitauSesavas
SesswegenModohnCesvaines
SetzenJakobstadtSeces
SexatenHasenpothSieksātes
SeyershofWolmarJeŗu
SiggundRigaSidgundas
SinohlenWalkSinoles
SirgenWindenZiŗas
SissegalRigaMadlienas
SiuxtMitauDžūkstes
SkilbaniNeu-LetgallenŠķilbēnu
SkrudalinaIlluxtSkrudalienas
SmiltenWalkSmiltenes
SolujenyRosittenSilajāņu
SonnaxtJakobstadtSunākstes
SpahrenTalsenSpāres
StelpenhofBauskeStelpes
StendenTalsenStendes
SternhofWolmarJaunburtnieku
StirnianRosittenStirnienas
StockmannshofRigaPļaviņu
StolbenWendenStalbes
StomerseeModohnStāmerienas
StopiushofRigaStopiņu
StrasdenTalsenStrazdes
StruttelnTuckumStruteles
SuhrsWindauZūru
SunzelRigaSuntažu
SussenhofJakobstadtRītes
SusseyIlluxtSusējas
SwentenIlluxtSventas
SwirsdinoLudsenZvirgzdenes

 

TadaikenLibauTadaiķu
TalkowaNeu-LetgallenLinavas
TaubenhofWolmarTūjas
TauerkalnBauskeTaurkalnes
TaurupRigaTaurupes
TelsenLibauTāšu
TetelmuendeMitauTeteles
ThomsdorffRigaTomes
TirsenModohnTirzas
TorneyWolmarTernejas
TreppenhofWalkTrapenes
TreydenRigaTuraidas
TrikatenWalkTrikātes
TummenTuckumTumes
TurlauGoldingenTurlavas
UbbenormWolmarUmurgas
UexkuellRigaIkšķiles
UgahlenWindauUgāles
UllmahlenHasenpothUlmales
UlpischWolmarStienes
UpmalesNeu-LetgallenUpmales
UppegriweTalsenUpesgrīvas
UschwaldeDuenaburgIzvaldas
UsmaitenWindauUsmas

 

VirginahlenLibauVērgaļu
WaddaxMitauVadakstes
WahnenTuckumVānes
WahrenbrockJakobstadtVārnavas
WaidauWolmarVaidavas
WainodenLibauVaiņodes
WainselWolmarVainižu
WalkWalkValkas
WallgahlenTalsenValgales
WandsenTalsenVandzenes
WarklandRosittenVarakļānu
WarkowoDuenaburgVārkavas
WarwenWindauVārves
WeessenJakobstadtZasas
WeissenseeRigaPlāteres
WeissensteinWendenVaives
WerestmuischeLudsenCiblas
WesselshofWendenVeselavas
WiddrischRigaVidrižu
WiezemhofWalkVijciema
WilkenhofWolmarViļķenes
WilonRosittenViļēnu
WilsenhofWolmarVilzēnu
WilzenMitauVilces
WirbenTalsenVirbu
WirgenLibauVirgas
WitterbeckWolmarVitrupes
WolgundMitauValgundes
WormenGoldingenVārmes
WrangelshofWolmarBrenguļu
WuerzauMitauVircavas
WyschgorodokNeu-LetgallenAugšpils
WyschkiDuenaburgVišķu
ZehrenTalsenCēres
ZerrauxtBauskeCeraukstes
ZezernGoldingenCieceres
ZiepelhofMitauSīpeles
ZirstenWendenCirstu
ZoegenhofRigaSējas
ZohdenBauskeCodes

http://www.roots-saknes.lv/Territory/pagasti_names_in_german.htm

 


 
 
Current Location: Latvia, Jaunmarupe
 
 
beerzins
30 April 2010 @ 11:19 am

Muižu redukcija Vidzemē - juridiski nepamatoto zemes īpašumu pārņemšana kroņa īpašumā Zviedru Vidzemē XVII gs. otrajā pusē.

Zviedrijas karalistes Rigsdāgs 1655. gadā nolēma reducēt (pārņemt atkal valsts īpašumā) tās lēņu muižas, kuras pašreizējie vadītāji bija ieguvuši nelikumīgi vai nevarēja pierādīt valdījuma tiesību likumīgumu. Daļa muižnieku agrākās kroņa zemes bija pārvērtuši par saviem īpašumiem, citi turpināja lietot lēņus, kuru lietošanas tiesības nebija atjaunotas. Muižu īpašumu dokumentāciju pārbaudīja īpaša komisija un nelikumīgi valdītās muižas atsavināja, tām pārejot senjora (Zviedrijas karaļa īpašumā). Par īpašuma tiesību apstiprinājumu kalpoja lēņa grāmatas (investitūras līgumi). Atsavināto muižu muižkungi nu kļuva par muižu rentniekiem, kam jāmaksā nomas maksa par zemju izmantošanu karalim. Tādā veidā liela daļa dzimtcilvēku kļuva par apakšnomniekiem, un nomnieku un apakšnomnieku attiecības nonāca karaļa jurisdikcijā. 1680. gadā Riksdāgā pieņēma lēmumu, ka visas agrāk Livonijas ordenim un bīskapiem piederējušās, bet vēlāk dāvinājuma ceļā privātpersonu rokās nonākušās muižas pāriet valsts īpašumā; privātīpašumā paliek tikai pirktās un ieķīlātās muižas. 1681. gada 4. janvārī par redukcijas komisijas priekšsēdētāju iecēla Robertu Lihtonu, un tā paša gada 16. jūnijā sākās darbs. Domēņu jeb ekonomiskā valde vērtēja lielzemes - cik tās auglīgas u.tml. Vienlaicīgi sāka strādāt arī speciāli zemes uzmērīšanai un novērtēšanai izveidota revīzijas komisija. Valsts īpašumā pārņemtās zemes bija paredzēts iznomāt agrākajiem zemes turētājiem. Nomas naudas lielumu aprēķināja, ņemot vērā attiecīgās muižas arklu skaitu, pie tam muižām, kuru ienākumi mazāki par 600 dālderiem gadā, bija jāmaksā tikai 1/3 no noteiktās summas. Līdz ar to radās nepieciešamība objektīvi un precīzi novērtēt valsts muižu un to zemnieku zemes vērtību un noskaidrot katras muižas iespējamos ienākumus. Zemju robežas, platība un izmantošanas veids bija jāatspoguļo īpašā muižas zemju kartē. Speciālu rīkojumu un sīku instrukciju par zemes uzmērīšanu un tās kvalitātes noteikšanu Vidzemes ģenerālgubernators  Kristers Hurns izdeva 1683. gada 20. aprīlī. Par redukciju un no 1681. līdz 1684. gadam. notikušo revīziju liecina LVVA fondos saglabājušās vairāk nekā 200 Vidzemes muižu kartes. 1687. gadā redukcija galvenajos vilcienos bija pabeigta. 5/6 no visām Vidzemes zemēm (5315 arkli no 6236) nonāca valsts īpašumā. Reducētās zemes novērtēšana un nomas maksājumu noteikšana pēc arklu skaita radīja administrācijas tieksmi arklu skaitu iespējami palielināt. Tādēļ arī nereti bija sastopami gadījumi, kad revīzijas komisija darbojās tendenciozi. Kā atbildes reakcija sākās ļoti aktīvi vietējās bruņniecības protesti. Rezultātā tika izstrādāta jauna objektīvāka zemes novērtēšanas metode, kas tika izklāstīta 1687. gada 7. februārī izdotajā Kārļa XI instrukcijā. Pēc jaunā vērtēšanas principa muižu un zemnieku aramzemi un mežus iedalīja 4 dažādas kvalitātes kategorijās; līdz ar to radās nepieciešamība atkārtoti uzmērīt muižu un zemnieku zemes un izgatavot jaunas kartes, kurās būtu atspoguļota šī jaunā gradācija. Uzdevumu veica no 1687. līdz 1696. gadam. Zviedru administrācija saņēma ievērojamu skaitu jaunu karšu, kas ieguva nosaukumu “Jaunais iedalījums”. Vidzemes muižu zemju uzmērīšanā, kas kopumā ilga 15 gadu, piedalījās pavisam 49 mērnieki; 44 no viņiem strādāja no 1681. līdz 1684. gadam., bet pieci – L.Amnels, O.Lundgrēns, E.Reiters, E.Tolkss un J.Ā.Ulrihs – uzmērīja un izgatavoja t. s. Jaunā iedalījuma kartes.

Komisija pēc vērtēšanas noteica apakšnomnieku pienākumus, nodevas un klaušas pret nomnieku. Atkarībā no klaušām tika noteiktas normas. Zemnieku un muižnieku maksājumi tika oficiāli fiksēti:

  • 1) kadastrā,
  • 2) vāku grāmatā, kuru izsniedza nomniekam (muižniekam) un apakšnomniekam (zemniekam), un kurā tika reģistrētas klaušas un maksājumi.

Tika izstrādāts arī likumprojekts par muižnieku tiesību ierobežošanu sodīt zemniekus. Tādā veidā ar muižu redukcijas palīdzību tika mazināta muižnieku vara pār zemniekiem, valdība patstāvīgi atgādināja muižniekiem-nomniekiem, ka karaļa īpašums nav aizkarams, ka muižnieks nav zemnieka kakla kungs, kuram vara pār tā dzīvību un nāvi. Ja zemnieks bija kā noziedzies,s tad viņu sodīja nevis muižnieks, bet zemes tiesa. Vidzemes muižu zemnieku sūdzības parāda, ka vairums redukcijas un arklu revīzijas laikā izdotie rīkojumi par zemniekiem netika ievēroti. Visbiežāk zemnieki žēlojās par nežēlīgiem miesas sodiem. Par sodu zemniekiem bieži atņēma lopus, drēbes, labību, sienu un citas mantas. Vēl saglabājušos vēstures avotos 21 reizi zemnieki par to žēlojās; 14 reižu zemnieki sūdzas par izlikšanu no mājām, 13 reižu par nelikumīgi paaugstinātām klaušām, 9 reizes minēts, ka zemniekiem atņemti zemes gabali un citām jau citētajās sūdzībās atzīmētām netaisnībām un grūtībām. Patvarības pret zemniekiem bija sastopamas dažādās dzīves sfērās, turklāt vienā sūdzībā parasti apvienoti vairāki dažādi pārinodarījumi. Sūdzību ietekmēti karaļa varas pārstāvji Vidzemē uz 1691. gada domēņu pārvaldes noteikumu pamata izstrādāja un 1696. gada 23. martā pieņēma "Muižu apsaimniekošanas reglamentu" (Oekonomisches Reglament). Tajā bija speciālas daļas, veltītas zemniekiem, kurās tuvāk raksturoja māju saimnieku pienākumus pret muižu un arī viņu tiesības uz māju apsaimniekošanu, t.i. reglamenta noteikumi neskāra dzimtļaužu stāvokli, bet gan tikai fiksēja māju saimnieku tiesības un pienākumus. Noteikti tika arī miesas sodu apmēri. Par nepareizu rīcību pret zemniekiem paredzēja sodīt arī muižas nomnieku ar naudas sodu un netaisni atņemto naturāliju atdošanu. Zemniekiem formāli piešķīra sūdzēšanās tiesības instanču kārtībā nomuižas nomnieka sākot līdz pat karalim. Doties tieši pie karaļa ar sūdzībām bija aizliegts, iekams zemnieks nebija griezies ar tām pie vietējās varas instancēm.[1] Netika radīts kāds speciāls kontroles orgāns, kam būtu jārūpējas par šo noteikumu izpildīšanu. Kontroles funkcijas līdz ar izpildvaru koncentrējās domēņu lietu pārvaldē, kuras nedaudzajiem ierēdņiem nebija pa spēkam izsekot reglamenta ievērošanai, tādēļ lielā mērā noteikumi palika formāla akta stāvoklī, kuru bieži neievēroja dzīvē.[2]

Atsauces un paskaidrojumi

  1. 1696. gada 23. marta reglaments arī XVIII gadsimtā bija spēkā kroņa muižās, un tam bija sava nozīme kroņa muižu un kroņa zemnieku aizsardzībā pret nomnieku patvaļu.
  2. Nav noliedzams, ka Kārļa XI agrārās reformas uzlaboja zemnieku stāvokli, taču šis uzlabojums bija niecīgsun turpmāko neražu un bada, kā arī Ziemeļu kara postījumu dēļ nespēja radīt ilgstošas labvēlīgas sekas zemnieku dzīvē. 1696. gada 27. novembrī ģenerālgubernators E.Dālbergs izdeva plakātu, ka Vidzemes zemniekiem arī neražu un bada gados jāmaksā savas nodevas, piedraudot tos, kas ar to nedarīs vai nobēdzinās labību, apķīlāt un sodīt ar 6 pāriem rīkšu. To izmantoja kroņa muižu nomnieki, lai izrēķinātos ar sev nepatīkamiem zemniekiem. Sākās zemnieku mantas apķīlāšana, mantas varmācīga atņemšana, izlikšana no mājām un sodīšana ar rīkstēm. 1695.–1697. gada neražas apstākļos Vidzemē no bada caurmērā nomira katrs piektais zemnieks, tika izputināti praktiski visi zemnieki, kas bija uzkrājuši kādu nebūt mantu.
http://www.vesture.eu/index.php/Mui%C5%BEu_redukcija_Vidzem%C4%93